ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*showman*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: showman, -showman-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
showman(n) นักแสดงที่มีพรสวรรค์
showman(n) ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario
showmanship(n) การเป็นนักแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง, นักแสดง, ผู้แสดงการมหรสพ, เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen
showmanship(โช'เมินชิพ) n. ความสามารถในการแสดง, ความเป็นนักแสดง, เทคนิคในการแสดง, การโอ้อวด, การอวดฝีมือ, เล่ห์เหลี่ยมในการอวดฝีมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ, คนจัดงานแสดง, นักแสดง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
My guest tonight... is not a showman at all, but rather a wizard... who has sold his soul to the devil... in return for unholy powers.แขกของเราคืนนี้.. ไม่ใช่เพียงนักแสดง แต่เป็นพ่อมดเลยทีเดียว ผู้ขายวิญญาณให้ซาตาน.. The Illusionist (2006)
A mummy with a good sense of showmanship.ใช่ มัมมี่ ผู้เชี่ยวชาญการแสดง Monster Movie (2008)
All just special effects put on by a very gifted showman.มันแก็แค่ปาหี่ โดยยอดนักแสดง Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
I care neither for turtlenecks nor showmanship.ผมไม่ได้ให้คะแนนที่เสื้อคอเต่า หรือลีลาการขายของ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Phantasmagorias are these amazing pre-cinema projected ghost shows invented in France, where the showman attempted to spook the audience using science magic.โชว์เกี่ยวกับผีอันน่าทึ่ง ในยุคก่อนที่จะมีภาพยนตร์ มันเริ่มขึ้นที่ฝรั่งเศส ที่คนแสดงพยายามทำให้คนดูกลัว Devil's Night (2010)
Your showmanship has gotten a lot better.เดี๋ยวนี้แสดงดีขึ้นมากนะ Oh! My Lady (2010)
The wand is called showmanship, and the beep is none of your business.ไม้นั่นเรียกว่าไม่คทานักแสดง The Prestidigitation Approximation (2011)
Showmanship, showmanship, Mikey!การเป็นนักแสดงๆ ไมค์กี้ Raging Fae (2011)
Should have known that whole "good sis, bad sis" story was just showmanship crap.น่าจะรู้ว่าเรื่องพี่สาวใจดีกับน้องสาวตัวแสบ ทั้งหมดนี่ มันเป็นแค่การแสดงห่วยๆ The Mentalists (2011)
That is what I am, the eternal showman.นั่นหล่ะที่ผมเป็น หน้าตาของประชาชน Knightfall (2011)
- A sense of showmanship.มันเป็นการเปิดตัวทางการแสดง ใช่! Django Unchained (2012)
- Showmanship, yes.การเปิดตัว Django Unchained (2012)
I will have you know there is no one in the nigger fight game that appreciates the value of showmanship more than Monsieur Calvin J. Candie here.ไม่มีทาสคนไหนเต็มใจที่จะสู้หรอกนะ มันจะมีการเปิดตัวอะไรดีไปกว่า การเปิดตัวของ มองซิเออร์ แคลวิน แคนดี้ Django Unchained (2012)
Showmanship and theatrics.เล่ห์กระเท่ห์ในงานแสดงและมารยา. Now You See Me (2013)
And because I am a showman... it'll be with his bow.และเพราะว่าข้าเป็นนักแสดง และจะต้องเป็นคันศรของเขาที่ยิงเขา Lacey (2013)
Ah, he's a good showman.อา.. เขาเป็นนักแสดงที่ดี ผมเห็นแค่นั้น Red John's Rules (2013)
He was also a consummate showman.เขายังเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์ และการสาธิตดั้งเดิมของการไฟฟ้า The Electric Boy (2014)
Really it's about showmanship.จริงๆแล้วมันเหมือนเทคนิคในการแสดง Copper Bullet (2015)
Some folks may have said he grew up to be the greatest showman the city has ever seen.บางคนว่าเขาโตขึ้นเป็นนักจัดโชว์ผู้ยิ่งใหญ่ เท่าที่เมืองนี้เคยเห็น Sing (2016)
Some say he's the worst showman this city's ever seen.บางคนบอกว่าเขาเป็นโชว์แมนที่ห่วยที่สุดของเมืองนี้ Sing (2016)
- More showmanship.- เพิ่มความโอ้อวด The Well-Tempered Clavier (2016)
In being the greatest showman of my time I'm recording live for the Swan Archives.Ich weiß, dass ich der größte Showman meiner Zeit bin. Ich nehme das für das Swan Archiv auf. Phantom of the Paradise (1974)
A suave, sophisticated showman like you, Bert? Oh, sure, sure.Ein feiner, eleganter Showman wie du? Connie Stevens (1977)
And here he is now, that suave, sophisticated showman, my old buddy, Bert.Hör auf. Hier ist er, der feine, elegante Showman, mein alter Freund Bert. Connie Stevens (1977)
- It helps me get the close-ups.Sie sind der Showman! Jaws 3-D (1983)
- She'd been sitting there - So curl up by the fireside... and listen to the non-threatening music of this master showman.Machen Sie es sich vor dem Kamin bequem... und hören Sie die harmlose Musik von diesem meisterhaften Showman. Amazon Women on the Moon (1987)
- Ahh, the artist is in Holland.- Oh, der Showman ist schon in Holland. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Showmanship!Ein echter Showman! Batman Forever (1995)
He's a showman as much as he is a musician.Er ist Showman so sehr wie er Musiker ist. It's All Gone Pete Tong (2004)
Quite the showman, huh?Voll der Showman, was? Drawn in Blood (2006)
- You're like a showman, man.Du bist wie ein Showman, Mann. Chapter 8 (2010)
Yes, like a show - No, not like a showman.Ja, wie ein... Nein, nicht wie ein Showman. Chapter 8 (2010)
But I'm a showman. I need to wow you.Aber ich bin ein Showman, ich muss dich beeindrucken! Cry to Me (2011)
what's a showman without a show?Ich bin ein Showman! Cry to Me (2011)
! just a man.Was ist ein Showman ohne Show? Cry to Me (2011)
That is what I am...So bin ich nun mal... der ewige Showman. Knightfall (2011)
Mr. Showmanship...Mr Showmanship Behind the Candelabra (2013)
Showmanship and theatrics.Showmanship und Theatralik. Now You See Me (2013)
He's a showman, but as for the magic, I guess there's no magicians left to steal from.Er ist ein echter Showman, aber was die Magie betrifft, ich schätze es sind keine Zauberer mehr übrig, von denen er stehlen kann. The Sky's the Limit (2013)
Showman 5-0, North 2-0.Showman Five Zero, North Two Zero. Eye in the Sky (2015)
Showman 5-0, can we get a view into the house?Showman Five Zero, kriegen wir ein Bild aus dem Haus? Eye in the Sky (2015)
Peg 9-0, Showman 5-0.(seufzt leise) Peg Nine Zero, Showman Five Zero. Eye in the Sky (2015)
Showman 5-0, we've got them both. Yes, ma'am.- Showman Five Zero, wir haben sie beide. Eye in the Sky (2015)
Showman 5-0, North 2-0, can you get your man with a beetle in there to buy this girl's bread, get her out of there?Showman Five Zero, North Two Zero. Kann der mit dem Beetle nicht schnell das Brot kaufen, damit sie weg ist? Eye in the Sky (2015)
Trust me, I'm a showman.Vertrau mir, ich bin ein Showman. She Wants Revenge (2015)
Yeah, but he's also a showman who loves preening for the press.Ja aber er ist auch ein Showman, der Blitzlichtgewitter liebt. Human for a Day (2015)
He was a showman.Er war ein Showman. I'll Sleep When I'm Dead (2016)
I'm not much of a showman.Ich bin kein Showman. Git Gone (2017)
Gundam Kim from South Korea is quite the showman, and he's here to show the Beast who's boss. We're ready.Gundam Kim aus Südkorea ist ein echter Showman, und er ist hier, um dem Biest zu zeigen, wer der Boss ist. The Battle of Wills (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOWMAN
SHOWMANSHIP

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showman
showmanship

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schausteller { m } | Schausteller { pl }showman | showmen [Add to Longdo]
Selbstdarstellung { f } (verächtlich)showmanship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショーマン[sho-man] (n) showman [Add to Longdo]
ショーマンシップ[sho-manshippu] (n) showmanship [Add to Longdo]
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys [Add to Longdo]
興行師[こうぎょうし, kougyoushi] (n) showman; show manager [Add to Longdo]
興行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer [Add to Longdo]
野師;弥四;香具師[やし, yashi] (n) showman; charlatan; faker; quack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Showman \Show"man\, n.; pl. {Showmen}.
   One who exhibits a show; a proprietor of a show.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 showman
   n 1: a person skilled at making effective presentations
   2: a sponsor who books and stages public entertainments [syn:
     {showman}, {promoter}, {impresario}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top