ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*pixie*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pixie, -pixie-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pixie(n) ภูตฝรั่ง (ตัวเล็กกว่ามนุษย์), Syn. pixy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pixie voices!เสียงนางฟ้า! The Russia House (1990)
(d "Where ls My Mind" by The Pixies)จิตใจฉันอยู่ไหน จิตใจฉันหายไปไหน Fight Club (1999)
Cornish pixies?พิกซี่ จากคอร์นวอล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Freshly caught Cornish pixies.เพิ่งจับได้สด ๆ ร้อน ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Come on now, round them up. They're only pixies.สนุกละทีนี้ ช่วยกันจับเร็วสิ แค่พิกซี่เอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Means either you thought it was a chance worth taking, making you a hypocrite, or you thought he'd fail, making you a cutthroat little pixie.นั่นหมายความว่า คุณคิดว่ามันคุมค่าที่จะใช้ประโยชน์จากมัน/nนั่นทำให้คุณเป็นพวกเสแสร้ง หรือคุณคิดว่าความล้มเหลวของเค้าจะทำให้คุณดูดีอย่างนั้นสิ The Right Stuff (2007)
There's pixies everywhere.โลกหมนุนไปหมด Surf's Up (2007)
Oh, I borrowed this pixies box set from rufus. I, um, I was gonna return it.ผมขอยืมบ๊อกเซตของพิกซี่จากรูฟัสไป The Magnificent Archibalds (2008)
You think you can bring him back to life with that pixie dust?คิดว่ามันจะเป็นผงวิเศษ ชุบชีวิตได้งั้นเหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Pixie's lip reading. I'm telling you what she says.หรอ หรอ เจ๋งดี Everyone (2009)
The Pixies. The Pixies.วงพิกซีส์ วงพิกซีส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Barry lost his job for taking me to a Pixies concert.แบรี่ตกงานเลยพาผม ไปดูคอนเสิร์ตวงพิกซีส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
No, actually I like The Pixies.ไม่. อันที่จริงฉันรักพิกซี่ Piranha 3D (2010)
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่ The Roommate Transmogrification (2011)
Good. Here's the deal, Pixie-boy.ดี และนี่ก็คือข้อตกลง หนุ่มภูติตัวน้อย Pot O' Gold (2011)
Look, I was into you pretty hard a couple years ago 'cause you were hot like a pixie and I thought you were pretty much cooler than every other girl in the school, but turns out, you're kind of nuts.ฟังนะ ฉันเคยหลงเธอมากเมื่อสองปีก่อน เพาะเธอฮอต เหมือนเทพธิดา และฉันคิดว่า เธอน่าจะเจ๋งกว่าสาวๆคนอื่นในโรงเรียน I Kissed a Girl (2011)
Indeed. It's called a "pixie impaler." Huh--ใช่สิ มันเรียกว่า พิกซี่ อิมเพลเลอร์ โอเค เก็บมือแล้ว Truth and Consequences (2012)
Maybe I can find someone with a cute pixie haircut.บางทีนายอาจจะเจอ สักคนที่ตัดผมทรงพิ๊กซี่ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Pixie cut over there has got one a mile high.สาวผมสั้นคนนั้น ถูกตัดออกไปเลยรึไง Dreamy (2012)
I can't even feel it except for a very slight tingling sensation, which, unfortunately for you gorgeous little pixies, only whets my appetite!ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลย นอกเสียจากว่า รู้สึกเสียวซ่านนิดหน่อย Save Yourself (2012)
It's magic electric pixies.มันเป็นเวทย์มนต์เทวดาไฟฟ้า Episode #18.4 (2012)
Negative, the pixie has left the toadstool. No!ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว The First Chang Dynasty (2012)
Negative, the pixie has left the toadstool.ขอปฏิเสธ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว The First Chang Dynasty (2012)
Repeat, the pixie has left the toadstool.ขอย้ำ ภูตจิ๋วหายไปแล้ว The First Chang Dynasty (2012)
Maybe for you, you're a pixie.สำหรับเธอน่ะ แม่พิกซี่ It Happened 'That Night' (2012)
Picture an emo pixie cut and braces.นึกถึงผมสั้นกุดสีจี๊ดกับเหล็กดัดฟัน Memorial (2012)
This place is 20 cat turds and a pixies poster from being your apartment.ถ้าที่นี่มีแมว 20 ตัวกับโปสเตอร์ภูตจิ๋ว ก็คงเหมือนอพาร์ทเม้นท์คุณเลย Digital Estate Planning (2012)
This is a pixie bell.นี่คือกระดิ่งนางฟ้า Saving Mr. Banks (2013)
- What the hell's a Spriggan? [ music ] So I shake a hand of Dark Pixie, and now I owe you my IOU?- สปริกแกนคืออะไร ฉันจับมือกับดาร์คพิกซี่ ฉันเลยติดหนี้นายเหรอ Fae-ge Against the Machine (2013)
And to think I shared my limited edition purple-pixie glitter with you!ฉันก็อุตส่าห์แบ่งกากเพชรสีชมพูให้นาย Confaegion (2013)
Pixie dust.ผงนางฟ้า The Heart of the Truest Believer (2013)
I'll give em the pixie dust.ข้าจะคืนผงนางฟ้าให้พวกเขา The Heart of the Truest Believer (2013)
Everyone knows pixie dust is for flying.ใคร ๆ ก็รู้ว่าผงนางฟ้าใช้บิน The Heart of the Truest Believer (2013)
And when you took that pixie dust, Henry, and jumped off that cliff...และเมื่อนายเอาผงพิกซี่ไป.. เฮนรี่ และกระโดดลงหน้าผา The Heart of the Truest Believer (2013)
She might even have some pixie dust left.บางทีหล่อนอาจจะ มีผงนางฟ้าเหลืออยู่ Quite a Common Fairy (2013)
No, pixie dust. It's stronger.ไม่ใช่สิ ผงนางฟ้า มันมีพลังมากกว่า Quite a Common Fairy (2013)
I've never seen pixie dust fail.ผงนางฟ้าไม่เคยทำให้ผิดหวัง Quite a Common Fairy (2013)
Pixie dust.ผงนางฟ้า Quite a Common Fairy (2013)
In her pixie dust?เชื่อในผงนางฟ้า? Quite a Common Fairy (2013)
Well, maybe if you'd let me have some pixie dust...ดีละ, ถ้าคุณให้ผงพิกซี่ฉันสักหน่อย Quite a Common Fairy (2013)
This isn't your pixie dust, is it?นั่นไม่ใช่ผงพิกซี่ของคุณใช่ไหม? Quite a Common Fairy (2013)
Well, when you think about it, does anyone really own pixie dust?คุณคิดหรือว่า จะมีใครมีผงพิกซี่เป็นของตัวเอง Quite a Common Fairy (2013)
Pixie dust doesn't lie.ผงพิกซี่ไม่เคยโกหก Quite a Common Fairy (2013)
The pixie dust... it was wrong.ผงพิกซี่... มันผิดพลาด Quite a Common Fairy (2013)
No pixie dust?ไม่มีผงนางฟ้าหรอ? Quite a Common Fairy (2013)
Secretly, he entrusted the safety of the child to the magic of the pixies, who would take her to a remote hideaway for 16 years and a day.แอบเขาได้รับมอบหมาย ความปลอดภัยของเด็ก เพื่อความมหัศจรรย์ของพิกซี่, ที่จะพาเธอไปที่ระยะไกล ที่หลบภัยเป็นเวลา 16 ปีและวัน Maleficent (2014)
Out of pixie dust again, sug?ออกมาจากฝุ่นละอองนางฟ้าอีกครั้ง SUG? The Pirate Fairy (2014)
A Dust Keeper Fairy who's always out of pixie dust.ฝุ่นรักษานางฟ้า ที่มักจะออกมาจากฝุ่นละอองนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)
Well, that's just how pixie dust works.ดีที่เป็นเพียงวิธีการ งานฝุ่นนางฟ้า The Pirate Fairy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PIXIE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pixie
pixies

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfe { f }pixie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクシー;ピグシ;ピスキー[pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
小鬼[こおに, kooni] (n) imp; elf; pixie; goblin; devilkin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pixy \Pix"y\, Pixie \Pix"ie\, n.; pl. {Pixies}. [For Pucksy,
   from Puck.]
   1. An old English name for a fairy; an elf. [Written also
    {picksy}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A low creeping evergreen plant ({Pyxidanthera
    barbulata}), with mosslike leaves and little white
    blossoms, found in New Jersey and southward, where it
    flowers in earliest spring.
    [1913 Webster]
 
   {Pixy ring}, a fairy ring or circle. [Prov. Eng.]
 
   {Pixy stool} (Bot.), a toadstool or mushroom. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pixie
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: creeping evergreen shrub having narrow overlapping leaves and
     early white star-shaped flowers; of the pine barrens of New
     Jersey and the Carolinas [syn: {pyxie}, {pixie}, {pixy},
     {Pyxidanthera barbulata}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top