ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sluggish*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sluggish, -sluggish-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sluggish(adj) ขี้เกียจ, See also: เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา, Syn. inert, passive, Ant. hurried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack

English-Thai: Nontri Dictionary
sluggish(adj) เฉื่อย, เกียจคร้าน, เอื่อยเฉื่อย
sluggishness(n) ความเฉื่อย, ความเกียจคร้าน, ความเนือย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sluggish. Like a wet sponge.- ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ Airplane! (1980)
Sluggish. Like a wet sponge.ยวบยาบ เหมือนฟองน้ำเปียกๆ Airplane! (1980)
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้ The Notebook (2004)
We're all a little sluggish today.พวกเราดูขี้เกียจกันนะวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Sluggish reactions.ปฏิกิริยาเชื่องช้าจริง Lancelot (2008)
It was really sluggish. I couldn't figure out why.มันขี้เกียจจริงๆแหละ Trial and Error (2010)
And you're gonna be a little bit sluggish for a while, but with some warmth and some fluids, you should be all right.และคุณอาจจะรู้สึกซึมเซาอีกสักระยะนะครับ แต่ถ้าได้รับความอบอุ่น และดื่มน้ำเข้าไปสักหน่อย - ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะ Countdown (2011)
She's sluggish. She won't eat.เธอซึมเศร้า เธอไม่กินอาหาร Woman in Black (2012)
That other Saturn is a cold and sullen, sluggish ghoul, given to irrational bouts of rage.ว่าดาวเสาร์อื่น ๆ ที่เป็นที่หนาว เย็นและบูดบึ้ง, ปอบซบเซา ให้กับศึกที่ไม่ลงตัวของความโกรธ The Clean Room (2014)
How's the stock market? Sluggish.ตลาดหุ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ซบเซา Cain and Gabriel (2014)
I'm just helping your sluggish code keep up.แค่ช่วยให้รหัสอืดๆ ของคุณตามให้ทันน่ะ Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sluggishBecause the new trainee did things sluggishly, he was told that he'd be fired if he didn't start taking his job seriously.
sluggishI've been sluggish recently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
ไม่มีชีวิตชีวา(v) be lifeless, See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat, Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: ชาวบ้านที่มาต้อนรับนั้นดูซึมๆ ไม่มีชีวิตชีวาเท่าที่ควร
งง(adj) sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
งมโข่ง(v) be dull, See also: be stupid, be stolid, be sluggish, Syn. โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน, Ant. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน, Example: เธอไม่รู้อะไรจริงๆ หรือ มัวแต่ไปงมโข่งอยู่ที่ไหนกัน, Thai Definition: งุ่มง่าม, ไม่ทันเหตุการณ์
เงื่อง(adj) sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย(adv) slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai Definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
พิรี้พิไร(adv) tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai Definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืด(adv) slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด(adv) tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
อืดอาด(adj) tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืด(adj) slow, See also: dilatory, tardy, sluggish, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รัฐมนตรีกล่าวเสียใจต่ออาการอืดยืดยาดไม่ทันใจของทบวงฯ ในการสนองตอบนโยบายรัฐ
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เบอะ(adj) sluggish, See also: clumsy, Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ, Example: เด็กน้อยทำหน้าเบอะเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาคุยกัน
เฉื่อย(adv) slowly, See also: sluggishly, inertly, Syn. ช้า, เชื่องช้า, Ant. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, Example: ปัญหาหนึ่งของเขาที่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจบ่อยๆ ก็คือ เขาทำงานเฉื่อยมาก
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
ชักช้า(adv) slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ล่าช้า, Example: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำงานชักช้า
ช้า(v) be slow, See also: be sluggish, Syn. เชื่องช้า, เรื่อยๆ, ไม่เร่งร้อน, Ant. เร็ว, ไว, รวดเร็ว, Example: เขามาถึงคนสุดท้าย เพราะรถของเขาช้ามาก, Thai Definition: ค่อยๆ เคลื่อนไป
เฉื่อยชา(v) be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
เฉิบๆ(adv) slowly, See also: rhythmically, leisurely, sluggishly, unhurriedly, Example: เธอลุกขึ้นรำเฉิบๆ ต่อหน้าคนทั้งหลาย, Thai Definition: คำร้องบอกจังหวะในการเต้นหรือรำ
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม
เซา(adv) sleepily, See also: drowsily, torpidly, sluggishly, Syn. เหงาหงอย, Example: เขานอนเซาอยู่กับบ้านทั้งวัน
ดั้วเดี้ย(adv) slowly, See also: sluggishly, inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, ช้าๆ, Example: หนอนไต่ดั้วเดี้ย, Thai Definition: เคลื่อนไปทีละน้อยๆ
ป้อแป้(v) be weak, See also: be sluggish, be feeble, be flabby, Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง, Example: เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้, Thai Definition: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ความเฉื่อยชา(n) sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น
ล่าช้า(adv) slowly, See also: sluggishly, unhurriedly, Syn. ช้า, Example: ในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งก็เป็นไปอย่างล่าช้า, Thai Definition: นานเกินกำหนด
ป้อแป้(v) be weak, See also: be sluggish, be feeble, be flabby, Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง, Example: เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้, Thai Definition: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[cheūay] (adv) EN: sluggishly ; unenergetically  FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เอื่อย[eūay] (adj) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light  FR: indolent
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [ f ] ; fainéantise [ f ] ; indolence [ f ] ; inertie [ f ]
ความอ่อนแอ[khwām øn-aē] (n) EN: weakness ; sluggishness  FR: faiblesse [ f ]
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ[khwām øn-aē thāng sētthakit] (n, exp) EN: sluggishness of the economy
ล่าช้า[lāchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly  FR: lentement
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
เนือย[neūay] (adj) EN: sluggish ; slack ; slow  FR: indolent ; apathique
เซา[sao] (adv) EN: sleepily ; drowsily ; torpidly ; sluggishly
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sluggish
sluggishly
sluggishness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluggish
sluggishly
sluggishness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate #3,996 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sluggish #9,596 [Add to Longdo]
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, ] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish #9,998 [Add to Longdo]
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ,   /  ] slow; sluggish #17,852 [Add to Longdo]
拖拉[tuō lā, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ,  ] dilatory; slow; sluggish #33,407 [Add to Longdo]
磨蹭[mó ceng, ㄇㄛˊ ㄘㄥ˙,  ] to move slowly; to dawdle; to work sluggishly; to brush lightly #37,244 [Add to Longdo]
涓涓[juān juān, ㄐㄩㄢ ㄐㄩㄢ,  ] a trickle; tiny stream; sluggish; to flow sluggishly #46,648 [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ,    /   ] leisurely; unhurried; sluggish #71,731 [Add to Longdo]
徐缓[xú huǎn, ㄒㄩˊ ㄏㄨㄢˇ,   /  ] slow; sluggish; lazily; to slow down #104,937 [Add to Longdo]
冷涩[lěng sè, ㄌㄥˇ ㄙㄜˋ,   /  ] cold and sluggish; chilly #176,149 [Add to Longdo]
迂磨[yū mó, ㄩ ㄇㄛˊ,  ] sluggish; delaying #905,723 [Add to Longdo]
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ,     /    ] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
涩脉[sè mài, ㄙㄜˋ ㄇㄞˋ,   /  ] sluggish pulse [Add to Longdo]
缓动[huǎn dòng, ㄏㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] sluggish [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trägheit { f }sluggishness; lethargy; listlessness; drowsiness [Add to Longdo]
faul; träge; langsam { adj }sluggish [Add to Longdo]
faul { adv }sluggishly [Add to Longdo]
tranig; sehr langsam { adj }sluggish; dawdling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
低迷[ていめい, teimei] (n, vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) #9,836 [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちんたら[chintara] (adv, adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
のぞのぞ[nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[nossori] (adv, adv-to, vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]
のろのろ[noronoro] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) slowly; sluggishly; (P) [Add to Longdo]
のんべんだらり[nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish [Add to Longdo]
緩慢[かんまん, kanman] (adj-na, n) slow; sluggish; dull; (P) [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい, 間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい, 間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい, 間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
景気低迷[けいきていめい, keikiteimei] (n) economic slump; economic stagnation; lackluster economy; stagnant economy; sluggish economy; slow economy; dwindling economy [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] (v5m, vi) to be sluggish (business); (P) [Add to Longdo]
怠い[だるい, darui] (adj-i) (uk) sluggish; feel heavy; languid; dull; (P) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na, n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m, vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.) [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na, n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome [Add to Longdo]
爬行性[はこうせい, hakousei] (n) sluggishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluggish \Slug"gish\, a.
   1. Habitually idle and lazy; slothful; dull; inactive; as, a
    sluggish man.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow; having little motion; as, a sluggish stream.
    [1913 Webster]
 
   3. Having no power to move one's self or itself; inert.
    [1913 Webster]
 
       Matter, being impotent, sluggish, and inactive, hath
       no power to stir or move itself.   --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       And the sluggish land slumbers in utter neglect.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Characteristic of a sluggard; dull; stupid; tame; simple.
    [R.] "So sluggish a conceit." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inert; idle; lazy; slothful; indolent; dronish; slow;
     dull; drowsy; inactive. See {Inert}.
     [1913 Webster] -- {Slug"gish*ly}, adv. --
     {Slug"gish*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluggish
   adj 1: moving slowly; "a sluggish stream" [syn: {sluggish},
       {sulky}]
   2: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   3: slow and apathetic; "she was fat and inert"; "a sluggish
     worker"; "a mind grown torpid in old age" [syn: {inert},
     {sluggish}, {soggy}, {torpid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top