ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*possibility*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: possibility, -possibility-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possibility(n) สิ่งที่เป็นไปได้, See also: สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, โอกาส, ความเป็นไปได้, Syn. chance, occasion, circumstance, occurrence
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้, See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ, Syn. inconceivability, Ant. possibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality
possibility(พอสซะเบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่เป็นไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้, ความเหลือทน
possibility(n) ความเป็นไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical impossibilityสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possibilityความเป็นไปได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possibility of reverterโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal impossibilityความเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverter, possibility ofโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote possibilityความเป็นไปได้ยาก, สิ่งที่เป็นไปได้ยาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impossibilityการพ้นวิสัย, ความเป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นการพ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้ The Little Prince (1974)
It was the possibility that God does exist.มันเป็นไปได้ที่ว่าพระเจ้ามีตัวตน Oh, God! (1977)
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก 2010: The Year We Make Contact (1984)
The possibility of life of some kind where it never existed before.ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิต บางชนิด ที่มันไม่เคยมีอยู่ก่อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
- That's an impossibility.- นั่นคือเป็นไปไม่ได้ Pulp Fiction (1994)
Have you ever thought about the possibility?เธอเคยคิดถึงความเป็นไปได้รึเปล่า? Anastasia (1997)
- All I'm talking about... is you consider alerting the town to the possibility of an evacuation.- สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง ... คือคุณพิจารณาการแจ้งเตือนเมือง เป็นไปได้ของการอพยพ Dante's Peak (1997)
We began to talk about the possibility of putting that town on alert.เราเริ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการวางเมืองที่ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
-A borrowed ladder at Gattaca? -Far-fetched, but that is another possibility.ใช้กัตตาการ์เป็นบันไดงั้นรึ นั้นอาจจะดูไกลเกินจริงนะ, แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ Gattaca (1997)
Yeah, sure. Did you think of the possibility... That's right.ก็ได้ เธอว่ามันเป็นไปได้ไหม Good Will Hunting (1997)
Not a possibility.ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ City of Angels (1998)
It crossed my mind that you might consider that a possibility.ผมคิดว่าคุณอาจพิจารณา ความเป็นไปได้ ใช่ Rushmore (1998)
- My source indicated that it was a possibility.- แหล่งข่าวบอกว่ามันเป็นไปได้มาก Rushmore (1998)
You have to consider the possibility that God does not like you.ยินดีด้วย Fight Club (1999)
You spoke of a possibility of a teaching position.คุณบอกว่าอาจมีตำแหน่งอาจารย์ว่าง Woman on Top (2000)
It's a possibility- one with many holes.มันคือความเป็นไปได้... ที่มีจุดบอดมากมาย Unbreakable (2000)
I suggested a rather unbelievable possibility.มันคือความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่อ Unbreakable (2000)
Since then, I've come to believe that possibility... however unbelievable... is now more a probability.หลังจากนั้นผมก็เริ่มเชื่อว่า มันเป็นไปได้ แม้จะเหลือเชื่อก็ตาม ตอนนี้มันเป็นไปได้มากขึ้น Unbreakable (2000)
And there's the possibility of plastic surgery.หรือนี่ Valentine (2001)
But outside interference is a possibility.แต่การแทรกแซงภายนอก ก็มีส่วน Resident Evil (2002)
If it's not in the fine print. That's an impossibility.ถ้าไม่ใช่ไม่อยู่ใน นั่นเป็นไปไม่ได้ Punch-Drunk Love (2002)
Excluding the possibility that a female Scandinavian Olympian was running around outside our house last night, what else might be a possibility?เมื่อรวมถึงความเป็นไปได้ ถึงสาวนักกีฬาสแกนดิเนเวียนนั่น ที่วิ่งอยู่นอกบ้านเราเมื่อคืน Signs (2002)
Possibility of gang feud is not ruled outน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์ของแก็ง Infernal Affairs (2002)
-These things are interconnected? -We have to consider the possibility.-หายนะทั้งหมดเกี่ยวข้องกันเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
- Desperation, - Well, that's a possibility, ความสิ้นหวัง ก้เป็นไปได้นะ Shall We Dance (2004)
We have to consider the possibility that we might not make it out of here.พวกเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ ที่เราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Police are investigating the possibility of a drugging.ทางตำรวจได้สืบสวนแล้ว และระบุว่าอาจจะเกี่ยวกับการเสพยาจนเกินไป. Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Although police still suspect she could have drowned, they are not ruling out the possibility of abduction.ถึงแม้ว่าตำรวจจะสงสัยว่า เธออาจจะจมน้ำ... แต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้เรื่องการลักพาตัว White Noise (2005)
When a woman gets an orchid... well, she feels like... she's floating on a cloud of infinite possibility.เวลาผู้หญิงได้รับดอกกล้วยไม้ เธอจะรู้สึกเหมือน... เธอกำลังลอยอยู่บนเมฆ ของความเป็นไปได้ที่ไม่ที่สิ้นสุด The Perfect Man (2005)
There's a possibility he was in on it.มีความเป็นไปได้ที่เขาจะร่วมมือด้วย. Transporter 2 (2005)
One of your father's associates spoke to me today about the possibility of a job.คนในบริษัทพ่อของคุณ มาคุยกับผมเรื่องงานใหม่ Match Point (2005)
Some small measure of hope for the possibility of meaning.แค่เพียงเท่านั้น... ...เพื่อคณนาความหวัง ว่ามันจะเป็นจริงได้สักแค่ไหน Match Point (2005)
- We're saying it's a possibility.เขาขับรถอเมริกันเก่าๆ มีคนอื่นโดยสารไปด้วย L.D.S.K. (2005)
If that's what you really believe, then we'll go, but if you think there's even a possibility that something else could be going on here, ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นจริงๆ เราจะไปครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ Dead in the Water (2005)
There's a possibility.ก็น่าจะเป็นไปได้ Sweet Spy (2005)
The possibility of a planned murder is more likely than a traffic accident.สิ่งที่เป็นไปได้ของการวางแผนฆาตกรรม คือทำให้เหมือนเป็นอุบัติมากที่สุด Sweet Spy (2005)
Is there even a possibility?คิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่มั๊ย ? Super Rookie (2005)
And if they do... I want to make sure that that is a possibility.ฉันต้องสนับสนุนทุกความเป็นไปได้ Big Momma's House 2 (2006)
And I suppose there's the possibility I'm afraid of what another person might do to who we are and how we get from one day to the next.และผมคิดว่าผมกลัวสิ่งที่คนอื่นจะทำกับเรา เมื่อรู้ว่าเราเป็นใคร และเราผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ยังไง The Holiday (2006)
Thinking the NHL is a serious possibility.คิดถึงการไปเล่น NHL ได้เลยนะ Night at the Museum (2006)
The possibility of losing what was most precious to me.ความที่เกือบจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไป An Inconvenient Truth (2006)
It's a possibility we have to face, sir.เป็นความเป็นไปได้ที่เราต้องเจอครับ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Teleportation, levitation, tissue regeneration, is this outside the realm of possibility?ในอัตราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน การย้ายมวลสาร การลอยตัวได้ การสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมตัวเอง นี่อยู่นอกเหนือขอบเขต Chapter One 'Genesis' (2006)
There's a possibility. You lost contact, right?มันก็มีความเป็นไปได้นะ พวกคุณขาดการติดต่อผมเลยนี่ ใช่ไหม? Bomui walcheu (2006)
They say that the condition for a great miracle is impossibility.พวกเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริง Faith Like Potatoes (2006)
But Angus has been right so many times before. There's one other possibility.แต่แองกัสพูดถูกมาแล้วหลายๆครั้ง Faith Like Potatoes (2006)
But for a great miracle, it's impossibility. Come on, let's go and prepare the land.แต่โอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์ใหญ่ๆ ยิ่งเป็นไปไม่ได้ Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possibilityHe has investigated the possibility of cooperation.
possibilityHe looked into the possibility of buying a house.
possibilityHe was looking into the possibility of buying a house.
possibilityIf I wait, what's the possibility I can get a seat?
possibilityI'm afraid we can't rule out the possibility that she may have the disease.
possibilityI see great possibility in him.
possibilityIs there any possibility of his resigning?
possibilityIs there any possibility that he will win the election?
possibilityIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
possibilityN-no it's not that ... it's that there could be someone who would need me for what I am, for my true self, I hadn't even thought of that possibility.
possibilityThat's certainly one possibility.
possibilityThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.
possibilityThe high-ranking government official ruled out the possibility of a general election.
possibilityThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
possibilityThe police ruled out the possibility of suicide in the case.
possibilityThe possibility that the explosion was caused by carelessness cannot be ruled out.
possibilityThe prime minister hinted at the possibility of an early election.
possibilityThe radio warned us of the possibility of flooding.
possibilityThere is a possibility that I may go to the United States next year.
possibilityThere is a possibility that it will snow tonight.
possibilityThere is little, if any, possibility of his success.
possibilityThere is little possibility that she will be elected.
possibilityThere is no possibility of our finding him.
possibilityThere is no possibility of the bill being passed.
possibilityThere is no possibility that what he says may have any truth in it.
possibilityThere is not much possibility of his coming on time.
possibilityThere's a possibility of war.
possibilityThere's a possibility that the man was murdered.
possibilityThere's a slight possibility of a recurrence.
possibilityThere seems to be no possibility of compromise.
possibilityThere's no possibility of his coming.
possibilityThey have investigated the possibility of cooperation.
possibilityThey took every possibility into consideration.
possibilityWe cannot rule out the possibility of an accident.
possibilityWe cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป(n) possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
สิ่งสุดวิสัย(n) impossibility, See also: แปล, Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิทธิ์(n) possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai Definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
ศักยภาพ(n) potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai Definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
ความเป็นไปได้(n) possibility, Syn. ความน่าจะเป็น, Ant. ความเป็นไปไม่ได้, Example: ทฤษฎีเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกอาจมีความเป็นไปได้สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นไป[khwām penpai] (n) EN: possibility ; plausibility ; feasibility  FR: faisabilité [ f ] ; devenir [ m ]
ความเป็นไปได้[khwām penpai dāi] (n, exp) EN: possibility ; feasibility  FR: possibilité [ f ] ; faisabilité [ f ]
ความเป็นไปไม่ได้[khwām penpai mai dāi] (n, exp) EN: impossibility  FR: impossibilité [ f ]
ศักยภาพ[sakkayaphāp] (n) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [ f ]
สิทธิ์[sit] (n) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability  FR: possibilité [ f ]
วิสัย[wisai] (n) EN: possibility ; chance  FR: possibilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
possibility
impossibility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possibility
impossibility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc #68 [Add to Longdo]
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ,  ] might (happen); possible; probable; possibility; probability #155 [Add to Longdo]
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] possibility; probability #3,257 [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] compatibility; the possibility of mutual coexistence #318,743 [Add to Longdo]
不可能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ,     ] impossibility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsmöglichkeit { f }possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Editiermöglichkeit { f }editing possibility [Add to Longdo]
Möglichkeit { f } | Möglichkeiten { pl } | in Frage kommende Möglichkeitenpossibility | possibilities | possible opportunities [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit { f }discount possibility [Add to Longdo]
Rahmen { m }; Gefüge { n } | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rechtsweg { m } | unter Ausschluss des Rechtsweges | den Rechtsweg beschreiten; den Rechtsweg einschlagen | auf dem Rechtsweglegal action; legal process | without possibility of recourse to legal action | to have recourse to | by taking legal action; by recourse to legal action [Add to Longdo]
Unmöglichkeit { f } | Unmöglichkeiten { pl }impossibility | impossibilities [Add to Longdo]
Verwechslung { f }; Verwechselung { f } | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na, n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) #5,368 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na, n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P) #12,420 [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) #13,250 [Add to Longdo]
どうかすると[doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
ひょっとしたら[hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
ポシビリティー[poshibiritei-] (n) possibility; (P) [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] (n) potentiality; likelihood; possibility; availability; (P) [Add to Longdo]
危な気;危気[あぶなげ, abunage] (adj-na, n) possibility of danger [Add to Longdo]
参加可能[さんかかのう, sankakanou] (n) possibility of participation; participation possibility [Add to Longdo]
若しや[もしや, moshiya] (adv) (uk) perhaps; possibly; by some chance; by some possibility [Add to Longdo]
不可能事[ふかのうじ, fukanouji] (n) an impossibility [Add to Longdo]
万一[まんいち(P);ばんいち(ok);まんいつ(ok);ばんいつ(ok), man'ichi (P); ban'ichi (ok); man'itsu (ok); ban'itsu (ok)] (n) (1) (lit. 1 in 10, 000) emergency; unlikely event; (adv) (2) by some chance; by some possibility; (P) [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possibility \Pos`si*bil"i*ty\, n.; pl. {Possibilities}. [F.
   possibilit['e], L. possibilitas.]
   1. The quality or state of being possible; the power of
    happening, being, or existing. "All possibility of error."
    --Hooker. "Latent possibilities of excellence." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is possible; a contingency; a thing or event
    that may not happen; a contingent interest, as in real or
    personal estate. --South. Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possibility
   n 1: a future prospect or potential; "this room has great
      possibilities"
   2: capability of existing or happening or being true; "there is
     a possibility that his sense of smell has been impaired"
     [syn: {possibility}, {possibleness}] [ant: {impossibility},
     {impossibleness}]
   3: a tentative insight into the natural world; a concept that is
     not yet verified but that if true would explain certain facts
     or phenomena; "a scientific hypothesis that survives
     experimental testing becomes a scientific theory"; "he
     proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in
     chemical practices" [syn: {hypothesis}, {possibility},
     {theory}]
   4: a possible alternative; "bankruptcy is always a possibility"
     [syn: {possibility}, {possible action}, {opening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top