ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*worthily*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worthily, -worthily-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthily(adv) อย่างมีคุณค่า, See also: อย่างคุ้มค่า, Syn. truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า, อย่างคุ้มค่า, อย่างสมคุณค่า, อย่างสมควงร, อย่างดีเลิศ, อย่างน่ายกย่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthily
unworthily
praiseworthily

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angemessen { adv }worthily [Add to Longdo]
beachtenswert { adv }noteworthily [Add to Longdo]
lobenswert { adv }praiseworthily [Add to Longdo]
unwürdig { adv }unworthily [Add to Longdo]
vertrauenswürdig { adv }trustworthily [Add to Longdo]
würdig { adv }worthily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthily \Wor"thi*ly\, adv.
   In a worthy manner; excellently; deservedly; according to
   merit; justly; suitably; becomingly.
   [1913 Webster]
 
      You worthily succeed not only to the honors of your
      ancestors, but also to their virtues.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Some may very worthily deserve to be hated. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthily
   adv 1: in a worthy manner; with worthiness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top