ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*particularly*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: particularly, -particularly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particularly(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: โดยเจาะจง, Syn. especially, principally, Ant. unspecifically

English-Thai: Nontri Dictionary
particularly(adv) โดยเฉพาะ, อย่างเป็นพิเศษ, อย่างเจาะจง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, not particularly.- ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ Rebecca (1940)
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว How I Won the War (1967)
I'm particularly glad that these lovely children were here today to hear that speech.ผมดีใจที่ลูกหลาน... ...ได้มาฟังวาทะวันนี้ Blazing Saddles (1974)
But some of us, particularly me, would like to buy you a drink and shake your hand.แต่พวกเราบางคน โดยเฉพาะผม อยากเลี้ยงเหล้าคุณและจับมือคุณ Airplane! (1980)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ Labyrinth (1986)
That's what would make it a particularly nice gesture on your part.ถึงจะยิ่งเป็นความใจดีของเธอที่จะให้สร้อยมา Labyrinth (1986)
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว Junior (1994)
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne The Shawshank Redemption (1994)
I particularly recall you, Mr Darcy, one night after they had been dining at Netherfield, saying: "She a beauty?ฉันต้องเตือนคุณเป็นพิเศษคุณดาร์ซี่ คืนหนึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นที่เนเธอร์ฟิลด์ Episode #1.5 (1995)
Thank you, but I don't particularly like your way of getting husbands.ขอบคุณที่อยากให้เป็นแบบนั้น แต่ฉันไม่ได้ชอบเป็นพิเศษหรอกวิธีหาสามีแบบนั้น Episode #1.6 (1995)
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง Gattaca (1997)
In case you haven't heard, my sister's a particularly hideous breed of loser.ท่าทางนายคงไม่เคยได้ยินว่าพี่ฉันน่ะ บรรพบุรุษของพวกงี่เง่าเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
You know I'm not particularly "seeing" herคือว่า... ผมไม่ได้ตามเธอ GTO (1999)
Was there something about me that you particularly missed ?คุณคิดถึงบางอย่างในตัวฉันเหรอ The Legend of Bagger Vance (2000)
You're a bit more along than I expected. Particularly in the middle.เธอตัวโตขึ้นกว่าที่ฉันคิด โดยเฉพราะตรงพุง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Yes. You were particularly difficult to place.จริงอยู่ การคัดสรรเธอ ไปอยู่บ้านไหนเป็นเรื่องยาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
'Often it's not particularly dignified or newsworthy but it's always there.บ่อยครั้ง ที่ดูเป็นเรื่องแสนธรรมดา ไม่สลักสำคัญ แต่มันก็เกิดขึ้นตรงนี้ Love Actually (2003)
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ Love Actually (2003)
I know you're Peter's best friend and I know you've never particularly warmed to me.ฉันรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทปีเตอร์ แล้วก้รู้ว่าคุณไม่ค่อยชอบฉัน Love Actually (2003)
'Particularly because - 'if you can't say it at Christmas, when can you, eh?โดยเฉพาะเวลานี้ ถ้าเราไม่พูดในวันคริสต์มาส เราจะพูดตอนไหนล่ะคะ? Love Actually (2003)
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.สิ่งที่พิลึกกึกกือมากในเรื่องนี้ก็คือ กฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 นี้ผ่านออกมาใช้ เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ The Corporation (2003)
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) The Corporation (2003)
But particularly on the off-hours this allows a passenger to call directly to the Pfizer desk for assistance.แต่ในช่วงเลิกงาน กล่องนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารติดต่อโดยตรง ไปที่แผนกยามของไฟเซอร์เพื่อขอความช่วยเหลือ The Corporation (2003)
Particularly you, Harry.Big troubles, particularly you Harry Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And this time is particularly difficult for me because I watched Jack growing to a one of the finest firefighters I've ever known.และเวลานี้ มันเป็นเวลาที่พิเศษและ แตกต่างจากทุกครั้งที่ผมมองเห็นแจ๊ค เขาเติบโตอย่างองอาจในการเป็น นักผจญเพลิงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน Ladder 49 (2004)
Well, actually, as far as comets go, this one's a little smaller than Haley's, but what makes this particularly interesting to us is how close it will pass by Earth.แหม จริงๆ แล้ว ลูกอุกบาต Pilot (2004)
the, uh, underlying causes, the, uh... particularly the minorities.แล้ว เอ่อ สาเหตุที่แท้จริง แล้ว เอ่อ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Not particularly.- ก็ไม่เชิง The Constant Gardener (2005)
These kind of compliments are always acceptable to the ladies, and which I conceive myself particularly bound to pay.คำชมแบบนี้ เป็นที่พึงพอใจต่อสตรีเสมอ และผมคิดด้วยตัวเองว่า จะต้องให้ผลดีในภายหลัง Pride & Prejudice (2005)
He particularly wants you to meet his sister.เขาอยากให้หลาน ได้พบน้องสาวของเขามาก Pride & Prejudice (2005)
It's a particularly cruel business for a woman, and as you get older and time passes, if nothing happens it gets harder and harder.นั่นทำให้ผู้หญิง มีความละเอียดลออกว่าผู้ชาย เมื่อเวลาล่วงเลยไป และเธอก็แก่ตัวมากขึ้น ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมา เธอก็จะต้องลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีก Match Point (2005)
There was nothing I particularly wanted to buy.ที่จริงก็ไม่ได้คิดจะซื้ออะไรหรอก Train Man (2005)
Go is considered to be a particularly psychologically revealing game.โกะ เป็นเกมส์ที่สามารถ แสดงผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ Extreme Aggressor (2005)
I'd like to thank the police department, particularly Captain Stottlemeyer... and, uh, Adrian Monk.ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณ กรมตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กองสตอทเทิลเมย์เยอร์ และเอ่อ เอเดรียน มังก์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Particularly helpful if you're shy.มีประโยชน์มาก ถ้าคุณขี้อาย The Key and the Clock (2006)
No, you've-you know, you've always stood out from the rest, particularly the time that you and Amanda ran off with all that wine from the rectory.เธอ.. เธอโดดเด่นกว่าทุกคนเสมอ โดยเฉพาะ ตอนที่เธอกับอแมนดาหนีออกจากโรงเรียน Loving Annabelle (2006)
They're not particularly high, given the fact that we're pushing the business into some new and uncharted areas.มันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไร, การหาความจริง นั่นต่างหาก... ...เรากำลังผลักดันธุรกิจ ไปในทิศทางใหม่ และบริเวณที่ไม่ติดอันดับ Firewall (2006)
Nor is it particularly innocent, in my case.และมันเป็นความพิลึกพิลั่นที่ไม่เคยพบมาก่อน ในความรู้สึกของชั้นนะ The Lake House (2006)
It's just that this sunset reminds me of a particularly beautiful one I saw in Cadiz.ตะวันตกดินก็เเค่ทำให้ฉันคึดถึง... ...สิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง ที่ฉันพบในคาร์ดีซ. Bandidas (2006)
It's a little bit more radical than puberty but nothing to get particularly upset about.มันเป็นเรื่องเล็กน้อยของวัยหนุ่มสาว แต่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องอารมณ์เสียเลย Peaceful Warrior (2006)
Particularly not chimps with blood on their hands.ลิงผิวขาวที่มีมือเปื้อนเลือด The Last King of Scotland (2006)
They're not particularly fast, are they?พวกมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ว่าไหม? Fido (2006)
- Not particularly.- ก็ไม่ได้เป็นพิเศษ The Astronaut Farmer (2006)
As I was saying, it's a particularly exciting time for me because--อย่างที่ผมบอกกับทุกคนนะครับ ว่ามันค่อนข้างที่เป็นช่วงที่ตื่นเต้นสำหรับผม Pilot (2006)
I don't find that particularly funny.ผมไม่คิดว่ามันจะน่าขำซักเท่าไหร่นะ An Inconvenient Truth (2006)
Not particularly, sara, no.ก็ไม่เชิงนะ ซาร่า, ไม่ Scan (2006)
I wasn't particularly angry at her.ฉันไม่ได้โกรธเธอหรอก Heavenly Forest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particularlyAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
particularlyHe did well in all subjects, particularly mathematics.
particularlyHe is particularly kind to her.
particularlyHe particularly liked history.
particularlyHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
particularlyI am not particularly fond of Shaw's plays.
particularlyI don't particularly like her.
particularlyI don't particularly want to see the game.
particularlyI like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.
particularlyI like music, particularly classical music.
particularlyI love Nara, particularly in the fall.
particularlyI'm not particularly keen on this kind of music.
particularlyIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
particularlyIn my class I noticed a girl student who was particularly intent on studying Chinese.
particularlyIt's getting cooler, particularly in the mornings and evenings.
particularlyMental exercise is particularly important for young children.
particularlyOld habits die hard. This is particularly true of politics.
particularlyOur bus comes late particularly when we are in a hurry.
particularlyRecords are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.
particularlySolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
particularlyThe meeting was not particularly well attended.
particularlyThe rest of the show was not particularly distinguished.
particularlyThe teacher particularly emphasized that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพิเศษ(adv) specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ(adv) specially, See also: especially, particularly, specifically, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Example: นักเรียนมาขอคำแนะนำเรื่องการเลือกวิชาเรียนโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(adv) especially, See also: particularly, in particular, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Example: ประเทศฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เปียโนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์เปียโนให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะ(adv) specifically, See also: especially, particularly, Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น, Example: การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องทางจิตวิทยาจะศึกษาเฉพาะสิ่งที่ผู้ศึกษาทำการสังเกตได้เท่านั้น
เฉพาะราย(adv) individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้
เฉพาะเรื่อง(adv) particularly, See also: only, specifically, Example: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ
เอาเรื่อง(adv) extremely, See also: exceedingly, very particularly, Syn. เอาการ, มาก, Example: แกงนี้เผ็ดเอาเรื่องทีเดียว, Thai Definition: ยิ่งกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
โดยเฉพาะ[dōi chaphǿ] (adv) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically  FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[dōi chaphǿ yāngying] (adv) EN: especially ; particularly ; in particular  FR: en particulier
เป็นพิเศษ[pen phisēt] (adv) EN: specially ; particularly ; extraordinarily  FR: exceptionnellement
พิเศษ[phisēt] (adv) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly  FR: spécialement ; particulièrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
particularly
particularly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particularly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ,  ] especially; particularly #3,009 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You #5,844 [Add to Longdo]
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ,  ] especially; particularly #5,964 [Add to Longdo]
不怎么[bù zěn me, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙,    /   ] not very; not particularly #9,621 [Add to Longdo]
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ,     /    ] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment #18,960 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besonders; insbesondere (insb.); ausdrücklich { adv }particularly [Add to Longdo]
etw. ausdrücklich betonento emphasize sth. particularly [Add to Longdo]
genauer { adv }particularly [Add to Longdo]
insbesondere im Hinblick aufparticularly with regard to [Add to Longdo]
teilweise; insbesondere { adv }particularly [Add to Longdo]
Er stieß mit seinem Vorschlag auf wenig Gegenliebe.His suggestion didn't go down particularly well. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特に[とくに, tokuni] (adv) particularly; especially; (P) #696 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]
別に[べつに, betsuni] (adv) (1) (not) particularly; nothing; (2) separately; apart; (P) #4,109 [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n, vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P) [Add to Longdo]
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays [Add to Longdo]
就中[なかんずく;なかんづく, nakanzuku ; nakanduku] (adv) especially; above all; particularly; among other things [Add to Longdo]
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave [Add to Longdo]
然程;左程[さほど, sahodo] (adv, conj) (uk) not so; not particularly; not very; not that much [Add to Longdo]
禅師[ぜんじ;ぜんし(ik), zenji ; zenshi (ik)] (n) (hon) monk; priest, particularly a high-ranking Zen monk honored by the imperial court [Add to Longdo]
苔庭[こけにわ, kokeniwa] (n) (obsc) moss garden (particularly that of Saiho-ji) [Add to Longdo]
特需[とくじゅ, tokuju] (n) emergency demands; special procurement (particularly in time of war); (P) [Add to Longdo]
読み破る[よみやぶる, yomiyaburu] (v5r, vt) to read through (difficult passage or particularly long book) [Add to Longdo]
猫の額のような[ねこのひたいのような, nekonohitainoyouna] (exp) very small (particularly of a room or flat) [Add to Longdo]
別して[べっして, besshite] (adv) especially; particularly [Add to Longdo]
別て;別けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more [Add to Longdo]
別段[べつだん, betsudan] (adv, n, adj-no) (See 格別, 特に, 特別, 別に) particularly [Add to Longdo]
油を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp, v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle [Add to Longdo]
立てて[たてて, tatete] (adv) especially; particularly; wholeheartedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particularly \Par*tic"u*lar*ly\, adv.
   1. In a particular manner; expressly; with a specific
    reference or interest; in particular; distinctly.
    [1913 Webster]
 
   2. In an especial manner; especially; in a high degree; as, a
    particularly fortunate man; a particularly bad failure.
    [1913 Webster]
 
       The exact propriety of Virgil I particularly
       regarded as a great part of his character. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particularly
   adv 1: to a distinctly greater extent or degree than is common;
       "he was particularly fussy about spelling"; "a
       particularly gruesome attack"; "under peculiarly tragic
       circumstances"; "an especially (or specially) cautious
       approach to the danger" [syn: {particularly},
       {peculiarly}, {especially}, {specially}]
   2: specifically or especially distinguished from others; "loves
     Bach, particularly his partitas"; "recommended one book in
     particular"; "trace major population movements for the Pueblo
     groups in particular" [syn: {particularly}, {in particular}]
   3: uniquely or characteristically; "these peculiarly cinematic
     elements"; "a peculiarly French phenomenon"; "everyone has a
     moment in history which belongs particularly to him"- John
     Knowles [syn: {peculiarly}, {particularly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top