ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mastership*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mastership, -mastership-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mastership(n) ความมีอำนาจ, Syn. masterdom
mastership(n) การปกครอง, See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา, Syn. command
mastership(n) ตำแหน่งหัวหน้า
mastership(n) ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ, See also: ความเก่ง, ความรอบรู้, Syn. authority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ, การควบคุม, การบังคับบัญชา, ความสามารถ, ความรอบรู้, ความเก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mastership(n) การปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mastership
masterships

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterschaft { f } | Meisterschaften { pl }mastership | masterships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mastership \Mas"ter*ship\, n.
   1. The state or office of a master.
    [1913 Webster]
 
   2. Mastery; dominion; superior skill; superiority.
    [1913 Webster]
 
       Where noble youths for mastership should strive.
                          --Driden.
    [1913 Webster]
 
   3. Chief work; masterpiece. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. An ironical title of respect.
    [1913 Webster]
 
       How now, seignior Launce! what news with your
       mastership?              --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mastership
   n 1: the skill of a master
   2: the position of master

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top