ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sulky*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sulky, -sulky-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sulky(adj) ที่โกรธขึ้ง, See also: ซึ่งโกรธไม่พูดไม่จา, Syn. irritable, sullen, morose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าบูดบึ้ง(adj) sour, See also: sulky, sullen, Syn. บูดบึ้ง, หน้ามุ่ย, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, หน้าหงิก, Ant. หน้ายิ้ม, หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าชื่น, หน้าบาน, Example: โดยปกติหล่อนมักทำหน้ายิ้มอยู่เสมอ ไม่ค่อยเห็นว่าทำหน้าบูดบึ้งสักเท่าไหร่, Thai Definition: ทำหน้าบึ้ง แสดงอาการไม่พอใจ
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
งอ(v) be sulky, See also: be moody, be sullen, be surly, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, หน้านิ่วคิ้วขมวด, Ant. ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: พูดแค่นี้ ทำไมต้องทำหน้างอด้วยล่ะ, Thai Definition: ลักษณะที่ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจคิ้วขมวด
แสนงอน(adj) sulky, See also: be in a huff, Syn. ขี้งอน, แง่งอน, Example: ผู้หญิงแสนงอนก็น่ารักดีอยู่หรอก แต่ถ้างอนไปซะทุกเรื่องก็อาจถูกบอกเลิกได้ง่ายๆ เหมือนกัน, Thai Definition: มีแง่งอนมาก, มีมารยา
ถมึงทึง(v) be fierce, See also: be serious, look sullen, be savage, be vicious, look sulky, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: ทำไมเธอจึงถมึงทึงนัก, Thai Definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
บึ้งบูด(adj) sulky, See also: sullen, cross, be stern, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: ผมเห็นหน้าบึ้งบูดของเลขาแล้วหมดอารมณ์จะทำงานต่อไปเลย, Thai Definition: อาการที่หน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ
บึ้งตึง(v) frown, See also: be sulky, be stern, be serious, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขาบึ้งตึงใส่ฉันแต่เช้าทำให้ฉันแทบอยากจะลุกหนีไปให้พ้นๆ ที่ตรงนั้น, Thai Definition: ทำหน้าถมึงถึงเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
หน้านิ่วคิ้วขมวด[nā niu khiu khamūat] (v, exp) EN: be sulky

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulky

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ,     /    ] depressed; sulky; moody; unhappy #38,020 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sulky {m}; Einspänner {m}sulky [Add to Longdo]
mürrisch; launisch; übel gelaunt; verdrießlich {adj}sulky [Add to Longdo]
sauersulky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible [Add to Longdo]
膨れっ面;脹れっ面;ふくれっ面[ふくれっつら, fukurettsura] (n,adj-no) sulky look; sullen look [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulky \Sulk"y\, a. [Compar. {Sulkier}; superl. {Sulkiest}.] [See
   {Sulkiness}, and cf. {Sulky}, n.]
   Moodly silent; sullen; sour; obstinate; morose; splenetic.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Sullen}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulky \Sulk"y\, n.; pl. {Sulkies}. [From {Sulky}, a.; -- so
   called from the owner's desire of riding alone.]
   A light two-wheeled carriage for a single person.
   [1913 Webster]
 
   Note: Sulky is used adjectively in the names of several
      agricultural machines drawn by horses to denote that
      the machine is provided with wheels and a seat for the
      driver; as, sulky plow; sulky harrow; sulky rake, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulky
   adj 1: sullen or moody [syn: {huffish}, {sulky}]
   2: moving slowly; "a sluggish stream" [syn: {sluggish}, {sulky}]
   3: depressingly dark; "the gloomy forest"; "the glooming
     interior of an old inn"; "`gloomful' is archaic" [syn:
     {glooming}, {gloomy}, {gloomful}, {sulky}]
   n 1: a light two-wheeled vehicle for one person; drawn by one
      horse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top