ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*reasonably*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reasonably, -reasonably-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasonably(adv) อย่างมีเหตุผล, See also: อย่างสมเหตุสมผล
unreasonably(adv) อย่างไร้เหตุผล, See also: อย่างไม่มีเหตุผล, Syn. illogically, irrationally, Ant. rationally
unreasonably(adv) อย่างมากเกินไป, See also: โดยใช่เหตุ, Syn. excessively, Ant. reasonably

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]

WordNet (3.0)
reasonably(adv) to a moderately sufficient extent or degree, Syn. middling, jolly, moderately, passably, somewhat, fairly, pretty, Ant. immoderately, unreasonably
unreasonably(adv) not in a reasonable or intelligent manner, Ant. reasonably
unreasonably(adv) to a degree that exceeds the bounds or reason or moderation, Syn. immoderately, Ant. reasonably, moderately
faithlessly(adv) in a disloyal and faithless manner, Syn. treacherously, treasonably, traitorously, false
sanely(adv) with good sense or in a reasonable or intelligent manner, Syn. reasonably, sensibly, Ant. unreasonably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Reasonablyadv. 1. In a reasonable manner. [ 1913 Webster ]

2. Moderately; tolerably. “Reasonably perfect in the language.” Holder. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm reasonably fond of my own.และฉันมีเหตุผลที่รักของตัวเอง The Russia House (1990)
"may be reasonably looked up to as one of the most illustrious personages in the land.""บางทีอาจจะต้องยำเกรงอย่างมีเหตุผลต่อ หนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดินนี้" Episode #1.6 (1995)
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้ Contact (1997)
I'm young, reasonably good-looking.แน่นาน ฉันไม่ว่างนี่ Valentine (2001)
Problem is, Diamond, no one's gonna believe that after I take the heroin I have in my pocket and put it in the glove box of the reasonably priced minivan you hav parked over there.ปัญหาก็คือว่า ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก หลังจากที่ผมเอาเฮโรอีน ที่ผมมีในกระเป๋าเสื้อของผม และใส่ไว้ในช่องถุงมือ ในรถตู้มีราคาเหมาะสมที่คุณได้จอดอยู่ที่นั่น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
You know, now that you mentioned it, could you point us in the direction of a reasonably priced motel ?พอคุณพูดขึ้นมาผมก็เลยนึกได้ คุณพอจะบอกทางไปที่พัก ที่ราคาย่อมเยาได้ไหมครับ Dead in the Water (2005)
It's not completely unfeasible. He is a reasonably charming guy.ไม่หรอกค่ะ เขาเสน่ห์แรงจะตาย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.หากลูกได้น้อมรับ ต่อความประสงค์ของพระองค์ ซึ่งลูกอาจพบความสุขของชีวิตตามสมควร และอาจพบความสุขล้ำเลิศตลอดไป กับพระองค์ในชาติหน้า Mr. Brooks (2007)
Trusting that He will make all things right, If I surrender to His will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with Him forever in the next.อย่างที่มันเป็นไป ไม่ใช่อย่างที่ข้าพระองค์อยากให้เป็น โดยเชื่อว่าพระองค์ จะทรงทำให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง Mr. Brooks (2007)
Out of the three cities, there's only one with a reasonably high chance of success.ทั้ง 3 เมือง มีเพียงที่เดียวที่จะมีโอกาสสูง ที่จะทำสำเร็จ Shooter (2007)
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ It Might Get Loud (2008)
For as long as is reasonably possible.ให้นานเท่าที่จะจำเป็น Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Have you ever seen that kid act reasonably?เธอเคยเห็นเขามีเหตุผลเหรอ Episode #1.9 (2009)
Send those texts reasonably.หยุดส่งข้อความมาซะทีนะ Episode #1.9 (2009)
I'm reasonably confident That you will be adding revenge To the long list of things you're no good at--ฉันเชื่อว่า"การแก้แค้น"คงเป็นอีกอย่าง ที่นายทำได้ห่วยแตก Sectionals (2009)
It's reasonably fresh.เพิ่งชงใหม่ๆ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I'll bet you don't even know where to go to get reasonably priced portraits.แม่พนันได้เลย ลูกไม่รู้จะไปที่ไหน เพื่อให้ภาพวาด ในราคาที่สมเหตุสมผล Pilot (2010)
Although the case of the plagiarized song was not clarified yet, why do you unreasonably push yourself to come back?คุณยังไม่ได้ชี้เจงเรื่องขโมยเพลงของคนอื่นมา แล้วทำไมคุณถึงได้ผลักดันให้ตัวเองกลับมาอย่างไม่มีเหตุุผล Episode #1.9 (2010)
Reasonably pliant.ยืดหยุ่นกำลังดี Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Well, granted, Penny, your secondary sexual characteristics are reasonably bodacious.ก็นะ เพนนี เรื่องรูปลักษณ์ เธอสวยกว่า The Cohabitation Formulation (2011)
At last, someone's acting reasonably.และในที่สุด ก็มีคนยอมพูด In Time (2011)
Reasonably.พอสมควร Crawl Space (2011)
Yes, you. You seem to have reasonably good taste.ใช่ คุณ คุณดูมีรสนิยม The Backup Dan (2012)
Let's use this game to talk about what we could reasonably change.ใช้เกมนี้เพื่อคุยเกี่ยวกับ สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ The Naked Truth (2012)
And a child I unreasonably grow to love.และเด็กที่ฉันไม่มีเหตุผลอันสมควร เติบโตที่จะรัก Monsters (2012)
Now, though, it is time to put a star in our reasonably priced car.ตอนนี้ได้เวลาให้ดารา ขับรถราคาสมเหตุสมผล Episode #18.1 (2012)
Yes, well, you work it out, because it is time to put a star in our reasonably-priced car.ก็นะ เอาไปลองคิดดู เพราะตอนนี้ได้เวลาให้ ดาราขับรถราคาสมเหตุสมผลกันแล้ว Episode #18.2 (2012)
Now, it is time to put a star in our reasonably priced car.ตอนนี้เป็นเวลาให้ดารา ขับรถราคาสมเหตุสมผล Episode #18.3 (2012)
Since you were exposed last night and you look reasonably healthy, my guess is you don't have anything to worry about.ดูจากที่คุณสัมผัสกับมันเมื่อคืน และตอนนี้คุณยังดูสุขภาพดี ฉันคิดว่าพวกคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร Quill (2012)
It only took Your Grace a year to learn Dothraki reasonably well.ฝ่าบาทเองเรียนโดธราคีแค่ปีเดียวก็พอได้แล้วนะ Second Sons (2013)
what do you mean reasonably well?พอได้นี่ หมายความว่าไง? Second Sons (2013)
Newer batteries are reasonably clean, แบตเตอร์รี่ใหม่สะอาดพอสมควร We Are Family (2013)
That's off to a reasonably good start.นับว่าสมเหตุสมผล เริ่มได้ดี Red John's Rules (2013)
Reasonably safe.ปลอดภัยตามหลัก Passengers (2016)
He took it reasonably well, for a dangerous sociopath.เขารับมือได้อย่างดีทีเดียว ในฐานะคนโรคจิตที่แสนอันตราย Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reasonablyHow long does it take to get reasonably skilled?
reasonablyI have included the names and prices of a couple of hotels which are reasonably close to where I live.
reasonablyIt cannot reasonably be assumed that decreasing the dose would reduce the risk of side-effects.
reasonablyThis is an early work, I did it freely without storyboarding so it's unreasonably long.
reasonablyWe can not reasonably ask more.
reasonablyYou can reasonably expect her to come.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
ไม่มีเหตุผล(adv) without reason, See also: unreasonably, Syn. ไร้เหตุผล, ขาดเหตุผล, Example: ผู้ปกครองไม่ควรดุด่าว่ากล่าวลูกอย่างไม่มีเหตุผล, Thai Definition: อย่างขาดต้นและปลายของเรื่องที่จะเอามาเป็นเรื่องถกเถียงกัน
เกินงาม(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี(adv) excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai Definition: เกินพอดีจนไม่ดี
ข้างๆ คูๆ(adv) obstinately, See also: unreasonably, Example: เขาก็ตอบไปข้างๆ คูๆ อย่างนั้นเอง จริงๆ แล้วไม่รู้เรื่องหรอก, Thai Definition: ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล
พอใช้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง, Example: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้
พอใช้ได้(adv) fairly, See also: reasonably, moderately, Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ, Example: เมนบอร์ดที่มีทุกอย่างในตัวจึงมีออกมาขายหลายรุ่น ทั้งประเภทรุ่นราคาเยาว์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางเทคนิคพอใช้ได้และรุ่นที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
ฟังขึ้น(adv) plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai Definition: พอจะยึดถือได้
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
โดยใช่เหตุ(adv) unreasonably, See also: unnecessarily, Syn. ไม่มีเหตุผล, Example: แนวความคิดดังกล่าวหลายคนบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ
น่ากลัว(adv) perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
มิดีมิร้าย(adv) improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยใช่เหตุ[dōi chai hēt] (adv) EN: unreasonably
ข้าง ๆ คู ๆ[khāng-khāng khū-khū] (xp) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue  FR: obstinément ; avec obstination
ไม่มีเหตุผล[mai mī hētphon] (adv) EN: without reason ; unreasonably  FR: sans raison
พอใช้[phøchai] (adv) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately
พอใช้ได้[phøchaidāi] (adv) EN: fairly ; reasonably ; moderately

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reasonably
unreasonably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasonably
treasonably
unreasonably

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡缠[hú chán, ㄏㄨˊ ㄔㄢˊ,   /  ] to pester; to involve sb unreasonably #170,120 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvernünftig { adv }unreasonably [Add to Longdo]
vernünftig { adv }reasonably [Add to Longdo]
verräterisch { adv }treasonably [Add to Longdo]
ziemlich; ganz { adv }reasonably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
そこそこ[sokosoko] (adv) (1) (on-mim) reasonably; fairly well; (suf) (2) or so; about [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
強弁[きょうべん, kyouben] (n, vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top