ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*loga*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: loga, -loga-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slogan(n) คำขวัญ, See also: คติ, Syn. catchword, catch phrase, motto, watchword
slogan(n) คำโฆษณา, Syn. advertising copy, jingle
bologan(sl) เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องเหลวไหล, Syn. baloney
logarithm(n) คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. log

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
common logarithmn. ลอกที่มีฐาน10
homologatevt. อนุมัติ, ตกลง, ให้สัตยาบัน.
logarithm(ลอ'กะริธเธิม) n. เลขกำลังของฐาน (base) ที่ทำให้ฐานมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดให้เช่นลอกของฐาน 10 ให้เป็น 100 คือ 323 ใช้อักษรย่อว่า"log"
logarithmic(ลอกะริธ'มิค) adj. เกี่ยวกับ logarithm (ดู), Syn. logarithmical
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา, เสียงร้องรวมพล, เสียงร้องรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
logarithm(n) ลอการิทึม
slogan(n) คำขวัญ, เสียงสัญญาณ, คติพจน์, คำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic differentiationการหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic graphกราฟลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logarithmic scaleมาตราส่วนเชิงลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sloganคำขวัญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-logarithmicกึ่งลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semi-logarithmic graphกราฟกึ่งลอการิทึม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
antilogarithmแอนติลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary logarithmลอการิทึมฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cologarithmลอการิทึมร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic of a logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common logarithmลอการิทึมสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
double logarithmic graphกราฟลอการิทึมเชิงคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Napierian logarithmลอการิทึมแบบเนเปียร์ [ มีความหมายเหมือนกับ natural logarithm ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
natural logarithmลอการิทึมธรรมชาติ [ มีความหมายเหมือนกับ Napierian logarithm ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logarithmsลอการิทึมส์ [TU Subject Heading]
Logarithmic velocity profileรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม [อุตุนิยมวิทยา]
semi-logarithm graphกราฟกึ่งลอการิทึม, กราฟที่มีมาตราส่วนบนแกนนอนเป็นมาตราส่วนเลขคณิต และมาตราส่วนบนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนลอการิทึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
characteristic of logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม, แคแรกเทอริสติกของ log N คือ n เมื่อ N = N0 x 10n โดยที่ 1< N0 < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม log N0 เรียกว่า แมนทิสซาและจะมีค่าเป็นบวกเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic functionฟังก์ชันลอการิทึม, ฟังก์ชันที่เขียนในรูป y = logax เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกและ a เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่เท่ากับ 1   logax อ่านว่า ลอการิทึมของเอกซ์ฐานเอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
natural logarithms [ Napierian logarithms ]ลอการิทึมฐาน e, ลอการิทึมที่ใช้ฐาน e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งที่มีค่า 2.7182818 โดยประมาณ นิยมเขียนลอการิทึมฐาน e โดยไม่มีฐานกำกับ  เช่น loge10 จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ In 10 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Napierian logarithmsลอการิทึมแบบเนเปียร์, ดู  natural logarithms   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
common logarithmลอการิทึมสามัญ, ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ (ดู logarithmic function ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antilogarithmแอนติลอการิทึม, แอนติลอการิทึมของจำนวนจริง a หมายถึง จำนวนที่ลอการิทึมฐานสิบของจำนวนนั้นเท่ากับ a เช่น log10 100 = 2        antilog 2 = 100 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logarithmค่าลบล็อค [การแพทย์]
Logarithm Convertionการเปลี่ยนค่าเป็นล็อก [การแพทย์]
Logarithmic Scaleแบบล๊อค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loga(n, uniq) ชื่อบริการบัตรสมาชิกออนไลน์สำหรับร้านค้า โดยร้านค้าสามารถเปิดบัตรในระบบ Loga และเปิดให้ลูกค้าของร้านสามารถสมัครเป็นสมาชิก, สะสมแต้ม, รับคูปอง, เลือกซื้อสินค้า, เติมเงิน, และอื่นๆ อีกมากมาย บริการ Loga ดำเนินการโดยบริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้เว็บ https://loga.app/ และแอปในชื่อ Loga

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Logan.Ja, Logan. Logan's Run (1976)
Logan!Logan? The First Power (1990)
Logan.Logan. Prodigy (2000)
Logan.Logan. Art Attack (2001)
Logan!Logan! Female Trouble (2001)
Logan?RORY: Logan? Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
- Two more? What's Logan doing to them in there?-อีก 2 เหรอ โลแกนทำอะไรพวกที่แล้ว Day of the Dead (1985)
Where's dr. Logan?ดร.โลแกนอยู่ไหน? Day of the Dead (1985)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)
Jesus. God, Logan.พระเจ้า ให้ตายสิโลแกน Day of the Dead (1985)
Part of Logan's plan... to try and socialize these things?ส่วนนึงในแผนโลแกน... ที่จะทำให้พวกนี้เชื่องหรือเปล่า? Day of the Dead (1985)
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
He doesn't see Logan as... lunch.มันไม่เห็นโลแกนเป็นมื้อเที่ยง Day of the Dead (1985)
Logan's star pupil.-นักเรียนดีเด่นของโลแกน Day of the Dead (1985)
He means it, Johnny. He killed Logan in cold blood.เขาเอาจริง จอห์นนี่ เขาฆ่าโลแกนอย่างเลือดเย็น Day of the Dead (1985)
I killed Logan because he was a butcher.ฉันฆ่ามัน เพราะมันบ้า Day of the Dead (1985)
Peacenik manifestos, slogans, poems, quotations.manifestos Peacenik คำขวัญบทกวี, ใบเสนอราคา The Russia House (1990)
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน Junior (1994)
- With Junior Logan.- กับ... ...จูเนียร์ โลแกน. The Education of Little Tree (1997)
Yeah. Their corporate slogan should be: " Enemies of Reality."ช่าย มันควรมีสโลแกนว่า "ศัตรูแห่งความเป็นจริง" eXistenZ (1999)
The Red Guards... that you admire... they all carry the same book... they all sing the same songs... they all parrot the same slogans.ที่นายชื่นชม... พวกมันทุกคน ถือหนังสือเล่มเดียวกัน... พวกมันร้องเพลงเดียวกัน... The Dreamers (2003)
Therefore, I've come up with a new slogan.ผมเลยไปคิดสโลแกนมาใหม่ Robots (2005)
Now, Cappy, I want your department to push our new slogan.แค็ปปี้ ผมอยากให้แผนกของคุณ เริ่มโปรโมทสโลแกนใหม่เลย Robots (2005)
- Logan.- โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
- Logan, we work as a team.- โลแกน เราทำงานเป็นทีมนะ X-Men: The Last Stand (2006)
Now. Dammit, Logan, don't do this.ให้ตายสิ โลแกน อย่าทำอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
- This isn't a game, Logan.- มันไม่ใช่เกมส์นะโลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
- So pass through, Logan.- งั้นก็ผ่านไปซะ โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
Not everybody heals as fast as you, Logan.ไม่มีแผลใครรักษาได้เร็วเท่าคุณหรอก โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
- Henry, this is Logan. He's...- เฮนรี่ นี่คือโลแกน เขาคือ... X-Men: The Last Stand (2006)
Logan!เธอยังหายใจ X-Men: The Last Stand (2006)
- Hi, Logan. - Welcome back.เหมือนครั้งแรกที่เราเจอกัน เพียวแต่คราวนี้ เป็นฉันที่นอนอยู่บนเตียง X-Men: The Last Stand (2006)
Logan, you're making me blush.- คุณอ่านความคิดผมหรอ - ฉันไม่ได้ตั้งใจ X-Men: The Last Stand (2006)
Look at you, Logan. He's tamed you.สก็อตอยู่ไหน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.- จีน จีน - เกิดอะไรขึ้น X-Men: The Last Stand (2006)
I want to be able to touch people, Logan.อยากกอด จับมือ X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.- โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
- Logan.- จีน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan. Where am I? Logan.โลแกน... X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.- โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
- Logan.- หยุด โลแกน... X-Men: The Last Stand (2006)
Logan.โลแกน X-Men: The Last Stand (2006)
Logan. Logan.- นั่นคุณจะไปไหน X-Men: The Last Stand (2006)
- She's gone, Logan. She's not coming back. - You don't know that.เธอฆ่าศาสตราจารย์นะ X-Men: The Last Stand (2006)
- His powers have limits, hers do not. - There's only six of us, Logan.ฉันจะไม่โกหกนายหรอก X-Men: The Last Stand (2006)
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord, ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logaThe slogan was designed to rouse the people.
logaThus, internationalization has become a fashionable slogan for the Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขวัญ(n) slogan, See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech, Example: นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี, Thai Definition: ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล
ลอการิทึม(n) logarithm, Thai Definition: ลอการิทึมของจำนวนใดจำนวนหนึ่งบนฐานที่กำหนดให้ คือ จำนวนที่บ่งแสดงกำลังของฐาน ซึ่งเมื่อฐานยกกำลังด้วยจำนวนนี้แล้วย่อมมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดนั้น, Notes: (อังกฤษ)
สโลแกน(n) slogan, Syn. คติพจน์, คำขวัญ, คำคม, Example: พวกทำโฆษณาสมัยใหม่ต้องคิดสโลแกนแปลกๆ มาแข่งขันกัน, Thai Definition: ข้อความจำง่ายใช้สำหรับโฆษณา, Notes: (อังกฤษ)
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง
เลขยกกำลัง(n) logarithm, Example: ครูสอนให้นักเรียนฝึกคำนวณเลขยกกำลัง, Thai Definition: เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [ m ]
ฟังก์ชันลอการิทึม[fangchan løkāritheum] (n, exp) FR: fonction logarithmique [ f ]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [ f ]
คำขวัญ[khamkhwan] (n) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech  FR: slogan [ m ] ; devise [ f ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]
เลขยกกำลัง[lēk yok kamlang] (n, exp) EN: power ; logarithm  FR: puisance [ f ] ; logarithme [ m ]
ลอการิทึม[løkāritheum] (n) EN: logarithm  FR: logarithme [ m ]
ลอการิทึมสามัญ[løkāritheum sāman] (n, exp) EN: common logarithm
ลอการิทึมธรรมชาติ[løkāritheum thammachāt] (n, exp) EN: natural logarithm  FR: logarithme naturel [ m ] ; logarithme népérien [ m ]
ลอการิทึมฐานสอง[løkāritheum thān søng] (n, exp) EN: log2   FR: logarithme de base 2 [ m ]
สูตร(ของ)ลอการิทึม[sūt (khøng) løkāritheum] (n, exp) EN: logarithm tables  FR: table de logarithmes [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logan
logar
baloga
slogan
zlogar
slogans
logarithm
logarithms
logarithmic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slogan
slogans
logarithm
loganberry
logarithms
logarithmic
loganberries
antilogarithm
antilogarithms
logarithmically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ,   /  ] slogan; catchphrase #5,579 [Add to Longdo]
标语[biāo yǔ, ㄅㄧㄠ ㄩˇ,   /  ] slogan; poster #10,641 [Add to Longdo]
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ,    ] Resist US, help North Korea (1950s slogan) #15,718 [Add to Longdo]
呼喊[hū hǎn, ㄏㄨ ㄏㄢˇ,  ] to shout (slogans etc) #16,192 [Add to Longdo]
整风[zhěng fēng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ,   /  ] (polit.) Rectification or Rectifying incorrect work styles, a Maoist slogan #16,487 [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙,  ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans #18,549 [Add to Longdo]
对数[duì shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm #29,700 [Add to Longdo]
满清[Mǎn Qīng, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄥ,   / 滿 ] Manchurian Qing (refers to the Qing dynasty, esp. at its decline, or as an anti-Qing slogan) #30,008 [Add to Longdo]
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] rich country; make the country wealthy (political slogan) #65,263 [Add to Longdo]
强兵[qiáng bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ,   /  ] strong soldiers; make the military powerful (political slogan) #75,447 [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ,     /    ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) #85,661 [Add to Longdo]
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ,     /    ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) #87,717 [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ,  ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, qù qí zāo pò, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ,          /         ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙,       /      ] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943) [Add to Longdo]
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ,       /      ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
对数函数[duì shù hán shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ,     /    ] logarithmic function [Add to Longdo]
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ,     /    ] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan) [Add to Longdo]
物质文明和精神文明[wù zhì wén míng hé jīng shén wén míng, ㄨˋ ㄓˋ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ,          /         ] material and spiritual culture; matter and mind; material progress, ideology and culture (philosophic slogan, adopted into Deng Xiaoping theory from 1978) [Add to Longdo]
真数[zhēn shù, ㄓㄣ ㄕㄨˋ,   /  ] logarithm [Add to Longdo]
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙,       /      ] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根 [Add to Longdo]
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ,        /       ] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮) [Add to Longdo]
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, dú zūn rú shù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ,          /         ] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty) [Add to Longdo]
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ,   使      使    /   使      使   ] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty). [Add to Longdo]
铭言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ,   /  ] motto; slogan [Add to Longdo]
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ,     /    ] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analoganzeige { f }analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall { m }analog failure [Add to Longdo]
Antilogarithmus { m }antilogarithm [Add to Longdo]
Dekrement { n } | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement [Add to Longdo]
Freigabe { f }acceptance; homologation; qualification; type approval [Add to Longdo]
Logarithmus { m } [ math. ]logarithm [Add to Longdo]
Logarithmusrechnung { f }logarithmic calculation [Add to Longdo]
politische Parole { f }; Schlagwort { n }slogan [Add to Longdo]
Werbeslogan { m }; Werbespruch { m }advertising slogan [Add to Longdo]
Werbespruch { m }; Slogan { m }; Schlagwort { n } | Werbesprüche { pl }; Slogans { pl }; Schlagwörter { pl }slogan | slogans [Add to Longdo]
genehmigen; anerkennento homologate [Add to Longdo]
logarithmischlogarithmic [Add to Longdo]
logarithmisch { adv }logarithmically [Add to Longdo]
logarithmischelogarithmical [Add to Longdo]
natürlicher Logarithmusnatural logarithm [Add to Longdo]
Homologation { f }acceptance; homologation; qualification; type approval [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree #5,288 [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) #7,367 [Add to Longdo]
標語[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) #10,505 [Add to Longdo]
スローガン[suro-gan] (n) slogan; (P) #13,539 [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3, 南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
ロガリズム[rogarizumu] (n) logarithm [Add to Longdo]
ログBのX[ログビーのエックス, rogubi-no ekkusu] (n) logarithm (base B) [Add to Longdo]
仮数[かすう, kasuu] (n) mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
鬼金目[おにきんめ;オニキンメ, onikinme ; onikinme] (n) (uk) common fangtooth (Anoplogaster cornuta) [Add to Longdo]
金看板[きんかんばん, kinkanban] (n) signboard with gold or gilt lettering; slogan; noble cause [Add to Longdo]
自然対数[しぜんたいすう, shizentaisuu] (n) natural logarithm; logarithm [Add to Longdo]
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] (n) logarithm (base 10); common logarithm [Add to Longdo]
数表[すうひょう, suuhyou] (n) table (of logarithms) [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
対数[たいすう, taisuu] (n) logarithm [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] (n) { comp } characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] (exp, v5r) { comp } take the logarithim of [Add to Longdo]
対数関数[たいすうかんすう, taisuukansuu] (n) a logarithmic function [Add to Longdo]
対数的[たいすうてき, taisuuteki] (adj-na) { comp } logarithmic [Add to Longdo]
対数表[たいすうひょう, taisuuhyou] (n) table of logarithms; log table; log tables [Add to Longdo]
対数方眼紙[たいすうほうがんし, taisuuhouganshi] (n) logarithmic graph paper [Add to Longdo]
対数目盛[たいすうめもり, taisuumemori] (n) logarithmic scale [Add to Longdo]
対数螺線[たいすうらせん, taisuurasen] (n) logarithmic spiral; equiangular spiral [Add to Longdo]
内鮮一体;日鮮一体[ないせんいったい, naisen'ittai] (exp) Japan and Korea as one (slogan from 1910-1945) [Add to Longdo]
両対数グラフ[りょうたいすうグラフ, ryoutaisuu gurafu] (n) double-logarithmic graph [Add to Longdo]
鼬穴熊[いたちあなぐま;イタチアナグマ, itachianaguma ; itachianaguma] (n) (uk) ferret badger (esp. the Chinese ferret-badger, Melogale moschata) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm [Add to Longdo]
対数[たいすう, taisuu] logarithm [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
対数的[たいすうてき, taisuuteki] logarithmic [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] take the logarithim of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top