ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*logon*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: logon, -logon-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logonลงบันทึกเปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logonลงบันทึกเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have a bug attacking all log-in files.Wir haben einen Virus, der alle Logon-Dateien angreift. Hackers (1995)
I'm going after Logan.Ich gehe zu Logon. Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2006)
What do you mean, "going after Logan"?Was meinst du damit, "ich gehe zu Logon?" Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2006)
If Logan doesn't confess, how far are you actually willing to go?Wenn Logon nicht beichtet, wie weit wären sie bereit zu gehen? Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2006)
Okay, simulated zero-gravity human waste disposal test with meat loaf analog in... three, two, one.Okay, simulierter Null-Gravitation Menschlicher-Abfallentsorgungstest... mit Hackbraten-Analogon in... drei, ... zwei, ... eins. The Classified Materials Turbulence (2009)
Logonov swinging. Strike, to bring the count to 2-and-2.Logonov schlägt daneben, damit steht es 2 und 2. Annabelle (2014)
It's a perfect analogue of a living being, and you just hurt it!Er ist das perfekte Analogon eines Lebewesens, und Sie haben ihn verletzt! Into the Dalek (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงบันทึกเปิด[long bantheuk poēt] (n) EN: logon  FR: logon [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogon { n }; Gegenstück { n }; Nachbildung { f }analog; analogue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ログオン[roguon] (n, vs) { comp } logon [Add to Longdo]
ログオンスクリプト[roguonsukuriputo] (n) { comp } logon script [Add to Longdo]
ログオンプロンプト[roguonpuronputo] (n) { comp } logon prompt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top