ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*simultaneity*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: simultaneity, -simultaneity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simultaneityความเป็นเวลาเดียวกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simultaneityหลักการซ้อนผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simultaneity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit { f }simultaneity [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor { m }simultaneity factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同時性[どうじせい, doujisei] (n) simultaneity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同時性[どうじせい, doujisei] simultaneity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simultaneity \Si`mul*ta*ne"i*ty\, n.
   The quality or state of being simultaneous; simultaneousness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simultaneity
   n 1: happening or existing or done at the same time [syn:
      {simultaneity}, {simultaneousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top