ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*obliquely*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: obliquely, -obliquely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obliquely(adv) อย่างอ้อมๆ, See also: อย่างไม่ตรง, Syn. indirectly, Ant. directly
obliquely(adv) อย่างลาดเอียง, See also: อย่างเฉียง, Syn. slantingly, Ant. vertically

WordNet (3.0)
obliquely(adv) at an oblique angle, Syn. aslant, athwart
sidelong(adv) to, toward or at one side, Syn. obliquely, sideways

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Obliquely

adv. In an oblique manner; not directly; indirectly. “Truth obliquely leveled.” Bp. Fell. [ 1913 Webster ]

Declining from the noon of day,
The sun obliquely shoots his burning ray. Pope [ 1913 Webster ]

His discourse tends obliquely to the detracting from others. Addison. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง The Jiminy Conjecture (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง(adv) obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม
ตามขวาง(adv) crosswise, See also: transversely, obliquely, Example: แม่กำลังสานตอกสีเขียวตามขวาง ตัดกับสีแดงตามแนวยาว, Thai Definition: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามยาว
ถลาก(adv) obliquely, Syn. ถาก, Example: ดาบของเขาถูกแขนฉันเพียงถลากๆ, Thai Definition: ถากไปถูกเพียงผิวๆ
ถาก(v) graze, See also: hit obliquely, Example: ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว, Thai Definition: เฉียงๆ, ถูกผิวๆ
เฉไฉ(v) be obliquely, See also: be indirectly, be slantingly, Syn. เถลไถล, เชือนแช, แชเชือน, อ้อมแอ้ม, Ant. ตรงไปตรงมา, ตรงประเด็น, Example: บิ๊กสุเฉไฉตามฟอร์มส่งยิ้มกับเจ้าของคำถามเหมือนไม่ได้ยินอะไรมากกว่านั้น
เฉียง(adv) askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เบน, เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
เบน(adv) askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
กระอ้อมกระแอ้ม(adv) evasively, See also: indirectly, obliquely, Syn. อ้อมแอ้ม, Ant. ฉะฉาน, Example: พูดจากระอ้อมกระแอ้มอย่างนี้ ฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอก, Thai Definition: ไม่ชัดเจน (ใช้แก่กริยาพูด), ไม่ฉะฉาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew  FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across  FR: en diagonale ; transversalement
ถาก[thāk] (v) EN: graze ; hit obliquely  FR: érafler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
obliquely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obliquely

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schräg { adv }obliquely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top