ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*it looks like he was attempting to combine some kind of sorcery and scientific formula.*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it looks like [...] ific formula., -it looks like [...] ific formula.-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*it ( IH1 T) looks like ( L UH1 K S L AY1 K) he ( HH IY1) was ( W AA1 Z) attempting ( AH0 T EH1 M P T IH0 NG) to ( T UW1) combine ( K AA1 M B AY0 N) some ( S AH1 M) kind of ( K AY1 N D AH1 V) sorcery ( S AO1 R S ER0 IY0) and ( AH0 N D) scientific ( S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K) formula ( F AO1 R M Y AH0 L AH0).*

 


 
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
looks like
  [look like]
 • มองดูเหมือน: มองดูคล้ายกับ [Lex2]
 • ดูเหมือนว่ามีผล: ดูเหมือนจะเกิด [Lex2]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
attempting
 • /AH0 T EH1 M P T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmptɪŋ/ [OALD]
  [attempt]
 • ความพยายาม: ความมานะ, ความอุตสาหะ [Lex2]
 • พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]
 • (อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
 • (vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
 • /AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
 • (v) /'ət'ɛmpt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
combine
 • การรวมกัน: การรวมกลุ่ม [Lex2]
 • เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว[Lex2]
 • นำมารวมกัน: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน [Lex2]
 • ้ประสานกัน[Lex2]
 • รวมกัน: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [Lex2]
 • (คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว ###SW. combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine ###S. unite [Hope]
 • (vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน [Nontri]
 • /K AA1 M B AY0 N/ [CMU]
 • /K AH0 M B AY1 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɒmbaɪn/ [OALD]
 • (v) /k'əmb'aɪn/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
kind of
 • นิดหน่อย: เล็กน้อย [Lex2]
sorcery
 • วิชาการใช้เวทมนตร์[Lex2]
 • (ซอร'ซะรี) n. วิชาหมอผี,วิชาพ่อมด,เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์. ###SW. sorcerous adj. sorcerously adv. ###S. conjuration [Hope]
 • (n) อาคม,คาถา,เวทมนตร์ [Nontri]
 • /S AO1 R S ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɔːsəriː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
scientific
 • ตามหลักวิทยาศาสตร์: ทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ [Lex2]
 • ที่เป็นระบบ: ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบ [Lex2]
 • (ไซเอินทิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์,ควบคุมโดยหลักความจริงหรือหลักการ,มีระบบ. ###SW. scientifically adv. ###S. empirical,systematic,demonstrable [Hope]
 • (adj) มีหลักเกณฑ์,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ [Nontri]
 • /S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K/ [CMU]
 • (j) /sˌaɪənt'ɪfɪk/ [OALD]
formula
 • สูตร: วิธีทำ [Lex2]
 • สูตร [LongdoEN]
 • (ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae ###S. trusim,format [Hope]
 • (n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา [Nontri]
 • /F AO1 R M Y AH0 L AH0/ [CMU]
 • (n) /f'ɔːmjulə/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top