ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*melodramatic*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: melodramatic, -melodramatic-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melodramatic(adj) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก, See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป, Syn. sensational, exaggerated
melodramatically(adv) อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป

English-Thai: Nontri Dictionary
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร, ที่ดูดดื่ม, ที่ยั่วยวนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sylvia, as you announced so melodramatically to the world...ชื่อนี้ที่คุณประกาศก้องให้โลกรู้ The Truman Show (1998)
Oh, God, you're so melodramatic.ซึ้งกับมันเกินไปแล้ว ไม่.. Swimming Pool (2003)
Let's not be melodramatic, okay?เลิกน้ำเน่าซะทีได้มั้ย? Everybody Has a Little Secret (2004)
Let's not be melodramatic, okay?เลิกน้ำเน่าซะทีได้มั้ย? Everybody Has a Little Secret (2004)
(muffled) SORRY ABOUT THE MELODRAMATIC ENTRANCE.ขอโทษที่ทำตัวไร้สาระตอนลูกกลับมานะ แต่... Poison Ivy (2007)
Sounds a bit melodramatic, don't you think?ฟังดูเหมือนแม่จะจริงจังไปหน่อยนะ Charlie Bartlett (2007)
Don't you think that's a bit melodramatic, dear?เจ้าคงคิดว่าว่ามันจะเหมือน ละครน้ำเน่าสินะ? Enchanted (2007)
I don't know what "melodramatic" means, but you'll be removed from the throne, Narissa.ข้าไม่รู้หรอกว่า"ละครน้ำเน่า" คืออะไร, แต่เจ้าต้องสละบัลลังค์, นาริซซา. Enchanted (2007)
You really are being melodramatic about this whole thing.จริงๆคุณจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ Revolutionary Road (2008)
Don't be melodramatic, Chuck.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย ชัค The Monster at the End of This Book (2009)
There's no need to be melodramatic.ไม่จำเป็นต้องทำให้มันดราม่าเกินไปนักหรอก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
That's a bit melodramatic.นั่นเป็นเรื่องเกินจริงอย่างมาก Justice (2009)
do not be so melodramatic. - oh honey, what? What wrong this morning?โอ้ที่รัก อย่าโมโหไปเลย เกิดอะไรขึ้นแต่เช้าล่ะเนี่ย The Lovely Bones (2009)
That's a little melodramatic, don'you think?มันเป็นเรื่องแสนโรแมนติกต่างหาก\ ไม่คิดอย่างงั้นบ้างเหรอ? Bloodlines (2010)
That's very melodramatic.ฟังดูเหมือนละครน้ำเน่ามากๆ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
It's a tad melodramatic, don't you think?มันไม่ฟังดูน้ำเน่าไปหน่อยเหรอ While You Weren't Sleeping (2011)
Why do you have to be so melodramatic about everything?อย่ามาทำตัวอ่อนไหว ดราม่า ไปหน่อยเลย Raiders of the Lost Art (2012)
You know, Lionel, next time you have a date, don't be so melodramatic.คุณรู้มั๊ย, ไลโอเนล ครั้งหน้าถ้าคุณมีนัด อย่าทำตัวตื่นเต้นเกินเหคุ Til Death (2012)
It was a little melodramatic for my tastes.มันไม่ค่อยถูกจริตฉันเท่าไร The Originals (2013)
That's a little melodramatic.อ่านหนังสือพิมพ์ซิ The Secrets in the Proposal (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโลมโลก(adj) melodramatic, See also: exaggerated, over-sensationalized, Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง, Example: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก, Thai Definition: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[banthoēng roēng-rom] (adj) EN: melodramatic
ประโลมโลก[pralōmlōk] (adj) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MELODRAMATIC

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melodramatic
melodramatically

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
melodramatischmelodramatic [Add to Longdo]
melodramatisch { adv }melodramatically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melodramatic \Mel`o*dra*mat"ic\, a. [Cf. F. m['e]lodramatique.]
   Of or pertaining to melodrama; like or suitable to a
   melodrama; unnatural in situation or action. --
   {Mel`o*dra*mat"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatic \Dra*mat"ic\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]k), Dramatical
 \Dra*mat"ic*al\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]*kal), a. [Gr. dramatiko`s,
   fr. dra^ma: cf. F. dramatique.]
   Of or pertaining to the drama; as, dramatic arts. [WordNet
   sense 3]
   [1913 Webster]
 
   2. suitable to or characteristic of or having the qualities
    of, a drama; theatrical; as, a dramatic entrance in a
    swirling cape; a dramatic rescue at sea. Opposite of
    {undramatic}. [WordNet sense 1] [Narrower terms:
    {melodramatic}; {awe-inspiring, spectacular}]
    [WordNet 1.5]
 
       The emperor . . . performed his part with much
       dramatic effect.           --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. striking in appearance or effect; vivid; having a
    thrilling effect; as, a dramatic sunset; a dramatic pause.
    [WordNet sense 2]
 
   Syn: spectacular, striking.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Music) marked by power and expressiveness and a
    histrionic or theatrical style; -- of a singer or singing
    voice; as, a dramatic tenor; a dramatic soprano.
    Contrasted to {lyric}. [WordNet sense 4]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melodramatic
   adj 1: having the excitement and emotional appeal of melodrama;
       "a melodramatic account of two perilous days at sea"
   2: characteristic of acting or a stage performance; often
     affected; "histrionic gestures"; "an attitude of melodramatic
     despair"; "a theatrical pose" [syn: {histrionic},
     {melodramatic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top