ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vor ort*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vor ort, -vor ort-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"On site"?- "Vor Ort"? The Five-Year Engagement (2012)
They had an accomplice in the bank.Sie hatten einen Komplizen vor Ort. L'étrange Monsieur Steve (1957)
You'll find it only in the armoury, all our cars are in the field.Wohl gibt es nur im Zeughaus, weil unsere Autos vor Ort. Eve Wants to Sleep (1958)
My friend, when there's a robbery, I never hang around!- Mein Freund, wenn es zu einem Einbruch kommt, ist der hier Anwesende nie vor Ort! Big Deal on Madonna Street (1958)
Byline, Ted York - dateline on the spot.Autor: Ted York, direkt vor Ort. Carry on Nurse (1959)
Would you want it to end up only on paper?Möchten Sie es vor Ort untersuchen? The Human Condition I: No Greater Love (1959)
I'm extremely sorry circumstances compelled us to bury him in the field.Ich bedaure sehr, dass die Umstände uns zwangen, ihn vor Ort zu beerdigen. Exodus (1960)
Take a look at the situation yourself. Very well, sir.- Und sehen Sie sich die Lage vor Ort an. Exodus (1960)
There's one issue, which I need to look after.Es gibt eine Sache, die ich vor Ort erledigen muss. Kwiecien (1961)
Especially when His Lordship is away in his domain.Gerade wenn Seine Lordschaft nicht vor Ort ist. Harakiri (1962)
It's just that the Arab Bureau would like its own man on the spot to...Das Arabische Bureau hätte nur gern einen eigenen Mann vor Ort-- Lawrence of Arabia (1962)
- You'd have to do all the cooking.Sie müssten alles vor Ort kochen. The Servant (1963)
Examine the case at the ranch.Prüfen Sie den Fall vor Ort. Old Shatterhand (1964)
I don't know exactly. I'd have to be there.Dazu müsste ich vor Ort sein. That Man from Rio (1964)
- Yes, because the others are dead.Weil alle vor Ort erschossen wurden. Fantomas Unleashed (1965)
Yes. The search party has confirmed that it's at the bottom of the lake.Ja, und laut dem Team vor Ort könnte er jederzeit Amok laufen... Invasion of Astro-Monster (1965)
The world's depending on us.Ich werde mit dem Professor vor Ort sein. Invasion of Astro-Monster (1965)
Look, I'm sorry, but I haven't been away.Also, es tut mir leid, aber ich war nicht vor Ort. Mirage (1965)
-ls there a Red Cross here?- Ist das Rote Kreuz vor Ort? My Hero? (1965)
The Reconda arrived as per agreement, didn't they?Die Reconda waren doch wie abgemacht vor Ort, oder nicht? The Man-Eater of Wameru (1966)
And by me personally, hmm?Und vor Ort, wie man sagt. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
Now, luckily, we have another detective in the crowd.Glücklicherweise haben wir noch einen Detektiv vor Ort. Judy the Poacher (1967)
Because we're in the field with the animals and close to the villages.Wir sind direkt vor Ort und haben die Tiere vor der Haustür. Miracle in the Jungle (1967)
Me, sitting here supplying the inspiration. You, out there in the field.Ich sitze hier und liefere Inspiration und Sie sind vor Ort. Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
No, I was there.- Nein. Ich war vor Ort. The Night of the Generals (1967)
Senator Townsend had just finished one of his inflammatory speeches at the local armoury.Senator Townsend hatte gerade eine seiner flammenden Reden im Waffenlager vor Ort beendet. The Confession (1967)
Once on the planet's surface, you'll establish contact with us immediately.Melden Sie sich umgehend, wenn Sie vor Ort sind. The Squire of Gothos (1967)
I will tattoo you expression tomorrow on my woman's skin on the scene.Ich werde gleich morgen direkt vor Ort damit anfangen auf der Haut meiner Frau zu tätowieren. Tokugawa onna keibatsu-shi (1968)
On the scene?Vor Ort? Tokugawa onna keibatsu-shi (1968)
Even if the job's here in town?Selbst hier vor Ort nicht? The Killing (1968)
But I ... was there .Aber ich... war vor Ort. Tepepa (1969)
An amateur photographer happened to be there at the time and took the only known films of his capture.Ein Amateur-Fotograf war gerade zu diesem Zeitpunkt vor Ort und äh... hat die einzigen bekannten Filmaufnahmen von seiner Verhaftung gemacht. Take the Money and Run (1969)
The phones are in. The generators are there.Strom und Telefon sind vor Ort. Gimme Shelter (1970)
This afternoon we were on the scene, speaking with relatives of former tenants and friends, and we switch to that report now.Heute Nachmittag haben wir vor Ort mit Angehörigen und Freunden früherer Mieter gesprochen. Hi, Mom! (1970)
I'm at the location of the event.Ich bin hier vor Ort. Perched on a Tree (1971)
It will be here in 24 hours.Aber er fährt nur 12 km/h, also ist er erst in 24 Stunden vor Ort. Perched on a Tree (1971)
You will witness the rescue operation as if you were here.Sie erleben diese Rettungsaktion mit, als wären Sie vor Ort dabei. Perched on a Tree (1971)
After long deliberation, I have decided to go out and personally examine the barrier to learn firsthand what difficulties are involved and decide how to overcome them.Nach langem Überlegen, habe ich mich entschlossen, die Grenze persönlich zu erforschen und mich vor Ort von den Schwierigkeiten zu überzeugen, und zu entscheiden, wie man sie überwindet. THX 1138 (1971)
Yes!Waren wir nicht alle vor Ort? Twins of Evil (1971)
Permission to Leave the division's observation post for an hour to go to Cherepanov's positions and make my decision right there.Ich bitte um die Erlaubnis, für eine Stunde die B-Stelle zu verlassen, um Tscherepanows Regiment aufzusuchen und vor Ort zu entscheiden. Goryachiy sneg (1972)
The on-site building techniques involve the construction Of 12-foot walling blocks By a crowd of farmhands from tess of the d'urbervillesDie vor Ort angewandten Baumethoden erfordern die Konstruktion... von vier Meter hohen Wandblöcken seitens unzähliger Landarbeiter... aus Tess of the d'Urbervilles, welche von der Hauswirtin übersehen wird... nämlich Mrs. Jupp aus Samuel Butlers Way of all Flesh. The Nude Man (1972)
Using on-site prefabrication facilities Makes cheap housing a reality.Diese Bauweise mit Vorfertigungsanlagen vor Ort... macht billige Häuser möglich. The War Against Pornography (1972)
Confirm with me that the girl is already at the location. Over and out.Bestätigen, wenn das Mädchen sich vor Ort befindet. Delirio caldo (1972)
I see, in this case I'm sure yesterday at the time of the crime you were on location to improve your knowledge.Aha, in diesem Falle bin ich sicher, dass sie gestern zur Tatzeit sicherlich vor Ort waren, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen. Daughter of Dracula (1972)
You wanted to supervise from the field?Sie wollten den Einsatz vor Ort überwachen? Black Mama White Mama (1973)
What he did, of course, was to develop new cultivars of hardy fruits suited to local conditions.Er entwickelte natürlich neue widerstandsfähige Kulturen von Früchten, die unter den Bedingungen vor Ort wuchsen. The Wicker Man (1973)
That's why Berger and Anders were there and they got jumped and Berger got shot.Deshalb waren Berger und Anders vor Ort. Sie wurden angegriffen und Berger wurde angeschossen. A Wrongful Death (1973)
Inspectors 81 on scene.Inspectors 81 bereits vor Ort. The Victims (1973)
Ronnie HeIIström is there, and Parits scores.Ronnie HeIIström ist da und Parits vor Ort. The Butt (1974)
I've had on-the-job training.Ich war Laie. Ich wurde vor Ort ausgebildet. For Pete's Sake (1974)

German-Thai: Longdo Dictionary
vor Ortที่นี่, ณ ที่นั่น, ที่ๆกำลังพูดถึงอยู่ เช่น Die Zentrale Studienberatung der Universität berät und informiert auf Bildungsmessen, Hochschultagen der Berufsinformationszentren (BIZ) der Agentur für Arbeit und an Gymnasien.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrogerät { m } | Elektrogeräte { pl } | Elektrogeräte vor Ortelectric appliance; electrical device | electrical devices | electrical devices on site [Add to Longdo]
vor Orton-site [Add to Longdo]
vor Ortat the face [Add to Longdo]
Denke global, handle vor Ort.TGAL : Think globally, act locally. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  vor Ort /foːrɔrt/
   at the face

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top