ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*uh,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uh,, -uh,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, dog.ฮิปโป Chuck Versus the Helicopter (2007)
I'm, uh, . อืม New Haven Can Wait (2008)
uh, let me see.ไม่มาก 7 คน Cradle to Grave (2009)
I, uh, ฉัน เอ่อ Visitation (2010)
Uh, hi.เอ่อ ไง Save the Last One (2011)
Uh, yes.Uh, ครับ Pilot (2011)
Uh, could be.อ้า, อาจจะ Happily Ever Aftermath (2012)
Uh, yeah.ก็เคยน่ะ Manhunt (2013)
Uh, I didn't.เอ่ออ, ผมเปล่า Slumber Party (2013)
Rest.Ruh, Hamlet (1948)
"Ooh, ooh."Uh, uh? Heat Wave (1999)
Yeah.Uh, ja. Orpheus Descending (2001)
Uh, women.Uh, Frauen. Heart-Shaped Box (2011)
Uh, hey.Uh, hey. Les Soeurs D'Estrees (2012)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
Um, huh, uh, beg pardon.อืมอืมมมเอ่อขอโทษ Pinocchio (1940)
Well, w-- uh, I--ก็ วื เอ่อฉัน Pinocchio (1940)
Uh, oh, uh, Cricket's the name.เอ่อโอ้เอ่อ Pinocchio (1940)
But, uh, don't I get a badge or something?แต่เอ่อฉันจึงไม่ได้รับป้ายหรือ อะไร? Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Or, uh, visa versa.อาจจะถูกต้องในเวลาที่ผิด หรือเอ่อในทางกลับกัน Pinocchio (1940)
They are your schoolmates. Girls and boys. Uh, no-now, get in--พวกเขาเป็นโรงเรียนของคุณ เด็กหญิงและเด็กชาย Pinocchio (1940)
Why, my boy, huh, you must be seeing things.ทำไมเด็กสิ่งที่ฉันฮะคุณต้องได้ เห็น Pinocchio (1940)
- Ye- - Uh, huh?เยะ เอ่อ, หือ? Pinocchio (1940)
Uh, the lady, the- - Ooh! - The fairy!เอ่อ, ผู้หญิงที่ โอ! Pinocchio (1940)
- Why, Pinocchio. - Uh, eh, hello!ทำไม ปิโนคีโอ เอ่อ, เอ๊ะ, ฮัล โหล! Pinocchio (1940)
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า Pinocchio (1940)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
Now, uh, coachman, what's your proposition?ตอนนี้เอ่อคนขับรถม้า, สิ่งที่เป็นข้อเสนอของคุณ หรือไม่ Pinocchio (1940)
- He did? - Uh-huh, but I learned my lesson.อะ-ฮะ แต่ฉันได้เรียนรู้ บทเรียนของฉัน Pinocchio (1940)
- Uh-uh, but Mr Honest John gave me--อะ-อะ แต่ นาย จอห์นจริงใจ ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Uh-huh, I sure am.อะฮะ ฉันแน่ใจว่าฉัน โอ้เด็ก! Pinocchio (1940)
Oh, boy! This is the life, huh, Pinoky?นี่คือชีวิต ฮะ, ปิโนกี? Pinocchio (1940)
Some fun, huh, kid?บางคนสนุกฮะเด็ก? Pinocchio (1940)
Uh, uh... your conscience, if you have one.จากตั๊กแตนคุณเอ่อเอ่อมโน ธรรมของคุณ ถ้าคุณมีหนึ่ง Pinocchio (1940)
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ Pinocchio (1940)
Uh, but, but wait. He's alive.เอ่อ แต่ แต่รอ เขายังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea.ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาฬที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)
Don't you realize, uh, he's in a whale?คุณไม่ตระหนักเอ่อเขาอยู่ใน ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Father! Huh, he ain't my father.อืมมมเขาไม่ได้เป็นพ่อของ ฉัน Pinocchio (1940)
Uh, Mr Geppetto!เอ่อนาย เจเปโท! Pinocchio (1940)
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Uh, sakes alive.เอ่อ, เห็นแก่ชีวิต Pinocchio (1940)
- And, uh, call it a day.- And, uh, call it a day. The Ugly American (1963)
- Uh, no.- Uh, no. The Ugly American (1963)
Uh, student.ตั๋วนักเรียน Blazing Saddles (1974)
- Uh, better.-ค่อยยังชั่ว. Suspiria (1977)
Terrific, huh, Mayor?ยอดมั้ย ท่านเทศมนตรี Jaws (1975)
Uh, Orchestras.อืมม, เอสเชอสตราเซ Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uh, Uh, in the bedroom.
uh, Uh, will you excuse me?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
粗暴[そぼう, sobou] -wild, -roh, -rauh, heftig [Add to Longdo]
荒い[あらい, arai] -rauh, -roh, -grob, -wild [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top