ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lees*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lees, -lees-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lees(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
leeside(n) ไปในทิศทางที่ลมพัด, See also: ทางที่ลมพัด, Syn. leeward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง, ปลื้มปีติ.
lees(ลีซฺ) n., pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) , กาก

English-Thai: Nontri Dictionary
lees(n) กาก, ขยะ, ตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explees; espleesค่าเช่าที่ดิน, พืชผลจากที่ดิน (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
esplees; expleesค่าเช่าที่ดิน, พืชผลจากที่ดิน (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grape Juice Leesกากองุ่นสีม่วง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
lees(n) the sediment from fermentation of an alcoholic beverage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Espleesn. pl. [ LL. expletia, OF. espleit. Cf. Exploit. ] (Old Eng. Law) The full profits or products which ground or land yields, as the hay of the meadows, the feed of the pasture, the grain of arable fields, the rents, services, and the like. Cowell. [ 1913 Webster ]

Gleesomea. Merry; joyous; gleeful. [ 1913 Webster ]

Leesn. pl. Dregs. See 2d Lee. [ 1913 Webster ]

Leesn. A leash. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Leesev. t. [ See Lose. ] To lose. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

They would rather leese their friend than their jest. Lord Burleigh. [ 1913 Webster ]

Leesev. t. [ Cf. F. léser, L. laesus, p. p. of laedere. ] To hurt. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Leesy./ ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Khaleesi!คาลีซี! Valar Morghulis (2012)
The sharpness of winter now flees defeatedความฉลาดของ winter now หนีไร้ผล Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What if she flees, runs away?- ถ้านางหนีไปล่ะ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
- I thought you lost your wallet. - Leese, it's just five minutes.ไหนพ่อบอกว่ากระเป๋าตังหายไงละ \ ขับรถแค่ 5 นาทีเองลูก Red Eye (2005)
- Leese, did you need another pillow or anything?จะเอาอะไรไหม หมอน หรืออะไรดี Red Eye (2005)
That was great, Leese. Keep doing the right thing.ทำดีมากลีซ เป็นเด็กดีเข้าไว้ Red Eye (2005)
Leese? Are you already home?ลีซ ถึงบ้านแล้วเหรอ Red Eye (2005)
You really need to start worrying more about your dad, Leese.ผมว่าคุณเป็นห่วงชีวิตพ่อคุณดีกว่าไหม ลีซ Red Eye (2005)
That's a knife, Leese.มันคือมีดทหาร ลีซ Red Eye (2005)
Leese?ลีซ Red Eye (2005)
Leese? Are you still there?ีลีซ ยังอยู่ไหม Red Eye (2005)
I'm not makin' this up, Leese. It's right here.ผมไมได้พูดเองนะลีซ มันเขียนอยู่ Red Eye (2005)
I need you coherent, Leese.ให้ความร่วมมือด้วยลีซ Red Eye (2005)
If that happens, Leese, our guy in the BMW's gonna know about it.และถ้ามันเกิดขึ้น ลีซ คนในรถบีเอ็ม Red Eye (2005)
I never lied to you, Leese.ผมไม่เคยโกหกคุณ ลีซ Red Eye (2005)
The cigars, the Cristal. There's hardly time, Leese. I better go.ซิการ์ คริสตัล เดี๋ยวจะไม่ทันนะลิซ ฉันไปก่อนนะ Red Eye (2005)
Come on, sit up. Sit up, Leese.ลุกขึ้นๆ ลีซ Red Eye (2005)
Thanks, Leesy.ขอบใจ ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Oh, I've got 10 pounds of dangling maturity right here, Leesy.ผมหนักเพิ่มขึ้น 10 ปอนด์และห้อยโตงเตงจนเป็นหนุ่มนี่ไง ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
- We have a big practice tomorrow, you guys. - Relax, Leesy.พรุ่งนี้มีซ้อมใหญ่นะ พวกนาย / พักผ่อนซะ ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Leesy, wait, no.ลีซี่ แปปนึง อย่าเพิ่ง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Silver jubilees. Shut up.เงียบเหอะ! Om Shanti Om (2007)
The guy ends up shot in his apartment, and then he flees.แล้วปรากฏว่าชายคนนั้นถูกยิง ในที่พักของเขา และเขาหนี Out of the Past (2007)
and flees to panama.หนีมาปานามา Orientación (2007)
A THIRD OF THE CRIME SCENE FLEES WITH HIM AND HIS VEHICLE. THE VICTIM'S CAR'S A WRECK.และสุดท้าย ถนน ร่องรอยปนเปื้อนด้วยรถคันอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาหมด Normal (2008)
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
How many parolees did we rough up last month?พวกเราเล่นงานพวกพ้นโทษ ก่อนกำหนด ไปกี่คน? เมื่อเดือนที่แล้ว Bulletproof (2009)
Now that you've joined lullaby lees And insperminated the queen of the chastity ball, ตอนนี้นายกลายเป็นพ่อกากๆ เพราะไปจิ้มยัยเจ้าหญิงบ้าพรหมจรรย์ Mash-Up (2009)
leesjaleesja The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Pain and suffering. To fight until life flees from his worthless body. Learn from this man.To fight until life flees from his worthless body. Mark of the Brotherhood (2010)
You're a big fan of parolees.นายชอบพวกที่พ้นโทษก่อนกำหนดหรอ Smoke and Steel (2010)
Some of those parolees, uh, นักโทษบางคน เอ่อ.. Smoke and Steel (2010)
The Sweetlees, and there was Mr. Beeper and Promo the Robot.เดอะสวีทลี และนั่นคุณบีเปอร์ และหุ่นยนต์จำลอง The X in the File (2010)
Charlie from leesburg, 8 years ago, ชาลีมาจากลีเบิร์ก 8 ปีก่อน Mosley Lane (2010)
Her family owns a funeral home in leesburg.ครอบครัวเธอเป็นเจ้าของ สถานจัดงานศพที่ลีเบิร์ก Mosley Lane (2010)
What will we do if he leaves his car and flees?เราจะทำไงดีเขาทิ้งรถไว้แล้วหนีไป? Prosecutor Princess (2010)
Next time, it'll be my testiklees.คราวหน้าฉันคงต้องเดินมาเอง Attack the Block (2011)
A small gift, for the new Khaleesi-- songs and histories from the Seven Kingdoms.ของขวัญเล็กๆน้อย สำหรับคาลลีสิคนใหม่ บทเพลงและประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรทั้งเจ็ด Winter Is Coming (2011)
Khaleesi!คาลลีสิ The Kingsroad (2011)
- Dragon gone, Khaleesi.-มังกรหมดไปแล้ว คาลลีสิ The Kingsroad (2011)
He told me the moon was an egg, Khaleesi, that once there were two moons in the sky.เขาบอกว่าดวงจันทร์ เป็นไข่มังกร คาลลีสิ แต่ก่อนในท้องฟ้ามี ดวงจันทร์อยู่สองดวง The Kingsroad (2011)
I did not touch a man for three years, Khaleesi.ข้าไม่ได้แตะต้องผู้ชายจนกระทั่งอีกสามปี คาลลีสิ The Kingsroad (2011)
No, Khaleesi.ไม่ใช่ คาลีซี The Kingsroad (2011)
You will make him like it, Khaleesi.เจ้าจะทำให้เขาชอบ คาลีซี The Kingsroad (2011)
Are you a slave, Khaleesi?ท่านเป็นทาสหรือ คาลลีสิ The Kingsroad (2011)
Very good, Khaleesi.ดีมาก คาลีซี The Kingsroad (2011)
A Khaleesi.คาลลีสิต่างหาก Lord Snow (2011)
Hash shafka zali nharees, zhey Khaleesi?Hash shafka zali nharees, zhey Khaleesi? Lord Snow (2011)
Rakharo ask if you want him dead, Khaleesi.ราคาโรถามว่าท่านต้องการให้เขาตายหรือไม่ คาลลีสิ Lord Snow (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
ตะกรน(n) dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกอน(n) dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดห้า[faēt-hā] (n) FR: quintuplés [ mpl ] ; quintuplées [ fpl ]
แฝดหก[faēt-hok] (n) FR: sextuplés [ mpl ] ; sextuplées [ fpl ]
แฝดสาม[faēt-sām] (n) EN: triplets  FR: triplés [ mpl ] ; triplées [ fpl ]
แฝดสี่[faēt-sī] (n) EN: quadruplets  FR: quadruplés [ mpl ] ; quadruplées [ fpl ]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ)[Thīrathēp Winothai (Līsø)] (n, prop) EN: Teeratep Winothai (Leesaw)  FR: Teeratep Winothai (Leesaw)
ถั่วทอด[thūa thøt] (n, exp) FR: cacahuètes grillées [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lees
flees
klees
leese
cleese
leeser
leeson
mclees
gleeson
mcclees
bradlees
leesburg
leeson's
mcaleese
mcaleese
mccleese
parolees
enrollees
greenlees
mcaleese's
mcaleese's
vanderleest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lees
flees
glees
bailees
jubilees

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewerber { m }; Bewerberin { f } | Bewerberinnen { pl }; Bewerber { pl }enrollee | enrollees [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen { m }fenugreek seed [Add to Longdo]
Bodensatz { m }lees [Add to Longdo]
Gelee { n } | Gelees { pl } | mit Gelee überziehenjelly | jellies | to glaze [Add to Longdo]
Leesegel { n } [ naut. ]studding sail [Add to Longdo]
fliehen; flüchten | fliehend; flüchtend | geflohen; geflüchtet | er/sie flieht; er/sie flüchtet | ich/er/sie floh; ich/er/sie flüchtete | er/sie ist/war geflohen; er/sie ist/war geflüchtet | ich/er/sie flöhe; ich/er/sie flüchteteto flee { fled; fleed } | fleeing | fleed | he/she flees | I/he/she fled | he/she has/had fleed | I/he/she would flee [Add to Longdo]
meidetflees [Add to Longdo]
Malleescheindrossel { f } [ ornith. ]Southern Scrub Robin [Add to Longdo]
Malleeschwatzvogel { m } [ ornith. ]Black-eared Miner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff) [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
酒かす;酒粕;酒糟[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
酒の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
雪花菜;御殻;切らず[おから(雪花菜;御殻);きらず(雪花菜;切らず);せっかさい(雪花菜), okara ( yuki hana na ; o kara ); kirazu ( yuki hana na ; kira zu ); sekkasai ( yuki] (n) residue left after making tofu; bean curd lees [Add to Longdo]
糟汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
奈良漬;奈良漬け[ならづけ, naraduke] (n) vegetables pickled in sake lees [Add to Longdo]
粕;糟[かす, kasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
粕取り;糟取り[かすとり, kasutori] (n) (1) shochu made from sake lees; (2) low-quality moonshine (esp. post-WWII); hooch (hootch) [Add to Longdo]
粕取り焼酎[かすとりしょうちゅう, kasutorishouchuu] (n) shochu made from sake lees [Add to Longdo]
粕漬け;糟漬[かすづけ, kasuduke] (n) (fish or vegetables) pickled in sake lees [Add to Longdo]
味噌っ滓[みそっかす, misokkasu] (n) (1) miso lees; (2) good-for-nothing; (3) immature child or person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top