ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inning*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inning, -inning-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inning(n) ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล, Syn. at bat, turn
winning(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, Syn. attractive, charming, dazzling, agreeable
spinning(n) การปั่นด้าย, Syn. revolving, whirling
winnings(n) สิ่งที่ได้มาจากชัยชนะ
beginning(n) เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
beginning(n) จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
winningly(adv) อย่างมีชัยชนะ
prizwinning(adj) ซึ่งชนะรางวัล
winningness(n) การมีชัยชนะ
priz-winning(n) การชนะรางวัล, Syn. triumphant
beginning with(phrv) เริ่มต้นจาก, Syn. start with
spinning wheel(n) เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม, ระยะตั้งต้น, การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ, ตาทำแต้มในการแข่งขัน, โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต, การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ, มีความยินดี, See also: winnings n., pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ โดยเฉพาะเงิน winningly adv. winningness n., Syn. charming

English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ตอนต้น
inning(n) โอกาส, ช่วงที่มีวาสนา, คราว, สมัยที่มีอำนาจ
winning(adj) ซึ่งชนะ, ซึ่งประสบผลสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polysynthetic twinningผลึกแฝดร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oscillatory twinningผลึกแฝดซ้อนสลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam spinningการหมุนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
twinningการเกิดผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrospinningการปั่นด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Spinningการปั่นด้าย [TU Subject Heading]
Low Thinningการตัดสาง, Example: การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยตัดต้นไม้ที่มีเรือนยอด ไม่เจริญหรือถูกงำ (suppressed) และที่ตายแล้วออกก่อน แล้วจึงตัดต้นไม้ที่มีชั้นเรือนยอดเหนือขึ้นไปตามลำดับ จนถึงต้นที่มีเรือนยอดเด่น (dominant) [สิ่งแวดล้อม]
Mechanical Thinningการตัดสางแบบต้นเว้นต้น, Example: การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยเลือกตัดแบบต้นเว้นต้น หรือโดยวิธีตัดเว้นระยะระหว่างแถวหรือแนว โดยไม่คำนึงถึงเรือนยอดของต้นไม้ การตัดสางขยายระยะแบบนี้ ใช้ได้สำหรับสวนป่าที่เพิ่งเริ่มปลูกและไม่เคยทำการตัดสาง ขยายระยะมาก่อนและต้นไม้ขึ้นหนาแน่น [สิ่งแวดล้อม]
Crown Thinningการตัดสางขยายระยะ, Example: การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยเลือกตัดไม้ที่มีเรือนยอดเด่น (dominant) และเรือนยอดรอง (Co-dominant) ซึ่งเบียดบังต้นไม้อื่น ที่อยู่ในชั้นเรือนยอดเดียวกันออก เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เหลือ [สิ่งแวดล้อม]
Thinningการตัดสางขยายระยะ, Example: การเลือกตัดไม้ที่ผ่านวัยรุ่นไปแล้ว และขึ้นอยู่หนาแน่นออกเพื่อช่วยให้ต้นไม้ ที่เหลือมีโอกาสเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ Crown Thinning, Low Thinning, Mechanical Thinning และSelection Thinning [สิ่งแวดล้อม]
Selection Thinningการตัดสางที่มีเรือนยอดเด่น, Example: การตัดสางขยายระยะวิธีหนึ่ง โดยตัดต้นไม้ ที่มีเรือนยอดเด่นที่สุด (dominant) ออก เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่มีเรือนยอดรองๆ ลงไป มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ผลดีของการตัดสาง ขยายระยะวิธีนี้ก็คือจะทำให้ได้รับเงินตอบแทนคืนมา ในช่วงก่อนถึงอายุตัดฟันได้มากและเร็วกว่าวิธีการตัดสางอื่น แต่ไม่เหมาะสำหรับจะนำไปใช้กับสวนป่าที่ต้องการใช้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ [สิ่งแวดล้อม]
Cortical Thinningการบางของกระดูกส่วนคอร์เท็กซ์ [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rinning[ริน'นิง] (adj) กําลังวิ่ง
underpinningสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก 12 Angry Men (1957)
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ... The Ugly American (1963)
- I'm beginning to like it.ใช่ฉันรู้ฉันเริ่มที่จะชอบมัน Help! (1965)
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม How I Won the War (1967)
I want to see you coming back on the high port, grinning.พอร์ตสูงยิ้มมีเลือดไหลลงมา How I Won the War (1967)
The beginning of the end for the Boche.จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับบ๊ อช ฉันคิดว่าน้ำจะเปลี่ยน ฉันทำ! How I Won the War (1967)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist, ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Been 10 years since the last one. You have to stop them at the beginning.รับ 10 ปีนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ คุณต้องหยุดพวกเขาที่จุดเริ่มต้น The Godfather (1972)
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ Jaws (1975)
That's a beginning, Over and out.มันเป็นการเริ่มต้น ลาก่อน ไปล่ะ Oh, God! (1977)
He had trouble believing, too, in the beginning.เขาก็มีปัญหา ไม่อยากเชื่อเหมือนกันในตอนแรก Oh, God! (1977)
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาล. Suspiria (1977)
I'm beginning to enjoy it.ฉันเริ่มที่จะสนุกกับมัน Mad Max (1979)
Things haven't been right for a long time, but it'll be different, like in the beginning.สิ่งต่างๆ มันไม่ถูกต้องมานานแล้ว แต่มันจะต่างกัน เหมือนในตอนแรก Airplane! (1980)
Things haven't been right for a long time, but it'll be different, like in the beginning, remember?สิ่งต่างๆ มันไม่ถูกต้องมานานแล้ว แต่มันจะเปลี่ยนไปนะ เหมือนตอนแรกๆ จำได้มั้ย Airplane! (1980)
We're now at 2, 000 feet beginning our descent.ตอนนี้เราอยู่ที่ 2, 000 ฟุต กำลังร่อนลง Airplane! (1980)
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
I'm beginning to understand Hitler's interest in this.ผมเริ่มเข้าใจ ว่าทำไมฮิตเลอร์สนใจมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Wouldn't you know, that's the best innings I've had since Oxford.ไม่น่าเลย กำลังเล่นได้ดีเชียว Gandhi (1982)
I'm beginning to know Mr. Nehru.ผมเริ่มรู้จักคุณเนรูห์แล้ว Gandhi (1982)
Finish your quota of spinning.ไปปั่นด้ายให้เสร็จเถอะ Gandhi (1982)
Final sequence beginning.ลำดับสุดท้ายเริ่มต้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're beginning to worry Captain Blumburtt.คุณกำลังเริ่มต้นที่จะต้องกังวลกัปตัน Blumburtt Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
There were five stones in the beginning.มีห้าก​​้อนหินอยู่ในจุดเริ่มต้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The time to have done that would've been at the beginning.เราต้องฆ่ามันให้หมด ตั้งแต่ตอนแรกๆ Day of the Dead (1985)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
I'm beginning to think we should take that helicopter before somebody else does.ผมเริ่มคิดว่า เราควรไปเอาเฮลิคอปเตอร์ ก่อนที่ใครจะเอาไปนะ Day of the Dead (1985)
The dwarf's about to lead her back to the beginning.เจ้าคนแคระกำลังจะ พาเธอกลับไปถึงประตูแรกเลย Labyrinth (1986)
No, I was taking her back to the beginning, Your Majesty.ไม่ใช่ ข้ากำลังพาเธอกลับไปถึงประตูทางเข้า ปกเกล้าปกกระหม่อม Labyrinth (1986)
How can I trust you now that I know you were taking me back to the beginning?นี่ฉันจะไว้ใจเธอได้ยังไง เธอกำลังจะพาฉันไปจุดเริ่มต้นหรือเปล่า Labyrinth (1986)
I told him I was taking you back to the beginning to throw him off the scent.ฉันบอกเขาว่า ฉันกำลังจะพาเธอไปยังจุดเริ่มต้น Labyrinth (1986)
Well, the little lady gave me the slip... but I just hears her now... so I was about to lead her back to the beginning... like you told me.เอ่อ ยัยสาวน้อยนั่น เราคลาดกัน แต่เพิ่งได้ยินเสียงเธอตะกี้ ก็เลยว่า จะพาเธอ กลับไปจุดเริ่มต้น Labyrinth (1986)
I better find 'em, but first I'm off to take the little lady... back to the beginning of the labyrinth, just like we planned.ข้าจะไปตามหาคริสตัลของข้าก่อน แต่ก่อนอื่น ข้าจะไปหาสาวน้อยนั่นก่อน แล้วพาไปยังจุดเริ่มต้นของเขาวงกต ตามแผนที่เราตกลงกันไว้ Labyrinth (1986)
At the beginning of the school year he had buried a quart jar of pennies underneath his house.ตอนโรงเรียนเปิดเทอม เขาฝังโอ่งเล็กๆ ใส่เหรียญเพ็นนีไว้ ใต้ถุนบ้านของเขา Stand by Me (1986)
We only played three innings. That'd be a non-official game.เราเล่นแค่สามอินนิ่งเอง ยังไม่จบเกมเป็นทางการ Stand by Me (1986)
Don't even think about winning this.อย่าหวังว่าจะชนะงานนี้นะ Stand by Me (1986)
What the audience didn't know, was that Lardass wasn't really interested in winning.สิ่งที่ผู้ชมไม่เคยรู้ ก็คือว่า ไอ้ตูดหมู ไม่ได้สนใจในการชนะ จริงๆ Stand by Me (1986)
Auditions for the annual Kellerman end-of-the-season talent show... beginning in the playhouse.เราจะมีการซ้อมการแสดงเพื่อปิดฤดูที่ เคลเลอร์แมน... เริ่มกันที่หอเวทีกลาง Dirty Dancing (1987)
Isn't that a wonderful beginning?เป็นการเริ่มเรื่องที่ดีใช่มั้ยล่ะ? The Princess Bride (1987)
Your princess is really quite a winning creature.เจ้าหญิงของท่านช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเอาชนะเสียจริงๆ The Princess Bride (1987)
You told me to go back to the beginning, so I have.ท่านบอกให้มารอที่จุดเริ่มต้น ข้าก็มา The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inningA big spider was spinning a web.
inningA capital letter is used at the beginning of a sentence.
inningA frenzied feasting tells of the beginning.
inningAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
inningAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
inningAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
inningA good beginning makes a good ending.
inningA good beginning makes a good ending. [ Proverb ]
inningAlcohol is beginning to tell on his speech.
inningAll hope of winning the game vanished.
inningAll these late nights were beginning to tell on my health.
inningAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
inningA pinch hitter was brought into action in the last inning.
inningA police car was spinning along at a good speed.
inningAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
inningAs was expected, he succeeded in winning the prize.
inningAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
inningAt the beginning of next month.
inningAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
inningBases loaded, two outs in the ninth inning.
inningBirth is, in a manner, the beginning of death.
inningBuddhism had its beginnings in India.
inningBusiness is at last beginning to pick up.
inningCalm down and begin at the beginning.
inningEvery actor has cold feet just before the beginning of a show.
inningFrom beginning to end.
inningHard labor was beginning to tell on his health.
inningHave you ever seen a spider spinning its web?
inningHe came right at the beginning of the game.
inningHe complained that his age was beginning to tell on him.
inningHe'd been three months in the job and the strain was beginning to tell on him.
inningHe expects to succeed in winning a scholarship by studying hard.
inningHe had a shutout until the ninth inning.
inningHe hit a home run in the first inning.
inningHe intended to reexamine the case from the beginning.
inningHe is beginning to lose his hair.
inningHe is beginning to pick up his health again.
inningHe is certain of winning the game.
inningHe is sure of winning.
inningHe is sure of winning the game.
inningHe left for England at the beginning of August.
inningHe looks like winning.
inningHe's beginning to cry.
inningHe stayed with us till beginning of this month.
inningHe was the God in the beginning.
inningHe went 5 innings.
inningHe will have no chance of winning her heart.
inningHis age is beginning to tell on him.
inningHis bad leg prevented him from winning the race.
inningHis old age is beginning to affect his eyesight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ระยะแรก(adv) at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
ไพ่ตาย(n) winning card, Syn. ทีเด็ด, Example: แม้จะเจรจาอย่างไร เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกไพ่ตายของเขา, Thai Definition: กลเม็ดสำคัญ, Notes: (สำนวน)
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
เริ่มต้น(adj) initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มต้น(v) begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
เริ่มแรก(adv) (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
สุกปลั่ง(v) shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai Definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
ในขั้นต้น(adv) at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
จุดเริ่ม(n) beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count Unit: จุด, Thai Definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
แผ้ว(adj) clean, See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง, Example: เด็กคนนี้หน้าตาแผ้วผ่องใสดี ท่านคงจะชอบ
ฟองมัน(n) a sign indicating the beginning of a paragraph, Syn. ตาไก่, Example: ถ้อยคำที่ยกมาอ้างในหนังสือเล่มนี้จะใช้ฟองมันสกัดหัวท้าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายชนิดหนึ่งใช้ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นวรรคหรือต้นบรรทัด
มืดค่ำ(n) nightfall, See also: dusk, twilight, the beginning of night, Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ, เวลามืดค่ำ, Example: ตอนเย็นจวนจะมืดค่ำ เด็กบางคนไม่คุ้นกับเรื่องอดข้าวเย็นจึงรู้สึกหิวมาก, Thai Definition: เวลาพลบค่ำขมุกขมัว
วิโรจ(adj) bright, See also: illuminating, shinning, brilliant, prosperous, Syn. วิโรจน์, สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวลาเริ่ม(n) beginning time, Ant. เวลาจบ, Example: เวลา 8.30 นาฬิกาเป็นเวลาเริ่มของการทำงานในแต่ละวัน
อุปกรม(n) beginning, Syn. การตั้งต้น
สัมผัสอักษร(n) alliteration, See also: initial rhyme, beginning rhyme, head rhyme, Syn. สัมผัสพยัญชนะ, Example: ในการสัมผัสท้ายวรรคบางคนนิยมสัมผัสอักษรเท่านั้น, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: คำคล้องจองที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียงเหมือนกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน
เดิม(adv) at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิมที(adv) formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
ตั้งแต่แรก(adv) from the beginning, Syn. ตั้งแต่ต้น, Ant. จบ, Example: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ตาไก่(n) hen's eye token, See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric, Syn. ฟองมัน, Example: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ตอนต้น(n) first part, See also: beginning part, Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น, Ant. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ, Example: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง
แต่เดิม(adv) at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai Definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่ต้น(adv) from the beginning, Syn. แต่แรกเริ่ม, Ant. จนปลาย, จนจบ, Example: เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น
แต่ต้นจนจบ(adv) from the beginning to the end, Example: อักษรที่เรียงรายมาแต่ต้นจนจบนี้ บันทึกได้เพียงบางเรื่องราวในชีวิตของเขา
แต่ต้นมือ(adv) from the beginning, See also: from the initial stage, from the outset, Syn. แต่เริ่มแรก, Ant. เมื่อปลายมือ, Example: นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้
แต่แรก(adv) at first, See also: from the beginning, Syn. ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน, Ant. ภายหลัง, Example: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก, Thai Definition: ในช่วงเริ่มต้น
เบญจศก(n) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D., Example: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา, Thai Definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5
ระวิง(n) reel, See also: spool, spinning wheel, Syn. เครื่องปั่นด้าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
ปฐมฤกษ์(n) auspicious inauguration, See also: auspicious time, initial period, beginning, Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก, Example: โบราณกาลมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการทำนาปลูกข้าวของแต่ละปี, Thai Definition: ช่วงเวลาแรกของฤกษ์
ชักจะ(aux) getting, See also: beginning to, Syn. เริ่ม, Example: นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง
ชั้นแรก(adv) firstly, See also: at first, at the beginning, initially, Syn. ขั้นแรก, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ชั้นแรก ผู้เข้าแข่งขันรถยนต์ต้องตรวจสภาพของรถให้พร้อม
ชั้นต้น(adj) initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น
ชั้นต้น(n) initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count Unit: ชั้น
มลังเมลือง(adj) bright, See also: brilliant, shinning, glittering, lustrous, glistening, Syn. สุกใส, อร่ามเรือง, Ant. หม่นหมอง
กำมะหยี่(n) Tagetes erecta, See also: Sinningia speciosa, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อดาวเรืองพันธุ์หนึ่ง
กินไม่ลง(v) difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai Definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening, Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น, Example: การให้มีการแปลจารึกหลักนี้ขึ้นถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากใหม่ของวิชาศิลาจารึก, Thai Definition: การเริ่มต้นทำ
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset, Syn. การเริ่มแสดง, Ant. การปิดฉาก, Example: การเปิดฉากละครเรื่องนี้สร้างความประทับใจแก่คนดูเป็นอย่างมาก, Thai Definition: การเริ่มต้นแสดง
ก่อฤกษ์(v) lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai Definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กัป(n) eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai Definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
ความริเริ่ม(n) initiation, See also: originality, beginning, start, commencing, Syn. ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, Example: เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าเป็นความริเริ่มของกองทัพอากาศในการจัดหามาเป็นพระราชพาหนะ
แจ๋วแหวว(adj) bright and clear, See also: sparkling, shinning, crystal clear, crystalline, Example: ลูกกวางน้อยตัวนี้น่ารักมาก มันมีตาโตแจ๋วแหววมาก, Thai Definition: มีประกายตาสดใส
ต๋ง(n) a percentage of winnings in gambling, Example: ผมต้องเสียค่าต๋งร้อยละ 5, Thai Definition: ชักเอาเงินไว้จากขาไพ่ที่เป็นผู้กินหรือลูกค้าที่แทงถูกในการพนันบางชนิด เช่นถั่ว โป, เรียกเงินที่ได้โดยวิธีนี้ว่า เงินค่าต๋ง, Notes: (จีน)
ทีแรก(adv) at first, See also: from the beginning

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
โชคสองชั้น[chōk søng chan] (n, exp) EN: double winning
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [ sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph ]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [ m ]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[hūapī] (n) EN: beginning of the year  FR: début de l'année [ m ]
หัวปีท้ายปี[hūapī thāi pī] (adv) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
จากหัวถึงท้าย[jāk hūa theung thāi] (xp) EN: from the beginning to the end
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [ f ] ; début [ m ] ; point de départ [ m ]
จุดแรกเริ่ม[jut raēkroēm] (n, exp) EN: beginning
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [ m ] ; point de départ [ m ]
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [ m ] ; point initial [ m ]
จุดตั้งต้น[jut tangton] (n, exp) EN: beginning
ขั้นต้น[khanton] (n, exp) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning  FR: étape initiale [ f ] ; première étape [ f ]
ครั้งแรก[khrang raēk] (x) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset
คั่ว[khūa = khua] (v) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand
แหล่งกำเนิด[laēng kamnoēt] (n, exp) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [ f ] ; lieu de naissance [ m ]
หลักชัย[lakchai] (n) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post  FR: poteau d'arrivée [ f ] ; ligne d'arrivée [ f ]
ปากซอย[pāk søi] (n, exp) EN: (at) the beginning of the soi  FR: (à) l'entrée du soi
ปากถนน[pāk thanon] (x) EN: at the beginning of the street  FR: à l'entrée de la rue
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début
เริ่มแรก[roēmraēk] (adj) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original
เริ่มแรก[roēmraēk] (adv) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place  FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เริ่มต้น[roēmton] (v) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize  FR: commencer ; débuter
เริ่มต้น[roēmton] (adj) EN: initial ; first ; beginning ; primary ; incipient ; introductory  FR: initial
สัมผัสอักษร[samphat aksøn] (n, exp) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme
แต่แรก[tāe raēk] (adv) EN: from the very first ; from the very beginning  FR: dès le début ; à l'origine
แต่เริ่มแรก[tāe roēmraēk] (adv) EN: from the beginning ; ab initio
ตั้งแต่แรก[tangtaē raēk] (adv) EN: from the beginning  FR: depuis le début
ตั้งแต่ต้น[tangtaē ton] (adv) EN: from the beginning ; from the first ; from the very beginning ; ab initio  FR: depuis le début
ที[thī] (n) EN: turn ; innings ; trick ; step ; move  FR: tour [ m ] ; coup [ m ]
ทิ้งไพ่ตาย[thing phai tāi] (v, exp) EN: play a winning card ; play a trump card ; trump  FR: prendre avec l'atout
ธุรกิจดีขึ้น[thurakit dīkheun] (n, exp) EN: business is beginning to pick up  FR: les affaires s'améliorent
ต้น[ton] (n) EN: beginning ; origin  FR: début [ m ] ; origine [ f ]
ต้นเดือน[ton deūoen] (x) EN: at the beginning of this month ; early this month  FR: au début du mois
ต๋ง[tong] (n) EN: percentage of winnings in gambling
ต๋ง[tong] (v) EN: take a commission ; take a rake-off ; take a fee ; discount winnings
ต้นมือ[ton meū] (n) EN: beginning ; very first  FR: origine [ f ] ; début [ m ]
ต้นปี[ton pī] (x) EN: at the beginning of the year ; early in the year  FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année
ต้นปีหน้า[ton pī nā] (x) EN: at the beginning of next year  FR: au début de l'année prochaine
ตอนต้น[tønton] (n) EN: first part ; beginning part
ตอนต้น[tønton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ตัวต้น[tūa ton] (n, exp) EN: first letter ; beginning letter  FR: lettre initiale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INNING
PINNING
INNINGS
GINNING
FINNING
DINNING
BINNING
WINNING
SINNING
THINNING
SPINNING
WINNINGS
GRINNING
BEGINNING
BEGINNINGS
WINNINGEST
WINNINGHAM
GLENDINNING
UNDERPINNING
UNDERPINNINGS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inning
dinning
ginning
innings
pinning
sinning
tinning
winning
grinning
shinning
skinning
spinning
thinning
twinning
winnings
beginning
rosinning
Dinnington
Kilwinning
beginnings
prizewinning
underpinning
winning-post
winning-posts
spinning-wheel
spinning-wheels

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ,   /  ] begin; beginning; start; initial #130 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙,   /  ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up #229 [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ,  ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always #232 [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock #354 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic #1,037 [Add to Longdo]
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ,   /  ] from beginning to end; all along #1,809 [Add to Longdo]
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ,   /  ] around; from beginning to end; all around #3,060 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ,  ] beginning of the year #4,725 [Add to Longdo]
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ,  ] initial stage; beginning period #5,039 [Add to Longdo]
获奖[huò jiǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄤˇ,   /  ] prize-winning #5,343 [Add to Longdo]
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ,   /  ] spinning and weaving #5,994 [Add to Longdo]
贯穿[guàn chuān, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄨㄢ,  穿 /  穿] to run through; a connecting thread from beginning to end; to link #8,856 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ,   /  ] beginning #10,245 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ,   /  ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter #12,563 [Add to Longdo]
有史以来[yǒu shǐ yǐ lái, ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ,     /    ] since the beginning of history #13,210 [Add to Longdo]
开端[kāi duān, ㄎㄞ ㄉㄨㄢ,   /  ] start; beginning #15,858 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month #16,767 [Add to Longdo]
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ,   /  ] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke) #20,632 [Add to Longdo]
清明节[Qīng míng jié, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ,    /   ] Qingming (Pure brightness or tomb-sweeping) festival, beginning of April in China, September in Japan, 3 day long celebration for the dead #26,262 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] beginnings; clues; mental state; thread #29,660 [Add to Longdo]
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ,    /   ] beginning student #32,485 [Add to Longdo]
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ,   /  ] beginning of spring; the lunar New Year #32,779 [Add to Longdo]
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ,   /  ] winning; superior #33,840 [Add to Longdo]
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ,  ] gyroscope; spinning top #34,041 [Add to Longdo]
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ,   /  ] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel) #36,620 [Add to Longdo]
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ,   /  ] beginning of an era #51,262 [Add to Longdo]
开天辟地[kāi tiān pì dì, ㄎㄞ ㄊㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄉㄧˋ,     /    ] (saying) when heaven and earth were split apart in the creation; the beginning of the world #51,645 [Add to Longdo]
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ,  ] the absolute beginning #66,129 [Add to Longdo]
本末[běn mò, ㄅㄣˇ ㄇㄛˋ,  ] the whole course of an event from beginning to end; ins and outs; the fundamental and the incidental #70,356 [Add to Longdo]
魏巍[Wèi Wēi, ㄨㄟˋ ㄨㄟ,  ] Wei Wei (1920-), novelist and poet, author of award-winning novel The East 東方|东方 about the Korean war #72,766 [Add to Longdo]
骨碌碌[gǔ lù lù, ㄍㄨˇ ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ,   ] (onomat.) rolling around; spinning; also spoken pr. gu3 lu1 lu1 #76,687 [Add to Longdo]
间苗[jiàn miáo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄠˊ,   /  ] thinning out seedlings #78,561 [Add to Longdo]
见微知著[jiàn wēi zhī zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ,     /    ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop #89,326 [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ,   /  ] spinning wheel #89,908 [Add to Longdo]
新宁[Xīn níng, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄥˊ,   /  ] (N) Xinning (place in Hunan) #98,832 [Add to Longdo]
晋宁[Jìn níng, ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄥˊ,   /  ] (N) Jinning (place in Yunnan) #103,464 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] variant of 緒|绪; beginnings; clues; mental state; thread #412,082 [Add to Longdo]
一局[yī jú, ㄧ ㄐㄩˊ,  ] inning [Add to Longdo]
大坂[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ,  ] old name for Osaka 大阪 (city in Japan), changed in the beginning of the Meiji 明治 Era because 坂 could, if the radicals were read separately, be interpreted as "(will) return to soil" [Add to Longdo]
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄨ ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ,     /    ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ,   ] beginning of an age; beginning of a decade [Add to Longdo]
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ,  ] lathe operator; spinning wheel worker [Add to Longdo]
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ,   /  ] spinning and weaving [Add to Longdo]
般若波罗密[bān ruò bō luó mì, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ,      /     ] prajna paramita (Sanskrit: supreme wisdom - beginning of the Heart Sutra) [Add to Longdo]
视微知著[shì wēi zhī zhuó, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨㄛˊ,     /    ] one tiny clue reveals the general trend (成语 saw); small beginnings show how things will develop [Add to Longdo]
金宁乡[Jīn níng xiāng, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ,    /   ] (N) Chinning (village in Taiwan) [Add to Longdo]
开始以前[kāi shǐ yǐ qián, ㄎㄞ ㄕˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ,     /    ] before the beginning (of sth) [Add to Longdo]
头昏眼晕[tóu hūn yǎn yūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄣ,     /    ] head spinning and blurred vision; giddy; in a faint [Add to Longdo]
头昏眼暗[tóu hūn yǎn àn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄢˋ,     /    ] head spinning and eyes dark (成语 saw); dizzy; fainting; vertigo [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] TH: ตอนต้น  EN: beginning

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abisolieren { f }skinning [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; Anbruch { m } | Anfänge { pl }; Anbrüche { pl } | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Antritt { m } | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Bandanfang { m }beginning of tape [Add to Longdo]
Bauchansatz { m }beginnings of a paunch [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz { m }beginning file label [Add to Longdo]
Drücken { n } (Umformen)spinning (forming) [Add to Longdo]
Färbung { f } auf Spinnkuchen [ textil. ]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Fesseln { n } einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]
Gewinn { m }; Gewinne { pl }winnings [Add to Longdo]
Gewinnzahl { f }winning number [Add to Longdo]
Häutung { f }; Häuten { n }; Entpellen { n } | Häutungen { pl }skinning; flaying | skinnings [Add to Longdo]
Herbstanfang { m }; Herbstbeginn { m }beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Konservenfabrik { f } | Konservenfabriken { pl }tinning factory [ Br. ] | tinning factories [Add to Longdo]
Kreisel { m } | Kreisel { pl }spinning top; whipping top | whipping tops [Add to Longdo]
Monatsanfang { m }; Monatsbeginn { m } | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Produktionsbeginn { m }beginning of production [Add to Longdo]
Spielrunde { f } im Baseball [ sport ]inning [Add to Longdo]
Spinnerei { f } | Spinnereien { pl }spinning | spinnings [Add to Longdo]
Spinnfaden { m }spinning thread [Add to Longdo]
Spinnmaschine { f } | Spinnmaschinen { pl }spinning frame | spinning frames [Add to Longdo]
Spinnrad { n } | Spinnräder { pl }spinning wheel | spinning wheels [Add to Longdo]
Untermauerung { f } | Untermauerungen { pl }underpinning | underpinnings [Add to Longdo]
Wollspinnerei { f } | Wollspinnereien { pl }wool spinning mill | wool spinning mills [Add to Longdo]
an { prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ } | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin { began; begun } | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
anfangsat the beginning; in the beginning [Add to Longdo]
angrinsen | angrinsend | angegrinstto grin at | grinning at | grined at [Add to Longdo]
anheften; aufstecken | anheftend; aufsteckend | angeheftet; aufgestecktto pin | pinning | pinned [Add to Longdo]
dröhnen | dröhend | dröhnt | dröhnteto din | dinning | dins | dinned [Add to Longdo]
drehen; kreiseln | drehend; kreiselndto spin | spinning [Add to Longdo]
einnehmend; gewinnend { adj }winning [Add to Longdo]
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win { won; won } | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
grinsen | grinsend | grinst | grinsteto grin | grinning | grins | grinned [Add to Longdo]
häuten; enthäuten; entpellen; abziehen | häutend; enthäutend; entpellend; abziehend | gehäutet; enthäutet; entpellt; abgezogento skin; to flay | skinning | skinned [Add to Longdo]
herumkriegen | herumkriegendto win over | winning over [Add to Longdo]
hinaufklettern; hinunterklettern | hinaufkletternd; hinunterkletternd | hinaufgeklettert; hinuntergeklettert | er/sie klettert hinaufto shin up; to shin down | shinning up; shinning down | shinned up; shinned down | he/she shins up [Add to Longdo]
konservieren; eindosen; in Büchsen einlegen | konservierend; eindosend; in Büchsen einlegend | konserviert; eingedostto can; to tin | canning; to tinning | canned; tinned [Add to Longdo]
lossteckendunpinning [Add to Longdo]
schleudern; schnell drehen; wirbeln | schleudernd; schnell drehend; wirbelnd | geschleudert; schnell gedreht; gewirbeltto spin { spun; span, spun } | spinning | spun [Add to Longdo]
siegend; siegreich { adj } | siegreiche Mannschaft { f }; Siegermannschaft { f }winning | winning team [Add to Longdo]
sieggewohnt; siegesgewohnt { adj }used to winning [Add to Longdo]
spinnen | spinnend | gesponnen | er/sie spinnt | ich/er/sie spann | er/sie hat/hatte gesponnen | ich/er/sie spönne; ich/er/sie spänne | Garn spinnento spin { spun; spun } | spinning | spun | he/she spins | I/he/she spun | he/she has/had spun | I/he/she would spin | to spin yarn [Add to Longdo]
sündigen | sündigend | gegen Gott sündigento sin | sinning | to sin against God [Add to Longdo]
umspinnen | umspinnend | umspinntto spin round | spinning round | spins round [Add to Longdo]
untermauern | untermauernd | untermauert | untermauert | untermauerteto underpin | underpinning | underpinned | underpins | underpinned [Add to Longdo]
verdünnen | verdünnend | verdünnt | verdünnt | verdünnteto thin | thinning | thinned | thins | thinned [Add to Longdo]
zu { prp; +Dativ } (zeitlich) | zu Weihnachten | zum Jahresanfang | zu Ostern verreisenat; for | at Christmas | at the beginning of the year | to go away for Easter [Add to Longdo]
Er bildet sich tatsächlich ein, gewinnen zu können.He has fond hopes of winning. [Add to Longdo]
Mir dreht sich alles im Kopf.My head is spinning. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] (n, vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) #294 [Add to Longdo]
受賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授賞) winning (a prize); (P) #607 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] (adj-no, n-adv, n-t) beginning; outset; first; onset; (P) #743 [Add to Longdo]
入り(P);入(io)[いり, iri] (n, n-suf) (1) entering; (2) setting (of the sun); (3) (See サイン入り) containing; content; audience; (4) income; (5) beginning; (P) #1,029 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
初回[しょかい, shokai] (n) (1) first time; first innings; initial attempt; (adj-no) (2) (See 第一回) first; initial; (P) #1,750 [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n, vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) #1,834 [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] (adv, n, adj-no) beginning; start; outset; (P) #2,285 [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) #2,426 [Add to Longdo]
始まり[はじまり, hajimari] (n) origin; beginning; (P) #3,181 [Add to Longdo]
起源(P);起原[きげん, kigen] (n, adj-no) origin; beginning; rise; (P) #3,832 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]
初頭[しょとう, shotou] (n-adv, n-t) beginning (of a century, etc.); (P) #4,652 [Add to Longdo]
入賞[にゅうしょう, nyuushou] (n, vs) winning a prize or place (in a contest); (P) #6,363 [Add to Longdo]
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P) #7,143 [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) #7,195 [Add to Longdo]
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis #7,247 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 序詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 序破急) (in gagaku or noh) opening of a song #9,347 [Add to Longdo]
リーチ[ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P) #10,301 [Add to Longdo]
終始[しゅうし, shuushi] (n, vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P) #11,946 [Add to Longdo]
発端[ほったん, hottan] (n) origin; genesis; opening; start; beginning; (P) #12,021 [Add to Longdo]
皮切り[かわきり, kawakiri] (n) (sens) beginning; start; (P) #12,068 [Add to Longdo]
追及[ついきゅう, tsuikyuu] (n, vs) (1) investigation (e.g. into someone's guilt); questioning; pressing; hounding; pinning down; (2) catching up; overtaking; (P) #13,437 [Add to Longdo]
イニング(P);インニング[iningu (P); inningu] (n) inning; (P) #13,853 [Add to Longdo]
[あけぼの, akebono] (n) dawn; daybreak; beginning; (P) #14,938 [Add to Longdo]
全勝[ぜんしょう, zenshou] (n, vs, adj-no) complete victory; winning the sumo tournament with no losses; (P) #15,120 [Add to Longdo]
開口[かいこう, kaikou] (n, vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P) #15,620 [Add to Longdo]
紡績[ぼうせき, bouseki] (n, vs) spinning; (P) #17,117 [Add to Longdo]
オッズ[ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds #18,214 [Add to Longdo]
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) #18,529 [Add to Longdo]
落札[らくさつ, rakusatsu] (n, vs) having one's bid accepted (e.g. for contract); bid award; winning a tender; (P) #18,561 [Add to Longdo]
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory #19,158 [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv, adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp, adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
アンダーピニング[anda-piningu] (n) underpinning [Add to Longdo]
ウイニング[uiningu] (n) winning [Add to Longdo]
ウイニングショット[uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games) [Add to Longdo]
ウイニングボール;ウィニングボール[uiningubo-ru ; uiningubo-ru] (n) winning ball [Add to Longdo]
ウイニングポスト[uininguposuto] (n) winning post [Add to Longdo]
ウイニングラン[uininguran] (n) winning run [Add to Longdo]
エキストライニング[ekisutorainingu] (n) extra inning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top