ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*veterans*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: veterans, -veterans-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Veterans Day(n) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี, Syn. Armistice Day

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Do you still, uh- Do you still counsel veterans?คุณยังเป็นที่ปรึกษาทหารผ่านศึกอยู่หรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Veterans Affairs.กระทรวงกิจการภายใน Eagle Eye (2008)
Most of combat veterans.ส่วนมากเกิดกับทหารที่ผ่านสงครามมา Passengers (2008)
Few were rewarded to the veterans of the afgan war, so I can assume, he's a decorated soldier.มีไม่กี่อันที่แจกเป็นรางวัลให้\ ทหารผ่านศึกแอฟริกัน เขาคือทหารผู้องอาจ Sherlock Holmes (2009)
You should let me set you up. Uh-uh. No more veterans.แน่นอน เขายังเขินอยู่เลย! Our Family Wedding (2010)
Dig up aggravated arrest complaints filed by veterans on behalf of themselves, friends, family, all right?ขุดคุ้ยหาข้อมูลการร้องเรียนการจับกุม ในนามของทหารผ่านศึก - ตัวพวกเขาเอง เพื่อน ครอบครัว ตกลงไหม - นั่นคงจะรายชื่อยาวเป็นหางว่าว Episode #1.2 (2010)
Veterans from the first Gulf War, Northern Ireland, ทหารผ่านศึกกลับมาจากสงครามอ่าวครั้งแรก ไอร์แลนด์เหนือ Episode #1.2 (2010)
About 10% of the prison population is comprised of veterans, 12, 000 from Iraq and Afghanistan.ประชากรที่ติดคุกประกอบด้วยทหารผ่านศึก ประมาณ 10% 000 คนจากอิรักและอัฟกานิสถาน Episode #1.2 (2010)
No, we are veterans at the candy game, Mom.ไม่ครับแม่ ข้างนอกยังมีสงครามลูกกวาดอยู่ Excited and Scared (2010)
Not the veterans?ไม่ใช่พวกมีประสบการณ์? Middle Man (2010)
Monica Archer was a nurse at Northern Omaha Medical, and she worked pro Bono with disabled veterans at the V.A.โมนิก้า อาร์เชอร์เป็นพยาบาล ที่โรงพยาบาลNorthern Omaha และเธอทำงานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับ ทหารผ่านศึกพิการที่ V.A. Safe Haven (2010)
When the veterans come on set, they bring home the sense of responsibility.เมื่อทหารที่เคยผ่านศึกมาที่กองถ่าย พวกเขาเหมือนมาบ้าน ด้วยความรับผิดชอบ The Pacific (2010)
If she had her way, we'd be renting out veterans' stadium.เธออยากให้เรา จัดงานที่สนามกีฬาเวอร์เทอร์แรนซ์ My Name Is Trouble (2011)
Lima War Veterans, and I'll do all the evening performances.ที่เกษียณอายุแล้ว และฉันจะแสดงบท เนล ในรอบเย็น Asian F (2011)
We have with us today, veterans from the Missouri who have served on her, some going back to World War 2.ที่อยู่กับเราวันนี้ คือทหารผ่านศึกจากเรือ มิสซูรี่ ซึ่งเคยรับใช้ชาติบนเรือนี้ บางท่านเคยอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 Battleship (2012)
He's part of a group of wounded veterans.เค้าคือส่วนหนึ่งของทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บ Beirut Is Back (2012)
Cynthia wants me to work with this group that helps veterans.ซินเธียอยากให้ฉันทำงาน ร่วมกับกลุ่มที่ช่วยทหารผ่านศึก Beirut Is Back (2012)
You really want to help veterans, you take out everybody in this room here.ถ้าคุณอยากช่วยพวกทหารผ่านศึกจริงๆล่ะก็ Beirut Is Back (2012)
I am giving a speech at a dinner for wounded veterans tonight, in D.C. which the vice president is attending.ผมต้องขึ้นพูดให้กับทหารผ่านศึกคืนนี้ ในดีซี แล้วรองปธน.ก็จะมาด้วย State of Independence (2012)
What I'm saying is, what if, with some of this money, we could set up a place where families could get ready for their veterans coming home?ที่ฉันอยากพูดก็คือ หากว่า... ด้วยเงินจากทุกๆท่าน State of Independence (2012)
I am giving a speech at a dinner for wounded veterans tonight.ผมต้องขึ้นพูด ให้พวกทหารผ่านศึกคืนนี้ New Car Smell (2012)
You know how many veterans are on the street?คุณรู้ไหมว่ามีทหารผ่านศึก มากขนาดไหนที่อยู่ตามถนน?
We give low-cost loans to veterans in financial trouble.เราให้กู้ยืมทุนต่ำ แก่ทหารผ่านศึกที่มีปัญหาการเงิน Shadow Box (2012)
Besides, I've always had a thing about people who screw with veterans.นอกจากนี้, ฉันมักมีบางอย่าง กับคนที่ทำร้ายทหารผ่านศึก Shadow Box (2012)
Bunking will be arranged with youngest at the front and veterans at the back.พวกแปลกๆที่อาจฉลาดหลักแหลมได้ ด้วยผู้บัญชาการที่ถูกต้อง Ender's Game (2013)
Caleb's better off thinking of me as the crazy-ass Uncle who climbed the fence at veterans stadium to grab him a baseball.คงดีกว่า ถ้าให้เคเลปคิดว่า ฉันเป็นแค่ลุงฮาๆคนนึง คนที่ปีนรั้วที่สเตเดียมเพื่อไปจับลูกเบสบอลของเขา What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
She was an old lady who devoted herself to charity and helping veterans.เธอเป็นแค่ผู้หญิงแก่ อุทิศชีวิตให้การกุศล ช่วยเหลือทหารผ่านศึก Red Lacquer Nail Polish (2013)
Of course I did, but not by going out to sea or spending time with mentally unstable war veterans.ดีกว่าแน่นอน แต่ไม่ใช่ล่องทะเล หรืออยู่กับทหารผ่านศึก สติไม่อยู่กับร่องกับรอย Red Lacquer Nail Polish (2013)
How was Elise Vogelsong's relationship with the veterans?ความสัมพันธํระหว่างเอลิลส กับทหารผ่านศึกเป็นอย่างไร Red Lacquer Nail Polish (2013)
Oh, don't worry. Soldiers' home will stay open as long as there are veterans who need it.โอ ไม่ต้องห่วงค่ะ บ้านพักฟื้นทหารยังเปิดแน่ Red Lacquer Nail Polish (2013)
My son has not earned the right to sit at the table of combat veterans.ลูกชายของฉันยังไม่ได้รับสิทธิ ไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทหารผ่านศึกสงคราม 300: Rise of an Empire (2014)
I will search out the veterans among them.ฉันจะหาทหารผ่านศึกในหมู่พวกเขา 300: Rise of an Empire (2014)
She was at a Veterans Day parade, and somebody handed her a bunch of balloons and... gone!ใช่ แต่จบได้เศร้ามาก จำได้ไหม เธอเดินที่พาเหรดวันทหารผ่านศึก และมีคนส่งลูกโป่งให้เธอ Ted 2 (2015)
The Association of Veterans of French Indochina was founded to defend fighting men's interests and honor the memory of our dead.สมาคมทหารผ่านศึกแห่งอินโดจีนของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักสู้ และรำลึกถึงผู้เสียชีวิต From the Land of the Moon (2016)
Good morning on Veterans Day, ceremonies being held today here in Washington and across the country.(วิทยุ) ตอนเช้าที่ดีในวันทหาร ผ่านศึก พิธีถูกจัดขึ้นในวันนี้ ที่นี่ในวอชิงตันและทั่วประเทศ Denial (2016)
And Atlanta weather on this Veterans Day, mostly sunny with clouds creeping in by the end of the afternoon.และสภาพอากาศแอตแลนตาใน วันทหารผ่านศึกนี้ ส่วนใหญ่มีแดดด้วยเมฆคืบคลาน ใน ในตอนท้ายของช่วงบ่าย Denial (2016)
Or it could be a Vietnam veteran's war trophy.Oder sie könnte die Kriegstrophäe eines Vietnamveterans sein. The Presidio (1988)
Running as a South Pacific veteran victories over Congressman Jerry Voorhis and Senator Helen Gahagan Douglas made it clear that, to Nixon, politics was war.Die frühen Siege des Südpazifik-Veterans gegen Jerry Voorhis und Helen Gahagan Douglas zeigten, dass Nixon Politik als Krieg verstand. Nixon (1995)
The founder of the Vietnam Veterans Memorial Fund Mr Jan Scruggs.Der Gründer des Vietnam Veterans Memorial Funds, ... ..Mr. Jan Scruggs. Unrequited (1997)
There's cake at the Veterans Hall.Es gibt Kuchen in der Veterans Hall. Hearts in Atlantis (2001)
in the air, a feeling of excitement and anticipation that could only mean one thing... Veterans Day was coming.Ein Gefühl von Aufregung und Vorahnung was nur eines bedeuten konnte... der Veterans Day kommt. Purple Heart (2007)
So, like everything else in high school, we had turned Veterans Day into a popularity contest.Wie alles andere an der High School haben wir den "Veterans Day" in einen Beliebtheits-Wettbewerb verwandelt. Purple Heart (2007)
For example, you could get him invited to Tim Chegley's Veterans Day party.Du könntest ihn zum Beispiel zu Tim Chegley's Veterans Day Party einladen lassen. Purple Heart (2007)
But it's Veterans Day!Aber es ist "Veterans Day"! Purple Heart (2007)
I hit it out of the park on karaoke night at the VFW.Dies fand ich im Park bei der Karaoke Nacht beim VFW heraus. (VFW = Veterans of Foreign Wars) Yay, No Polyps (2010)
Veterans Stadium?Veterans Stadium? The Blackout in the Blizzard (2011)
If she had her way, we'd be renting out veterans' stadium.Wenn es nach ihr gehen würde, würden wir das Veterans Stadium mieten. My Name Is Trouble (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อผศ.(n) The War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(n) War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. อผศ.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
veterans
veterans
veterans'
veterans'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veterans

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veteran { m } | Veteranen { pl }veteran; vet | veterans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在郷軍人会[ざいごうぐんじんかい, zaigougunjinkai] (n) association of veterans; the American Legion [Add to Longdo]
宿老[しゅくろう, shukurou] (n) old men; elders; seniors; veterans [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top