ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*speculatively*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: speculatively, -speculatively-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculatively

Japanese-English: EDICT Dictionary
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculative \Spec"u*la*tive\ (sp[e^]k"[-u]*l[.a]*t[i^]v), a.
   [Cf. F. sp['e]culatif, L. speculativus.]
   1. Given to speculation; contemplative.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man being by nature speculative.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving, or formed by, speculation; ideal; theoretical;
    not established by demonstration. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to vision; also, prying; inquisitive;
    curious. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to speculation in land, goods, shares,
    etc.; as, a speculative dealer or enterprise.
    [1913 Webster]
 
       The speculative merchant exercises no one regular,
       established, or well-known branch of business. --A.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   5. (Finance) More risky than typical investments; not
    investment grade.
    [PJC] -- {Spec"u*la*tive*ly}, adv. --
    {Spec"u*la*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculatively
   adv 1: with speculation; in a speculative manner; "he looked at
       her speculatively"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*speculatively *

 


 
speculatively
 • (a) /sp'ɛkjulətɪvliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top