ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rate of return*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rate of return, -rate of return-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rate of return(n) ผลกำไร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [TU Subject Heading]
Internal Rate of Return (IRR)อัตราผลตอบแทนภายใน, Example: อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินที่ได้รับทั้งหมด จากการลงทุนเท่ากับ จำนวนเงินลงทุนของโครงการ วิธีการหาอัตราผลตอบแทนภายใน ทำได้โดยการหาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ทำให้มูลค่า ปัจจุบันสุทธิของเงินที่ใช้ในการลงทุน (ต้นทุนการผลิต) และเงินได้จากการลงทุนตลอดอายุดครงการหักลบกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ หากโครงการลงทุนได้มีค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการแล้ว ถือว่าโครงการลงทุนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ [สิ่งแวดล้อม]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [การบัญชี]
internal rate of returninternal rate of return, อัตราผลตอบแทน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my experience, it has a 98% success rate... of getting a man's attention... and when used appropriately... it has an 83% rate of return on a dinner invitation.ตามประสบการณ์ของฉัน มันได้ผล 98 เปอร์เซนต์ ที่จะเรียกความสนใจจากพวกผู้ชาย แล้วถ้าใช้ถูกวิธี Legally Blonde (2001)
I believe in a reasonable rate of return.ผมเชื่อในค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล Casino Royale (2006)
The three-Year rate of return on extenzalife products... Well, mr.ผลตอบแทนใน 3 ปีของผลิตภัณฑ์ เอกซ์เทนซ่าไลฟ์ The Dreamscape (2008)
I think the rate of return against the yen is grossly undervalued.อัตราค่าตอบแทนต้านเงินเยนต่ำนะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Those documents show a rate of return that's so steady, it's impossible.เอกสารนั่นแสดงอัตรากำไร ที่คงที่มาก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwartete Mindesrendite { f }hurdle rate of return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rate of return
      n 1: the amount returned per unit of time expressed as a
           percentage of the cost

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top