ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*trend*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trend, -trend-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trend(n) แนวทาง, See also: ครรลอง, ทิศทาง
trend(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม
trend(vi) โน้มเอียง, See also: เบน, เปลี่ยนทิศทาง
trendy(adj) ซึ่งเป็นที่นิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
trend(n) ความเอนเอียง, ทิศทาง, แนวโน้ม
trend(vi) โอนเอียง, เลี้ยว, โน้มเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic trendแนวโน้มทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
SPSS/PC Plus Trends (Computer files)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส เทรนดส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Intrendอยู่ในสมัยนิยม, อยู่ในสมัยนิยม เขียนทับศัพท์เป็น อินเทร็นด์, Example: อินเทร็นด์ หมายความว่า อยู่ในสมัยนิยม คำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า in แปลว่า ใน กับ trend แปลว่า แนวโน้ม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่คนส่วนมากนิยม มักเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นแก่การแต่งกาย แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เป็นต้น คนที่มีลักษณะอินเทร็นด์ คือ คนที่ทำตนตามสมัย ตามแฟชั่นอย่างใกล้ชิด หรืออยู่ในแนวของแฟชั่น คนที่ไม่ตามแฟชั่น ไม่ทันสมัย คำแสลงใช้ว่า เอาต์ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or trendsetters. I don't hate trendsetters.หรือผู้นำแฟชั่น ผมไม่เกลียด... Punchline (1988)
I do. I don't hate trendsetters.ผมไม่เกลียดผู้นำแฟชั่น หรือสาวสังคม Punchline (1988)
We'll help you set a new fashion trend!พวกเราจะช่วยเธอให้เธอทันสมัย Shrek 2 (2004)
... butglobalwarmingcan trigger a cooling trend. Let me explain.... แต่ภาวะโลกร้อนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็นผมจะอธิบายให้ฟัง The Day After Tomorrow (2004)
You should learn to read the market trend.คุณควรจะศึกษา แนวโน้มของตลาดไว้บ้างนะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Like you said, I'll research the market trend.ก็อย่างที่คุณว่านะ แล้วผมจะศึกษาแนวโน้มของตลาด My Boyfriend Is Type-B (2005)
"But don't buy clothes that are too trendy.""แต่อย่าซื้อชุดที่แฟชั้นมากเกินไปนะ" Train Man (2005)
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
(Victor) ...AND NOT FOLLOW THIS TREND.(วิกเตอร์) ...และต้องไม่ตามแนวทางนี้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Can we put her in a reverse trendelenburg, have one of the nurses press her abdomen since she can't push?เราจะต้องให้เธออยู่ในท่่า กลับหลัง พยาบาลมากดหน้าท้องเธอตรงนี้ เธอแบ่งเองไม่ได้ A Change Is Gonna Come (2007)
You know what a reverse trendelenburg is?รู้ไหม๊ อะไรคือ ย้อนกลับเทรนดีเลนเบิค A Change Is Gonna Come (2007)
morning, trendies.อรุณสวัสดิ์ ชาวอินเทรนด์ทั้งหลาย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Most trend-setting nations do speak English.เทรนด์ตอนนี้ ทำให้คนพูดภาษาอังกฤษกันนี่คะ Love Now (2007)
No, the latest trend is white. White should not be a problem.ไม่นะ เทรนด์ตอนนี้อิตสีขาว ขาวไม่น่าจะมีปัญหา If in Love... Like Them (2007)
Is this unprovoked attack part of some new trend?นี่เป็นการโจมตีแนวใหม่ โดยไม่ถูกยั่วยุ? Enchanted (2007)
I think our missing yacht owner was trying to buck the trend.เขาเป็นเจ้าของท่าจอดที่ไม่ยอมขาย Raging Cannibal (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง Portrait of a Beauty (2008)
I always liked toplessness. Well, I'm starting... the bottomless trend.จริงเหรอ ฉันชอบให้เปลือยช่วงบนนะ นั่น... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Meet me at that new trendy place, next to the small Greek place we hated, that used to be the Thai-fusion place we loved.เจอชั้นที่ร้านใหม่ ติดกับร้านกรีกที่เราไม่ชอบอะ. ที่เคยเป็นร้านไทยที่เราชอบอะ Made of Honor (2008)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
LOOKS LIKE SHE WAS COMPILING EMPIRICAL DATA ABOUT HOMICIDE TRENDS IN CLEVELAND.ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระยะนี้ในคลิฟแลนด์ Zoe's Reprise (2009)
How can a young person like you not know the trend?ทำไมเด็กอย่างเธอถึงไม่รู้จักตามกระแสพวกนี้นะ Episode #1.1 (2009)
Don't you think that this style will become a trend?คิดว่ามันจะเป็นแนวใหม่ได้เลยนะเนี่ย Episode #1.8 (2009)
It says here that the Audobon Society tracks bird population trends.มันพูดอยู่ตรงนี้ ทางสมาคมนักดูนก ได้เฝ้าติดตามแนวโน้ม ประชากรของนก 137 Sekunden (2009)
And put her in trendelenburg.I can--I can aspirate it.จัดท่าเธอให้อยู่ใน trendelenburg ฉันสามารถ... . ฉันเอาอากาศออกได้ Invest in Love (2009)
Statistically, one murder doesn't equal a trend.แค่กรณีเดียว, ทางสถิติไม่ถือว่า เป็นแนวโน้มหรอกนะ Watchmen (2009)
And trendy infusion.แต่งแต้มด้วยความล้ำสมัย Bride Wars (2009)
Now, you better reverse the trend, or I'll find someone who can.ตอนนี้คุณดีขึ้นกลับแนวโน้ม หรือฉันจะสุดท้ายคนที่สามารถ Death Race 2 (2010)
What do you say I take samples of the rest and see if there's a trend?คุณจะบอกว่าให้ฉันเก็บตัวอย่างที่เหลือมา แล้วดูว่ามันเป็นเหมือนกันรึเปล่าใช่มั้ย White Tulip (2010)
Heh. Wow. Was not one of the better fashion trends.เฮ้ ว้าว ไม่ใช่หนึ่งใน เทรนด์แฟชั่นที่ดีกว่าเลยนะ Unpleasantville (2010)
Okay, uh, we'll place him in trendelenburg.โอเค เอ้อ เราจะปรับศีรษะเขาลงต่ำ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Then reverse trendelenburgจากนั้นก็ปรับเท้าลงต่ำ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Do the new rent-to-own prices A recent trend in furniture stores But think twice before you decide to buy...ราคาใหม่ของการเช่าซื้อนั่น... .. ? You Can't Handle the Truth (2010)
my voice, my ability to spot trends in men's fashion, and my ability to know when it comes from a bottle.แต่ฉันมีพรสวรรค์สามอย่าง, เสียงของฉัน บอกได้ว่าอะไรกำลัง อิน ในแฟชั่นชาย ท้ายสุดคือ ฉันรู้ว่าสิ่งไหนมาจากขวด Duets (2010)
Now it's the era of vampires. It's just super-trendy.ตอนนี้ก็เป็นยุคของแวมไพร์บ้างสิ ตามยุคสมัยน่ะ Vampires Suck (2010)
I'm not liking the trend here.พ่อไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้ Beauty and the Beast (2010)
I'm sensing a dangerous trend here.ได้กลิ่นว่ามันค่อนข้างอันตรายพิกล Sketchy (2010)
Arson investigators have noticed a 3-year trend in the days leading up to Halloween.เจ้าหน้าที่สืบสวนอาร์สัน ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดใน 3 ปีมานี้ ในวันก่อนที่จะถึง วันฮาโลวีน Devil's Night (2010)
Brisquet gases are the trend.ฆ่าตัวตายด้วยแก๊สรถกำลังเป็นที่นิยม Hello Ghost (2010)
Rooftops or bamboo groves those kinds of things are trendy right now.นอกสถานที่หรือ ก็อย่างเช่น บนหลังคาหรือป่าไผ่แบบที่กำลังนิยมกันตอนนี้ไง One (2010)
Is that method a trend these days?มันเป็นเทรนด์รึไง Episode #1.5 (2010)
You're trending downwards right now. If you're late with the 7th album, it's just a matter of time before you're forgotten.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณผ่านไปแล้ว ถ้าอัลบัมที่7ออกช้า คุณก็จะถูกลืม Episode #1.6 (2010)
But the trend has changed, and now is the right time to venture. I'm positive.แต่ตอนนี้กระแสความนิยมได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้แหล่ะเป็นเวลาของเราแล้ว ชั้นเชื่ออย่างนั้นค่ะ Episode #1.13 (2010)
If this trend continues, Tooth Fairly Land would cease to exist.ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป กรมนางฟ้า ฟ. ฟันคงมีอันต้องสิ้นสูญ Tooth Fairy (2010)
Maybe launch a trend or two.หรือสร้าง Trend ใหม่ๆ Comeback (2011)
- Jacob Ben Israel posted a photo... and this Web site called The Sartorialist named me the Trendiest Girl in America.อะไรน่ะ จาคอบ เบน อิสราเอล ให้ไปลงรูป และก็เว็บไซต์ "The Sartorialist" ให้ใส่ชื่อฉันเป็นสาวสุดเดิ้นของอเมริกา Comeback (2011)
You're not a trendsetter.เธอไม่ใช่ผู้นำแฟชั่น Comeback (2011)
You're the real trendsetter in there... and if someone was gonna write a song to win regionals, it would be you.ถ้าใครจะเป็นคนแต่งเพลงไปแข่งระดับเขต ก็ต้องเป็นเธอ Comeback (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trendShe follows all the latest trends in fashion.
trendThis has been the trend for the past twenty years.
trendThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.
trendI'm worried about the global warming trend.
trendThere's a trend these days towards small families.
trendAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
trendI gave up keeping up with trends.
trendFinancial experts don't know what to make of this trend.
trendIt's the trend that counts.
trendThe trend towards late marriage is going to increase more and more.
trendThe job-seeking season is starting earlier each year and it's the (mass) media that are causing that trend by moving up their job interview schedule.
trendThe XYZ Almanacs from 1950 to 1970 were studied to discover the trend.
trendWe would like to report about the latest trends in Japan.
trendThe trend of public opinion is against corporal punishment.
trendHe's a financial analyst with a pretty good reputation for his analysis of economic trends.
trendPrices are on the upward trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(v) reverse trend, Ant. ตามกระแส
เท่(v) be chic, See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: เขาแสนจะเท่และดูสง่าเมื่อแต่งชุดตำรวจ, Thai Definition: สง่าภูมิฐาน
แนว(n) style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
กระแส(n) trend, See also: course, flow, way, Syn. ทาง, แนวทาง, Example: ความเห็นของนักการเมืองบางคนจะทวนกับกระแสความคิดของคนทั่วไป
เก๋ไก๋(v) be chic, See also: be smart-looking, be good-looking, be stylish, be fashionable, be trendy, Example: บ้านของตรีเป็นตึกชั้นเดียว เก๋ไก๋ตามรสนิยมของเจ้าของบ้าน, Thai Definition: งามเข้าที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเทรนด์[inthrēn] (v) EN: be in trend  FR: être tendance
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
กระแส[krasaē] (n) EN: trend ; trendency  FR: tendance [ f ]
กระแสประวัติศาสตร์[krasaē prawattisāt] (n, exp) EN: tide of history ; trend of history  FR: tendance de l'histoire [ f ]
แนว[naēo] (n) EN: trend ; tendency ; style
แนวโน้ม[naēonōm] (n) EN: tendency ; trend  FR: tendance [ f ] ; incination [ f ]
แนวโน้มในระยะสั้น[naēonōm nai raya san] (n, exp) EN: short-term trend  FR: tendance à court terme [ f ]
แนวโน้มในระยะยาว[naēonōm nai raya yāo] (n, exp) EN: long-term trend  FR: tendance à long terme [ f ]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[naēonōm sētthakit] (n, exp) EN: economic trend  FR: tendance économique [ f ]
สวนกระแส[sūan krasaē] (v, exp) EN: go against ; reverse trend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trend
trends
trends
trendy
trended
uptrend
trendier
trendier
trending
downtrend
trendiest
trendiest
trendless
trendline
cybertrend
cybertrends
trendsetter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trend
trends
trendy
trended
trendier
trending
trendiest
trend-setter
trend-setters
trend-setting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趋势[qū shì, ㄑㄩ ㄕˋ,   /  ] trend; tendency #1,533 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals #1,547 [Add to Longdo]
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] trend; to move towards; to head for; strike (geol.) #2,511 [Add to Longdo]
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ,   /  ] development; trend; dynamic state; movement; moving #3,572 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency; orientation #4,065 [Add to Longdo]
潮流[cháo liú, ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ,  ] tide; current; trend #4,361 [Add to Longdo]
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] direction; trend; to incline #11,169 [Add to Longdo]
动向[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] trend; tendency #12,349 [Add to Longdo]
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ,   /  ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book #14,155 [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ,   /  ] current trends; the present situation; how things are going #18,537 [Add to Longdo]
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ,  ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend #31,149 [Add to Longdo]
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ,   /  ] unhealthy trend; noxious influence #32,909 [Add to Longdo]
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ,   /  ] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends #79,879 [Add to Longdo]
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ,        /       ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances. #87,457 [Add to Longdo]
见微知著[jiàn wēi zhī zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ,     /    ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop #89,326 [Add to Longdo]
时势造英雄[shí shì zào yīng xióng, ㄕˊ ㄕˋ ㄗㄠˋ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ,      /     ] Time makes the man (成语 saw). The trend of events brings forth the hero. #91,665 [Add to Longdo]
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ,   /  ] pitiful; painful; heartrending #102,690 [Add to Longdo]
涨风[zhǎng fēng, ㄓㄤˇ ㄈㄥ,   /  ] upward trend (in prices) #120,167 [Add to Longdo]
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ,     /    ] an upturn; an upward trend [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ,    ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
视微知著[shì wēi zhī zhuó, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨㄛˊ,     /    ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtstrend { m }downward trend; downside trend [Add to Longdo]
Aufwärtsentwicklung { f }upward trend [Add to Longdo]
Entwicklungstrend { m }; Entwicklungstendenz { f }development trend; tendency of development [Add to Longdo]
Konjunktur { f }; Wirtschaftslage { f } | steigende Konjunktur { f } | fallende Konjunktur { f }; rückläufige Konjunktur { f }economic situation; economic fluctuation | upward economic trend; increasing economic activity | downward economic trend; decreasing economic activity [Add to Longdo]
Konjunkturanstieg { f }; Aufwärtstrend { m }upward trend [Add to Longdo]
Kursentwicklung { f }price development; price trend [Add to Longdo]
Marktentwicklung { f }; Markttrend { m }market trend [Add to Longdo]
Preisentwicklung { f } | Preisentwicklungen { pl }trend of prices | trends of prices [Add to Longdo]
Radikalisierung { f }radicalization; trend to radicalism [Add to Longdo]
Richtung { f } | Richtungen { pl }trend; line | trends [Add to Longdo]
Schickimicki { m }trendy goods [Add to Longdo]
Schicklichkeit { f }trendiness [Add to Longdo]
Schrittmacher { m } (Mode)trendsetter [Add to Longdo]
Stimmungsumschwung { m }change of mood; change of atmosphere; change in trend [Add to Longdo]
Trend { m }; Tendenz { f }; Strömung { f } | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Trendlinie { f }trendline [Add to Longdo]
Umsatzentwicklung { f }; Verkaufsentwicklung { f }sales trend [Add to Longdo]
gelaufentrended [Add to Longdo]
laufendtrending [Add to Longdo]
richtungsweisend { adj }trend-setting [Add to Longdo]
richtungsweisendes Produkt oder Unternehmentrend-setter [Add to Longdo]
schick { adj } | schicker | am schickstentrendy | trendier | trendiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾向[けいこう, keikou] (n, vs) tendency; trend; inclination; (P) #2,254 [Add to Longdo]
動き[うごき, ugoki] (n) movement; activity; trend; development; change; (P) #2,729 [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1, vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) #4,801 [Add to Longdo]
動向[どうこう, doukou] (n) trend; tendency; movement; attitude; (P) #6,548 [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u, vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) #9,337 [Add to Longdo]
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P) #10,701 [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] (n) general trend; current thought; (P) #10,866 [Add to Longdo]
ナウ[nau] (adj-na, n) now; "in"; trendy; (P) #11,806 [Add to Longdo]
トレンド[torendo] (n) trend; (P) #15,086 [Add to Longdo]
潮流[ちょうりゅう, chouryuu] (n) tide; tidal current; trend; (P) #17,568 [Add to Longdo]
気配[けはい(P);きはい, kehai (P); kihai] (n) (1) indication; sign; hint; presence; trend; (2) quotation (esp. stock market); (P) #18,853 [Add to Longdo]
思潮[しちょう, shichou] (n) trend of thought #19,179 [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
ぱいおつ;パイオツ[paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
ガンクロ[gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
コギャル[kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] (n) { comp } data trend; data tendency [Add to Longdo]
トレンディ[torendei] (n) trendy [Add to Longdo]
トレンディー[torendei-] (adj-na, n) trendy; (P) [Add to Longdo]
トレンドセッター[torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]
ナウい[nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
メガトレンド[megatorendo] (n) mega trend [Add to Longdo]
モッズ[mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
一般的傾向[いっぱんてきけいこう, ippantekikeikou] (n) general trend [Add to Longdo]
帰趨[きすう, kisuu] (n, vs) tendency; trend; drift [Add to Longdo]
気運[きうん, kiun] (n) luck; tendency; opportunity; trend [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
業界動向[ぎょうかいどうこう, gyoukaidoukou] (n) industry trend [Add to Longdo]
傾き[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) { math } slope (of a linear function) [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k, vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g, vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
時勢[じせい, jisei] (n) spirit of the age; trends; conditions [Add to Longdo]
時勢感覚[じせいかんかく, jiseikankaku] (n) (See 時世感覚) sense of the trend of the times; sensitivity to the changing times [Add to Longdo]
上り調子[のぼりちょうし;のぼりぢょうし, noborichoushi ; noboridyoushi] (n) rise; improvement; uptrend [Add to Longdo]
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc. [Add to Longdo]
上昇傾向[じょうしょうけいこう, joushoukeikou] (n, adj-no) upward tendency; rising trend [Add to Longdo]
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend [Add to Longdo]
推移図[すいいず, suiizu] (n) transition diagram; trend diagram [Add to Longdo]
趨向[すうこう, suukou] (n, vs) tendency; trend; current [Add to Longdo]
趨勢;すう勢[すうせい, suusei] (n) tendency; trend [Add to Longdo]
世界思潮[せかいしちょう, sekaishichou] (n) main currents (the trend) of thinking in the world [Add to Longdo]
勢運[せいうん, seiun] (n) trend; tendency [Add to Longdo]
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]
相場動向[そうばどうこう, soubadoukou] (n) market trend; stock movements [Add to Longdo]
増勢[ぞうせい, zousei] (n) increasing trend [Add to Longdo]
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]
当世向き[とうせいむき, touseimuki] (n) trendy [Add to Longdo]
騰勢[とうせい, tousei] (n) upward trend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勢い[いきおい, ikioi] Kraft, Macht, Energie, Vitalitaet, Trend [Add to Longdo]
潮流[ちょうりゅう, chouryuu] Meeresstroemung, geistige_Stroemung, Trend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. t. [Cf. G. & OD. trennen to separate.]
   To cleanse, as wool. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, n.
   Clean wool. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. i. [imp. & p. p. {Trended}; p. pr. & vb. n.
   {Trending}.] [OE. trenden to roll or turn about; akin to
   OFries. trind, trund, round, Dan. & Sw. trind, AS. trendel a
   circle, ring, and E. trendle, trundle.]
   To have a particular direction; to run; to stretch; to tend;
   as, the shore of the sea trends to the southwest.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, v. t.
   To cause to turn; to bend. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Not far beneath i' the valley as she trends
      Her silver stream.            --W. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trend \Trend\, n.
   Inclination in a particular direction; tendency; general
   direction; as, the trend of a coast.
   [1913 Webster]
 
   {Trend of an anchor}. (Naut.)
   (a) The lower end of the shank of an anchor, being the same
     distance on the shank from the throat that the arm
     measures from the throat to the bill. --R. H. Dana, Jr.
   (b) The angle made by the line of a vessel's keel and the
     direction of the anchor cable, when she is swinging at
     anchor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., &
   Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L.
   fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.]
   1. Defect; want; lack; default.
    [1913 Webster]
 
       One, it pleases me, for fault of a better, to call
       my friend.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs
    excellence; a failing; a defect; a blemish.
    [1913 Webster]
 
       As patches set upon a little breach
       Discredit more in hiding of the fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a
    deviation from propriety; an offense less serious than a
    crime.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol. & Mining)
    (a) A dislocation of the strata of the vein.
    (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities
      in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent.
    [1913 Webster]
 
       Ceasing their clamorous cry till they have singled,
       With much ado, the cold fault cleary out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a
    crossing of the parts of the conductor, or to contact with
    another conductor or the earth, or to a break in the
    circuit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of
    rock masses along a plane of facture; also, the dislocated
    structure resulting from such slipping.
 
   Note: The surface along which the dislocated masses have
      moved is called the
 
   {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a
 
   {vertical fault}; when its inclination is such that the
    present relative position of the two masses could have
    been produced by the sliding down, along the fault plane,
    of the mass on its upper side, the fault is a
 
   {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is
    so inclined that the mass on its upper side has moved up
    relatively, the fault is then called a
 
   {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or
   {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted,
    the fault is then called a
 
   {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation
    measured on the fault plane and in the direction of
    movement is the
 
   {displacement}; the vertical displacement is the
 
   {throw}; the horizontal displacement is the
 
   {heave}. The direction of the line of intersection of the
    fault plane with a horizontal plane is the
 
   {trend} of the fault. A fault is a
 
   {strike fault} when its trend coincides approximately with
    the strike of associated strata (i.e., the line of
    intersection of the plane of the strata with a horizontal
    plane); it is a
 
   {dip fault} when its trend is at right angles to the strike;
    an
 
   {oblique fault} when its trend is oblique to the strike.
    Oblique faults and dip faults are sometimes called
 
   {cross faults}. A series of closely associated parallel
    faults are sometimes called
 
   {step faults} and sometimes
 
   {distributive faults}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At fault}, unable to find the scent and continue chase;
    hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed;
    puzzled; thrown off the track.
 
   {To find fault}, to find reason for blaming or complaining;
    to express dissatisfaction; to complain; -- followed by
    with before the thing complained of; but formerly by at.
    "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia).
 
   Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness;
     blunder; failing; vice.
 
   Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is
      positive, something morally wrong; a failing is
      negative, some weakness or falling short in a man's
      character, disposition, or habits; a defect is also
      negative, and as applied to character is the absence
      of anything which is necessary to its completeness or
      perfection; a foible is a less important weakness,
      which we overlook or smile at. A man may have many
      failings, and yet commit but few faults; or his faults
      and failings may be few, while his foibles are obvious
      to all. The faults of a friend are often palliated or
      explained away into mere defects, and the defects or
      foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have
      failings in common with every human being, besides my
      own peculiar faults; but of avarice I have generally
      held myself guiltless." --Fox. "Presumption and
      self-applause are the foibles of mankind."
      --Waterland.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trend
   n 1: a general direction in which something tends to move; "the
      shoreward tendency of the current"; "the trend of the stock
      market" [syn: {tendency}, {trend}]
   2: general line of orientation; "the river takes a southern
     course"; "the northeastern trend of the coast" [syn:
     {course}, {trend}]
   3: a general tendency to change (as of opinion); "not openly
     liberal but that is the trend of the book"; "a broad movement
     of the electorate to the right" [syn: {drift}, {trend},
     {movement}]
   4: the popular taste at a given time; "leather is the latest
     vogue"; "he followed current trends"; "the 1920s had a style
     of their own" [syn: {vogue}, {trend}, {style}]
   v 1: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to
      the left at the intersection"; "The motorbike veered to the
      right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer},
      {slue}, {slew}, {cut}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Trend /trɛnt/ 
  trend

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trend /trɛnt/
  tendency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top