ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tipsy*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tipsy, -tipsy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsy(adj) เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย, โซเซ, ไม่มั่นคง, ไม่ตรง, โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ, มึนเมา, ขี้เมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipsychotic๑. ยารักษาโรคจิต [ มีความหมายเหมือนกับ drug, neuroleptic และ tranquiliser, major; tranquilizer, major ]๒. -รักษาโรคจิต [ มีความหมายเหมือนกับ neuroleptic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antipsychotic agentsยาต้านโรคจิต [TU Subject Heading]
Antipsychoticระงับอาการทางจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Agentsยาต้านโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Drugsยาต้านโรคจิต, ยาสำหรับรักษาโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Drugs, High-Potencyยามีฤทธิ์ต้านโรคจิตสูง [การแพทย์]
Antipsychotic Drugs, Maintenanceยาต้านโรคจิตแบบคงสภาพการรักษา [การแพทย์]
Antipsychotic Therapyการใช้ยาต้านโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychoticsยาต้านโรคจิต, ยารักษาโรคจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I probably wouldn't even tell you this if I weren't a little tipsy, but...รู้มั้ย ฉันจะไม่บอกคุณหรอกถ้าฉันไม่ติดใจคุณ แต่... American Beauty (1999)
It's after work, you're tipsy, and you're in a good mood, เกิดขึ้นหลังจากงาน คุณ และคุณยังอารมณ์ดีอยู่เลย Art of Fighting (2006)
- Technically, an antipsychotic.- ทางเทคนิค ก็คือ ยาต้านโรคจิต Numb (2007)
- Have you taken an antipsychotic before?- คุณเคยกินยาต้านโรคจิตมาก่อนหรือเปล่า? Numb (2007)
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ Sparks Fly Out (2008)
I'm tipsy. I'm horny.คนเมาทีี่เต็มไปด้วยความต้องการ What More Do I Need? (2008)
has been experiencing chronic headaches for the past seven years, has been treated with narcotics, antiseizure medications, antidepressants and antipsychotic medications with no success.ปวดหัวอย่างรุนแรงมาเป็นว่า7ปี ได้รับการรักษา narcotics, antiseizure medications, antidepressants และ antipsychotic medications แต่ไม่เห็นผล Here Comes the Flood (2008)
There were traces of prescription antipsychotics in his system.มีร่องรอยของยารักษาอาการทางจิต Demonology (2009)
He was on an antipsychotic?เขากำลังอยู่ระหว่างการบำบัด? Haunted (2009)
Garcia, he's been off his antipsychotic for a month.เขาเลิกการบำบัดทางจิต ระยะเวลา 1 เดือน Haunted (2009)
- When i missed the antipsychotics-- - listen to me.That was not your fault.ตอนฉันทำพลาด เรื่องยกเลิกการบำบัด ฟังฉันนะ นั่นไม่ใช่ความผิดคุณ Haunted (2009)
It's a classic sign of long-term antipsychotic use, and i missed it.แต่มันไม่ใช่ มันเป็นสัญญาณเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคจิตในระยะยาวใช้มัน และผมพลาดมันไป Haunted (2009)
Because i was a little tipsy or because i was talkingเพราะว่าฉันมันเป็นคนเมาหรือว่าที่ฉัน The Grandfather: Part II (2009)
We were a bit tipsy, and felt damn hungry.เรามึนๆ นิดหน่อย แล้วก็โคตรหิว The Case of Itaewon Homicide (2009)
Well, actually, I may have gotten a little tipsy when I talked to her.อืม จริงๆ แล้ว ฉันเมาหน่อยๆ ตอนคุยกับหล่อนอ่ะ The Apology Insufficiency (2010)
A continuous I.V. drip and government-issue antipsychotics, ฉันต้องนอนโดย... ให้ยาแอนตี้ไซโคติกส์ของรัฐบาล ผ่านสายน้ำเกลือ The Plateau (2010)
Aunt Jenna's getting tipsy.น้าเจนน่ากำลังเมา Memory Lane (2010)
After getting moderately tipsy, they look into each other's eyes.หลังจากที่ใกล้จะเมาแล้ว... พวกเขาก็จะมองตาซึ่งกันและกัน.. Personal Taste (2010)
Psych put her on heavy doses of antipsychotics and benzos.จิตแพทย์ให้เธอทานมากเกินไป แถมยังมียาต้านอาการโรคจิตกับเบนโซ With You I'm Born Again (2010)
We're gonna go there, we're gonna drink a little wine, we're gonna get a little tipsy, and we're gonna come back and we're gonna... I mean, how was it?เราจะไปที่นั่นกัน เราจะจิบไวน์กัน เราจะเมากันเล็กน้อย เราจะกลับมาที่พักกัน จากนั้นเราก็จะ... Letters to Juliet (2010)
♪ Trying to get a little bit tipsy#วันนี้ต้องเมาสักหน่อย# Blame It on the Alcohol (2011)
I get tipsy, if I can in 60 minutes.ฉันจะเป็นคนเมา ถ้าเมาได้ในชั่วโมงนึงอ่ะนะ I Want You Back (From the Dead) (2011)
When he was getting tipsy he picked up the brush.เมื่อเขาเริ่มเมามาย เขาหยิบพู่กันขึ้นมา Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Drugs were antipsychotics.ยาพวกนั้นใช้สำหรับ รักษาอาการทางจิต Ricochet Rabbit (2011)
You're telling me you haven't gotten a little bit tipsy on Myers Family Wine Night?จะบอกว่าไม่ค่อยได้ดื่ม แม้แต่ในงาน"คืนไวน์ของครอบครัวมายเออร์"เลยเหรอ? American Reunion (2012)
This is a serious antipsychotic.นี่เป็นยารักษาโรคจิต Duress (2012)
Antipsychotics?ยาต้านโรคจิตหรอ? Duress (2012)
Try being being stuck in a limo with a tipsy David Lee roth.พยายามกี่ครั้งๆ ก็ติดอยู่ที่แค่ รถลีโมซีน กับความมึนเมาของ เดวิทย์ ลี รอท Is This What You Call Love? (2012)
They are gonna take you upstairs and they're gonna pump you full of antipsychotics.พวกเขาจะนำตัวเธอขึ้นไปชั้นบน และเขาจะอัดยา \ ต้านโรคจิตให้เธอนะ Remember the Time (2012)
Fluphenazine, an antipsychotic, one of the strongest.Fluphenazine, an antipsychotic หนึ่งในยามีฤทธิ์รุนแรง Confidence (2012)
(laughs) Mags, you are so tipsy.แม็ก เธอเมาแล้วมั้ง Pilot (2013)
He was a bit tipsy on the airplane coming back from Somalia and drew it on the cocktail napkin.เขาเมานิดหน่อย บนเครื่องบิน ตอนกลับมาจากโซมาเลีย แล้วก็วาดรูปลงบนผ้าเช็ดปาก Madness Ends (2013)
You have less than one minute before a very dear, attractive, and slightly tipsy friend of yours snuffs it.นายมีเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีก่อนที่เพื่อนผู้น่ารัก มีเสน่ห์ และเพื่อนที่เมาเล็กน้อยของนายจะลาจากไป Sacrifice (2013)
It counteracts the effects of antipsychotic drugs.มันลดผลกระทบจาก ยาต้านจิตเวช Jehoshaphat (2015)
I work for Tipsy McStagger's good time drinking and eating emporium.Ich arbeite für Tipsy McStaggers Spaß-am-Essen--Trinken-Kaufhaus. Flaming Moe's (1991)
Tipsy McStagger is just a composite of other successful logos.Es gibt keinen Tipsy McStagger. Er besteht aus mehreren Logos. Flaming Moe's (1991)
Tipsy McStagger would like to buy your drink.- Tipsy McStagger will Ihren Drink. Flaming Moe's (1991)
Haloperidol_ It's a powerful antipsychotic.Haloperidol. Ein starkes antipsychotisches Mittel. Revelations (1995)
An anti- psychotic may help-- at least until I determine just what neural functions are being affected.Ein Antipsychosemittel hilft vielleicht, bis ich mehr weiß. One (1998)
Tranquillisers, antidepressants, antipsychotics...Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Antipsychotika... Point of No Return (2000)
- Is she taking any anti-psychotics?- Nimmt sie Antipsychotika? Reckoning (2001)
Tipsy here's a perfect example of what we're trying to achieve.Als wir Tipsy fanden, war er ein armer, ausgesetzter Hund, den niemand haben wollte. More Ants in the Pants (2002)
At this evening's animal auction, Tipsy will find a loving new home.Und als ein Symbol für unsere Bemühungen möchten wir Tipsy heute an den Meistbietenden versteigern. More Ants in the Pants (2002)
-You must do something!Flo, tu doch was! Tipsy! More Ants in the Pants (2002)
-Tipsy!Tipsy! More Ants in the Pants (2002)
Come here!Der kleine Tipsy. More Ants in the Pants (2002)
He's been following you.Ja Tipsy, du Süßer! Der muss dir gefolgt sein. More Ants in the Pants (2002)
We must find Tipsy.Wir müssen Tipsy loswerden! More Ants in the Pants (2002)
Let's find Tipsy.Zuerst müssen wir Tipsy finden. Ja. More Ants in the Pants (2002)
-Tipsy.Tipsy! More Ants in the Pants (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipsyNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.
tipsyIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมา(v) be drunk, See also: be intoxicated with drinks, be tipsy, be plastered, be drunken, be legless, be inebriated, Syn. มึนเมา, Example: ผมเมาจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้, Thai Definition: มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา
มึนเมา(v) be drugged, See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated, Syn. เมา, Ant. สร่างเมา, Example: พอดื่มเหล้าเข้าไปแก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนเมา, Thai Definition: มีอาการเริ่มเมา
มึนเมา(adj) be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
เมาดิบ(v) pretend to be drunk, See also: pretend to be tipsy, Syn. แกล้งเมา, Thai Definition: ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า, Notes: (ปาก)
เมาเหล้า(v) drunk, See also: be intoxicated, be tipsy, Syn. เมาแอ๋, เมามาย, เมาสุรา, Example: พ่อเมาเหล้ากลับบ้านทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIPSY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipsy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeheitert; beschwipst { adj } [ ugs. ]tipsy; jolly [Add to Longdo]
antipsychotisch { adj } [ med. ]antipsychotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n, adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
抗精神病薬[こうせいしんびょうやく, kouseishinbyouyaku] (n) antipsychotic drug [Add to Longdo]
酒の気[さけのけ, sakenoke] (exp, n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp, v5r) to get drunk; to become tipsy [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
生酔い[なまよい, namayoi] (n) tipsy [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipsy \Tip"sy\, a. [Compar. {Tipsier}; superl. {Tipsiest}.]
   [Akin to tipple; cf. Prov. G. tips drunkenness, betipst
   drunk, tipsy. See {Tipple}.]
   1. Being under the influence of strong drink; rendered weak
    or foolish by liquor, but not absolutely or completely
    drunk; fuddled; intoxicated.
    [1913 Webster]
 
   2. Staggering, as if from intoxication; reeling.
    [1913 Webster]
 
       Midnight shout and revelry,
       Tipsy dance and jollity.       --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipsy
   adj 1: slightly intoxicated [syn: {potty}, {tiddly}, {tipsy}]
   2: unstable and prone to tip as if intoxicated; "a tipsy boat"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tipsy /tipsi/
  tipsy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top