ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*levee*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: levee, -levee-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levee(n) เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
levee(n) คันนา
levee(n) ที่สำหรับจอดเรือ
levee(vt) สร้างเขื่อนกั้นน้ำ
levee(n) งานเลี้ยงรับรองผู้มีเกียรติ, See also: งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ, เขื่อน, เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า, ที่จอดเครื่องบิน, งานสโมสรสันนิบาต, งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike

English-Thai: Nontri Dictionary
levee(n) เขื่อน, ที่จอดเรือ, สโมสรสันนิบาต, การพระราชทานเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leveesคันดิน [TU Subject Heading]
Leveeคันดิน, ทำนบดิน, Example: ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
River Leveeสันดินริมน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
leveelevee, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood leveeflood levee, พนัง, คัน, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
leveelevee, สันดินริมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
natural leveeคันดินธรรมชาติ, คันดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก  เมื่อน้ำลดโคลนตมนั้นก็จะเป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
levee(n) a formal reception of visitors or guests (as at a royal court)
levee(n) a pier that provides a landing place on a river
levee(n) an embankment that is built in order to prevent a river from overflowing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Levee

n. [ F. lever, fr. lever to raise, se lever to rise. See Lever, n. ] 1. The act of rising. “ The sun's levee.” Gray. [ 1913 Webster ]

2. A morning assembly or reception of visitors, -- in distinction from a soirée, or evening assembly; a matinée; hence, also, any general or somewhat miscellaneous gathering of guests, whether in the daytime or evening; as, the president's levee. [ 1913 Webster ]

☞ In England a ceremonious day reception, when attended by both ladies and gentlemen, is called a drawing-room. [ 1913 Webster ]

Levee

v. t. To attend the levee or levees of. [ 1913 Webster ]

He levees all the great. Young. [ 1913 Webster ]

Levee

n. [ F. levée, fr. lever to raise. See Lever, and cf. Levy. ] An embankment to prevent inundation; as, the levees along the Mississippi; sometimes, the steep bank of a river. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Levee

v. t. To keep within a channel by means of levees; as, to levee a river. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Levee en masse

‖pos>n. [ F. ] See Levy in mass, under Levy, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were warnings that this hurricane, days before it hit, would breach the levees, would cause the kind of damage that it ultimately did cause.มีการเตือนว่าเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะทะลายแนวเขื่อนกันน้ำก่อนมันเข้าถล่มหลายวัน จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้ An Inconvenient Truth (2006)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)
One paragraph."Black Dog", "Levee Breaks", und "Stairway to Heaven". It Might Get Loud (2008)
Well, come straight into the entrance hall and this is the hall where the drums were set up and where Levee Breaks was recorded.ใช่ ที่นี่แหละ... It Might Get Loud (2008)
Black Dog, there's Levee Breaks, there's Stairway to Heaven.อย่าง "Black Dog" หรือ "Levee Breaks" แล้วก็ "Stairway to Heaven It Might Get Loud (2008)
When the levees broke, the people of New Orleans were tested.ผู้คน แห่งนิว ออร์ลีนส์ถูกตรวจสอบแล้ว Bitchcraft (2013)
- Sophie Levy.- Sophie Levee. Frances Ha (2012)
Well, come straight into the entrance hall and this is the hall where the drums were set up and where Levee Breaks was recorded.Wir sind direkt in der Eingangshalle. Das ist der Raum, in dem die Drums aufgebaut waren, und wo Levee Breaks aufgenommen wurde. It Might Get Loud (2008)
♪ when the levee banks are overflowing' ♪? when the levee banks are overflowin' ? At the Foot of Canal Street (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leveeThe levee kept the floodwater back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[khan] (n) EN: ridge ; earthen dyke ; dyke = dike  FR: digue [ f ] ; levée de terre [ f ]
คันดิน[khan din] (n, exp) EN: ridge ; earthen dyke  FR: levée de terre [ f ] ; digue [ f ]
คนไร้มรรยาท[khon rai manyāt] (n) FR: personne mal élevée [ f ]
ศาลาการเปรียญ[sālā kānparīen = sālā kānprīen] (n, exp) EN: sermon hall in a monastery  FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
สุภาพชน[suphāpchon] (n) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen  FR: personnes bien élevées [ fpl ] ; gentlemen [ mpl ]
ทำนบ[thamnop] (n) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [ f ] ; levée de terre [ f ] ; barrage [ m ] ; déversoir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
levee
levees

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levee
levees

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堤防[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ,  ] dike; embankment; levee #28,776 [Add to Longdo]
堤岸[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ,  ] embankment; bank; levee #41,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damm { m }levee [Add to Longdo]
Morgenempfang { m } | Morgenempfänge { pl }levee | levees [Add to Longdo]
Uferwall { m }; Uferdamm { m }; künstlicher Deichlevee dike; embankment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堤防[ていぼう, teibou] (n, vs) bank; weir; embankment; levee; (P) #12,942 [Add to Longdo]
レビ[rebi] (n) (1) levee; (2) levy [Add to Longdo]
護岸工事[ごがんこうじ, gogankouji] (n) levee protection works [Add to Longdo]
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n, vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
土堤[どでい, dodei] (n) (obsc) (See 土手・1) embankment made of earth; bank; levee [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top