ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neighborly*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neighborly, -neighborly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighborly(adj) ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน, มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that, um, hardly seems neighborly.โอ้ งั้นเหรอ อืม มันดูไม่ค่อยจะอารีกับเพื่อนบ้านเลยนะ Smiles of a Summer Night (2007)
That's very neighborly of you.-มันสว่างมากเลย กับเพื่อนบ้านของคุณ Blinded by the Light (2009)
He's just down the lane. I thought I'd be neighborly.เขาแค่อยู่ถัดไป ก็เลยอยากทำตัวเป็นมิตรสักหน่อย The Goodbye Look (2011)
Well, that's not your normal neighborly gossip.ดูแล้ว, นั่นไม่ใช่ข่าวซุบซิบธรรมดาของเพื่อนบ้านเลย Neighborhood Watch (2012)
Well, that's, um, very neighborly of you.ก็ นั่น เอ่อ มีน้ำใจมากเลยค่ะ Neighborhood Watch (2012)
Oh. I'm just being neighborly.โอ้ ฉันก็อค่เป็นมิตรที่ดี Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Just being neighborly, and I'm thinking, if you ever need a plumber, this is the guy.เป็นเพียงเพื่อนบ้านและฉันคิดว่า หากคุณต้องการช่างประปา นี้เป็นคนที่แต่งตัวประหลาด เขาเป็นคนที่ดี ช่างประปาที่ยอดเยี่ยม Fading Gigolo (2013)
You might run into a few unneighborly types.คุณอาจจะเจอพวกคนเลวๆก็ได้นะ 30 Days Without an Accident (2013)
doing my part to be neighborly.กำลังทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดี A Few Good Talismen (2013)
Just being neighborly.แค่ทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเอง The Replacements (2013)
It's a neighbourly day in this beauty woodIt's a neighborly day in this beauty wood The 'Burbs (1989)
A neighbourly day for a beautyA neighborly day for a beauty The 'Burbs (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
neighborly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighborly relations #24,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutnachbarlich { adv }neighborly [Add to Longdo]
nachbarlichneighborly [ Am. ]; neighbourly [ Br. ] [Add to Longdo]
unfreundlichunneighborly [ Am. ]; unneighbourly [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
善隣関係[ぜんりんかんけい, zenrinkankei] (n) good neighborly relations; good neighbourly relations [Add to Longdo]
善隣友好[ぜんりんゆうこう, zenrinyuukou] (n) neighbourly friendship; neighborly friendship [Add to Longdo]
隣人愛[りんじんあい, rinjin'ai] (n) neighborly love; neighbourly love [Add to Longdo]
隣付き合い[となりづきあい, tonaridukiai] (n) neighborly relations; neighbourly relations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighborly \Neigh"bor*ly\, a. [Also written neighbourly.]
   Appropriate to the relation of neighbors; having frequent or
   familiar intercourse; kind; civil; social; friendly. -- adv.
   In a neighborly manner.
   [1913 Webster]
 
      Judge if this be neighborly dealing.   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighborly
   adj 1: exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor
       [syn: {neighborly}, {neighbourly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top