ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wickedly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wickedly, -wickedly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wickedly(adv) อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก American Duos (2007)
The stuff is wickedly volatile, and it can't be controlled.ของที่ให้แพร่ระเหยง่ายมาก แถมควบคุมไม่ได้ซะด้วย Resident Evil: Degeneration (2008)
No, I mean, in that dress at one of your wickedly extravagant soirees.ไม่เลย ผมหมายถึง ในชุดนั้น ชุดที่ใส่ในปาร์ตี้แสนฟุ้มเฟือยนั่น Sacrifice (2013)
"These sorceries were wickedly and feloniously used against others.""แม่มดเหล่านี้ชั่วช้า" "และโหดร้ายต่อผู้อื่น" In the Blood (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลวทราม(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวทรามต่ำช้า(adv) basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
ชั่ว(adv) badly, See also: evilly, wickedly, vilely, viciously, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: หากทำดีก็ไปเกิดที่ดี ทำชั่วก็ไปเกิดที่ชั่ว

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WICKEDLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wickedly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse; schlecht; schlimm { adv }wickedly [Add to Longdo]
frech; unverschämt { adv }wickedly [Add to Longdo]
lasterhaft; gottlos { adv }wickedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wickedly \Wick"ed*ly\, adv.
   In a wicked manner; in a manner, or with motives and designs,
   contrary to the divine law or the law of morality; viciously;
   corruptly; immorally.
   [1913 Webster]
 
      I have sinned, and I have done wickedly. --2 Sam. xxiv.
                          17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wickedly
   adv 1: in a wicked evil manner; "act wickedly"; "grin evilly"
       [syn: {wickedly}, {evilly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top