ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*light up*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: light up, -light up-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
light up(phrv) จุดบุหรี่, See also: ติดบุหรี่
light up(phrv) เปิดไฟ
light up(phrv) ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ยินดีขึ้น
light up(phrv) จุดไฟสูบบุหรี่
light up(phrv) ทำให้สว่างสดใส, See also: ทำให้ผ่องใส, Syn. brighten
light upon(phrv) เกาะบน, See also: วางลงบน, Syn. alight on
light upon(phrv) มองไปทาง
light upon(phrv) ค้นพบโดยบังเอิญ, Syn. happen on
alight upon(phrv) บินลงมา (นกหรือแมลง), See also: บินมาที่, ลงจากท้องฟ้ามาสู่, Syn. light on
alight upon(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

WordNet (3.0)
light(v) make lighter or brighter, Syn. illuminate, illume, illumine, light up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
But we ask you Hindu, Muslim and Sikh to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice."แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง Gandhi (1982)
Hey, look, its lasers light up.เฮ้, ดูนี่, มันยิงเลเซอร์ได้. Toy Story (1995)
Then you light up the rest.งั้นไปติดไฟที่เหลือให้หมดแล้วกันนะ Love So Divine (2004)
Light up the insideลุง Shige แชร์หลุมศพกับเธอไม่ได้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Don't light up.ดับไฟซะ! Fly, Daddy, Fly (2006)
Light up the darkness.แสงไฟในความมืด I Am Legend (2007)
May I light up the incense?ขออนุญาตจุดธูปบูชานะครับ Departures (2008)
Every time you see her, your eyes light up.ทุกครั้งที่นายเจอเธอ ตานายก็เป็นประกายขึ้นมาทุกที Chuck Versus the Seduction (2008)
It doesn't light up when we're telling the truth.มันไม่สว่า่งขึ้น เมื่อเราพูดความจริง Emancipation (2008)
SawJen light up around the little girls.ดูเจนปลอบทารก ไปรอบๆบ้าน Marley & Me (2008)
- You light up when you talk about him.- คุณดูมีชีวิตชีวาตอนพูดถึงเขา Nights in Rodanthe (2008)
The same areas of the brain light upส่วนของสมองที่มีแสงเป็นส่วนเดียวกับ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
They light up in the dark.มันส่องแสงในที่มืด Dogtooth (2009)
danny and I will light up the beater truck.แดนนี่กับฉันจะไปเผารถบรรทุก Snap (2009)
Since I already lost my deposit and all, maybe we should light up.ฉันคงจะเสียเงินค่ามัดจำไปหมดแล้วมั้ง เราน่าจะลุกไปสูบบุหรี่กัน Better Call Saul (2009)
Big arrows, giant arrows. They light up and blink and shit.ลูกศรชี้ทิศทางใหญ่ๆเลย ลูกศใหญ่เบ้อเร่อ เขาติดไฟกระพริบแม่งโครตเบ้อเร่อ นายไม่ขับเลยมันไปได้หรอกว่ะ 4 Days Out (2009)
light up your face with gladness ¶# แต่งเติมใบหน้า ด้วยความสุข # Mattress (2009)
But if you actually happen to run into that person again you just sort of light up, you smile.แต่ว่า... ...ถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นกับคนนั้นอีกครั้ง... ...คุณแค่ร่าเริงขึ้น คุณยิ้มได้ Episode #1.5 (2009)
To light up a cigarette, ที่จะจุดบุหรี่ Debate 109 (2009)
It's not as if I exactly light up the sales charts anymore, anyway.ไม่อีกแล้ว ถ้าฉันยังรุ่งอยู่จริง ทำไมการขายของฉันไม่ติดชาร์ทล่ะ ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีทาง The Performer (2009)
# Light up a stage and wax a chump like a candle ## ฉันจับไมค์แบบป่าเถื่อน แว็กซ์ไอ้ทึ่มเหมือนเทียน # Bad Reputation (2010)
I have returned your son to you as a blight upon your house.ฉันคืนลูกบุตรธรรมให้แก่เจ้า Batman: Under the Red Hood (2010)
You start. I'm sure we'll join in. ♪ Give me the snow light up the trees deck every hall and while you can see roast every nut mistle the toe this needs to be the best Christmas since the original.เธอเริ่มก่อน แล้วเดี๋ยวพวกเราตาม โอเค เราได้ตัวเขาแล้ว Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
They light up the house.มันทำให้บ้านมีชีวิตชีวาค่ะ Loyalty (2010)
How they used to light up the house.มันทำให้บ้านมีชีวิตชีวา Loyalty (2010)
Would the sky light up and would I hear the pretty sound of bells?ท้องฟ้าจะสดใสรึเปล่า และฉันจะได้ยินเสียงเพราะๆของระฆังรึเปล่านะ? Personal Taste (2010)
All of a sudden, decides to light up a flare and swim around?ทันใดนั้นเอง เขาตัดสินใจจุดพลุสัญญาณ แล้วว่ายน้ำหนีออกมา? Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
My hands light up like road flares.มือมีแสงออกมายังกับไฟหน้ารถเนี่ยนะ I Am Number Four (2011)
Get that fucking thing light up.จุดไฟไอ้ฟืนบ้านั่นขึ้นเร็วๆ The Grey (2011)
♪ Let's light up the world toni-i-ight ♪#มาแต่งแติมแสงไฟ ให้-ให้ ค่ำคืนนี้# New York (2011)
♪ Let's light up the world toni-i-ight ♪#มาแต่งแติมแสงไฟ ให้-ให้ ค่ำคืนนี้# New York (2011)
♪ Let's light up the world toni-i-ight ♪#มาแต่งแติมแสงไฟ ให้-ให้ ค่ำคืนนี้# New York (2011)
All she had to do was look at me and smile just right, and I'd light up inside.ที่เธอต้องทำก็แค่ มองมาที่ฉัน และส่งยิ้มมา และมันสว่างวาบอยู่ในใจฉัน Bound (2011)
I do not light up, okay?ฉันไม่ได้เปล่งประกาย And Strokes of Goodwill (2011)
'Cause he just realized when the water hits those cables, this whole place will light up like a Christmas tree.เพราะเขาคิดว่า ถ้าระดับสูงขึ้นจนถึงสายไฟนั่น ที่นี่ก็จะสว่างวาบ เหมือนเปิดไฟต้นคริสต์มาส Bait (2012)
Her Templar knights exert harsh control over the Mages, restricting the practice of the arcane magical arts they believe have the potential to unleash a blight upon the world...เธอมีอัศวินเทมพล่า เป็นผู้บังคับควบคุมเหล่าจอมเวทย์, จำกัดขอบเขตการฝึกฝนศาสตร์แห่งมนตรา ที่พวกเขาเชื่อว่า Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Take them and cast your light upon us...ขอท่านรับพวกมัน และทอดแสงของท่านลงบนพวกเรา... The North Remembers (2012)
Lord, cast your light upon us!ท่านลอร์ด โปรดประทานแสงสว่างให้พวกเรา! The North Remembers (2012)
And obviously you light up every room that you walk into.และแน่นอนว่าคุณทำให้โลกสว่างไสวทุกๆ ห้องที่คุณเดินเ้ข้าไป Father and the Bride (2012)
One witness said that she saw an assailant light up red after sucking the life out of a man.พยานคนนึงบอกว่าเธอเห็น คนร้ายเปล่งแสงสีแดง หลังจากดูดพลังชีวิต จากชายคนนั้น Time After Time (2012)
All right, we light up the bastard and finish him off.ตกลง เราไปจุดไฟเผาไอ้สารเลวให้สิ้นซาก Of Grave Importance (2012)
♪ Baby, you light up my world like nobody else ♪#ที่รัก เธอจุดประกายโลกให้ฉัน แบบไม่เหมือนใครๆ# Prom-asaurus (2012)
♪ Baby, you light up my world like nobody else ♪#ที่รัก เธอจุดประกายโลกให้ฉัน แบบไม่เหมือนใครๆ# Prom-asaurus (2012)
♪ You light up my world like nobody else ♪#เธอจุดประกายโลกแก่ฉัน แบบไม่เหมือนใครๆ# Prom-asaurus (2012)
Light up the rest of meชุดสุดสวยที่คุณจะรักวันนี้ ฉันให้สามคำเลยว่า The Birkin (2012)
Used to sit at the chess table for hours. ♪ Your brown eyes are my blue skies ♪ ♪ they light up the river ♪คุณเคยนั่งที่โต๊ะหมากรุก เป็นชั่วโมง คุณจะอธิษฐานอะไรไหม It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
- Light up my life...แสงสว่างในชีวิตชั้น In the Beginning (2012)
You light up my daysเธอทำให้วันของชั้นสดใส In the Beginning (2012)
Now, I have never been called devout, but watching Lilith shoot out of a blood pool while I sucked down a bride to the dulcet strains of "You Light Up My Life", well, praise Lilith, praise Jesus, ตอนนี้, ผมไม่เคยเรียกมันว่า ศรัทธา แต่เฝ้ามองลิลิธ ปรากฎกายออกมาจากกองเลือด ในขณะที่ผมกำลังลิ้มรสเลือดเจ้าสาว Somebody That I Used to Know (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
light upAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
light upThe sight sent chills of delight up my spine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่องสว่าง(v) illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
ส่องแสง(v) shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่
ฉาย(v) shine, See also: emit, radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง, Thai Definition: ส่องแสงออกไป
ฉายไฟ(v) shine, See also: radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องไฟ, ฉายแสง, Example: พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[chāi] (v) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up  FR: éclairer ; rayonner
ส่อง[sǿng] (v) EN: shine ; illuminate ; light up  FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[søngsaēng] (v, exp) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon  FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照亮[zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ,  ] to illuminate; to light up; lighting #12,359 [Add to Longdo]
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ,     /    ] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy #53,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufleuchten | aufleuchtend | aufgeleuchtetto light up | lighting up | lighted up [Add to Longdo]
erhellen | erhelltto light; to light up | lights up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s, vt) to light up; to brighten [Add to Longdo]
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark [Add to Longdo]
点ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P) [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp, v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top