ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*malnutrition*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: malnutrition, -malnutrition-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malnutrition(n) ภาวะขาดสารอาหาร, Syn. starvation, hunger, illness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ, ภาวะการขาดแคลนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malnutrition; malnutritureทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malnutriture; malnutritionทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malnutritionทุพโภชนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Malnutritionภาวะทุพโภชนา [TU Subject Heading]
Diabetes Mellitus, Malnutrition-Relatedเบาหวานที่สัมพันธ์กับทุพโภชนาการ [การแพทย์]
Malnutritionโรคขาดอาหาร, ทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร, การขาดสารอาหาร, การขาดแคลนอาหารแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ, ภาวะทุพโภชนาการ, ขาดอาหาร [การแพทย์]
Malnutrition, Chronicขาดสารอาหารเรื้อรัง [การแพทย์]
Malnutrition, Infantileโรคขาดอาหารในเด็ก [การแพทย์]
Malnutrition, Severeขาดอาหารอย่างมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still, how can you get malnutrition?แล้วเธอเป็นโรคขาดสารอาหารได้ยังไง Romance of Their Own (2004)
It's a weakening due to malnutritionไม่แข็งแรงเพราะขาดสารอาหารนี่ะ Grave of the Fireflys (2005)
The diarrhea and fainting are also from the malnutritionอาการท้องเสียและหน้ามือ ก็มาจากขาดสารอาหาร Grave of the Fireflys (2005)
Her malnutrition and the amount of ibuprofen she's been taking, she's lucky to be alive.เธอขาดสารอาหาร และเธอก็กินไอบูโพรเฟนมากไป เธอโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ The Heart of the Matter (2007)
i wanted to determine if malnutrition played a part in his death.ผมคิดว่าการขาดสารอาหาร อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต The Instincts (2008)
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์ Beethoven Virus (2008)
It's overwork and malnutrition.เธอมีอาการอ่อนเพลียและมีภาวะขาดสารอาหารครับ Episode #1.17 (2009)
From malnutrition.จากการขาดสารอาหาร Faith (2010)
That wasn't from malnutrition, right?มันไม่ได้เกิดจากการขาดสารอาหารใช่ไหม The Uncanny Valley (2010)
On this continent, a child dies every six seconds from malnutrition.บนทวีปนี้ เด็กตาย ทุกหกวินาที เพราะขาดสารอาหาร Better Angels (2010)
No trace of disease or malnutrition.ไม่มีร่องรอยของโรคภัย หรือขาดสารอาหาร Visitation (2010)
Malnutrition. Anemia.ภาวะทุกขโภชนาการ โลหิตจาง Today I Do (2011)
I usually see malnutrition and vitamin deficiencies, but not here.ผมมักจะเห็นการขาดสารอาหารและวิตามิน แต่ไม่ใช่กรณีนี้ Supply and Demand (2011)
Bags under her eyes, dry skin, all symptoms of malnutrition, and yet somehow you have enough money to put a brand-new car in the driveway.ถุงใต้ตาของเธอ ผิวที่แห้ง ทั้งหมดมันเป็นอาการของโรคขาดสารอาหาร แต่ถึงยังไง คุณก็ยังมีเงินมากพอที่จะไปซื้อรถคันใหม่ ไปขับอยู่บนถนน The Lesser Key of Solomon (2013)
Malnutrition. Dirty water.ขาดสารอาหาร น้ำเสีย World War Z (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคขาดสารอาหาร(n) malnutrition disease, Example: เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งยังเป็นโรคขาดสารอาหาร และมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนอยู่เสมอ
ตานขโมย(n) malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai Definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม
การขาดอาหาร(n) malnutrition, Example: ประเทศที่ยากจนพบว่ามีคนตายเพราะสาเหตุการขาดอาหารโดยส่วนมาก
ทุโภชนาการ(n) malnutrition, See also: scurvy, consumption, rickets

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดอาหาร[kān khāt āhān] (n) EN: malnutrition  FR: malnutrition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALNUTRITION

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malnutrition

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ,     /    ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy #19,201 [Add to Longdo]
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ,  ] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition) #49,878 [Add to Longdo]
红孩症[hóng hái zhèng, ㄏㄨㄥˊ ㄏㄞˊ ㄓㄥˋ,    /   ] kwashiorkor (a form of malnutrition) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterernährung { f }malnutrition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養失調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n, adj-no) malnutrition; (P) [Add to Longdo]
栄養不足[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n, adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n, adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malnutrition \mal`nu*tri"tion\, n. [Mal- + nutrition.]
   (Physiol.)
   Faulty or imperfect nutrition; inadequate or unbalanced food
   intake.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malnutrition
   n 1: a state of poor nutrition; can result from insufficient or
      excessive or unbalanced diet or from inability to absorb
      foods

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top