ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*in total*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in total, -in total-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nobody to be trusted in total war.ในสงครามทั้งหมด ทำได้ดี แม้ว่า How I Won the War (1967)
He likes to shit and fuck in total privacy.เขา ชอบ จะ อึ และเพศสัมพันธ์ ใน ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด I Spit on Your Grave (1978)
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด The Russia House (1990)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
There are five skins in total, give us 100 rubies in exchange.มีทั้งหมดห้าแผ่น ให้เราทับทิมหนึ่งร้อยเม็ดเป็นการแลกเปลี่ยน Episode #1.9 (2006)
600 in total? My car's engine is 800 ml.สองข้างก็ 600 สินะค เครื่องยนต์รถฉันแค่ 800 มิลเอง Unstoppable Marriage (2007)
The roads out, completely blocked. DC's in total gridlock.เส้นทางถูกปิดหมด / ทางไป ดีซี ยิ่งขยับไม่ได้เลย Live Free or Die Hard (2007)
[ August: 19 customers in total they want to symbolize themselves with the tattoos. ][ สิงหาคม : ลูกค้าทั้งหมด 19 คน พวกเค้าต้องการมีรอยสักเป็นของตัวเอง ] Spider Lilies (2007)
That gives me 30, 000, 000 ($285, 000) in total.ซึ่งนั้นทำให้ฉันได้เงินมา 30 ล้านเยน Eiga: Kurosagi (2008)
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา WarGames: The Dead Code (2008)
It's amazing how fast you can eat in total silence.น่าแปลกใจมากที่คุณสามารถกินได้เร็วขนาดนั้นในบรรยากาศษที่เงียบกริบ Rose's Turn (2009)
S heart stopped beating because he's in total paralysis.หัวใจเขาหยุดเต้น เพราะว่าเขาเป็นอัมพาตทุกส่วน Bad Seed (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30, 000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30, 000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'd like to see her brain totally naked.ผมอยากจะเห็นสมองของเธอ อย่างเปล่าเปลือยทั้งหมด The Beginning in the End (2010)
In total, we are talking about 120 variables in a dynamic system of differential equations.รวมทั้งหมดแล้วเรากำลังพูดถึง ตัวแปรราว 120 ตัว ในระบบไดนามิคของ สมการเชิงอนุพันธ์ The Plateau (2010)
The company has reduced by 50 percent, the hours in total.บริษัทให้ลดชั่วโมงลง50เปอร์เซ็น Final Destination 5 (2011)
Kevin. how many in total?เควิน ทั้งหมดมีเท่าไหร่? Will (2011)
He was in total control while I was running around in the middle of the night attacking some totally innocent guy.เขาควบคุมตัวเองได้ มีแต่ฉันที่วิ่งพล่าน กลางดึกแล้วไปทำร้าย คนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ Pack Mentality (2011)
I've bought 9 in total since that night Make it 10 thenฉันจำได้ว่ามันน่ากลัวยังไง ในวันปฐมนิเทศน์ Little Black Dress (2011)
We hope, in a few years, to have a catalog of up to 2, 000 galaxy clusters in total.เราหวังว่าในอีกไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่จะมีแคตตาล็อกได้ถึง 2, 000 กลุ่ม กาแลคซีทั้งหมด Is There an Edge to the Universe? (2011)
Relax. I'm in total control.ใจเย็น ผมคุมมันอยู่ Smells Like Teen Spirit (2011)
Yeah, 8 victims in total.ใช่ มีทั้งหมดเหยื่อ 8 ราย Dorado Falls (2011)
To kiss in total min five kind model.ฉันขออธิบายนะ Spellbound (2011)
The whole thing is you eat your meal in total darkness.มันเก๋ตรงที่คุณต้องกินอาหารในความมืด The Green Hornet (2011)
And then when I mentioned the miscarriage, you were in total shock.และต่อมา เมื่อฉันเอ่ยถึง การแท้งลูก เธอดูตกใจมาก What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
We're going back to my cruiser in total silence.เราจะกลับไปที่รถ อย่างเงียบที่สุด The Contingency (2012)
Paid in total.การชำระเงินทั้งหมด. Runner Runner (2013)
(Brian): We got 17 in total.พวกเรามีทั้งหมด 17 ศพ Trou Normand (2013)
A couple hundred grand in total.รวมสองสามแสนเหรียญ The Desert Rose (2013)
When on a mission of revenge, one must maintain total control...เมื่ออยู่บนเส้นทางของการแก้แค้น จะต้องควบคุม Control (2013)
The United States must maintain total and complete deniability.อเมริกาจะยังคงสามารถ ปฏิเสธการรู้เห็นได้อย่างเบ็ดเสร็จ The Interview (2014)
How much in total?เท่าไหร่รวม? The Big Short (2015)
30 in total. Most recent pictures on top.ทั้งหมด 30 คน รูปที่ถ่ายล่าสุด จะอยู่บนสุด Green Light (2015)
Three in total.รวมหมดแล้ว 3 คน Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Three in total. God knows who'd want to do something like this.มีสามอันแล้วตอนนี้ ใครกันที่มันจะทำอะไรแบบนี้นะ The Six Thatchers (2017)
The rest of your letter, however, I found filled with... puerility, guilt, and insecurity... revealing you, psychologically speaking... a complete mess.Den Rest deines Briefes fand ich allerdings voll Albernheit, Schuld und Unsicherheit, die dich, psychologisch gesprochen, als ein totales Chaos entlarven. Teacher's Pet (1958)
Triumph complete, Judah.Ein totaler Triumph, Judah. Ben-Hur (1959)
I'm utterly confused.Ich bin total durcheinander. The Diary of Anne Frank (1959)
And I feel perfectly contented, really rather blameless, and hardly resent anything at all.Ich bin total zufrieden und glücklich, frei von Schuld ... und kann mich über nichts beschweren. Hm... The Grass Is Greener (1960)
Shouldn't be a total loss.Sollte kein Totalverlust sein. The Man in the Bottle (1960)
No, no, I'm worn out.Nein, ich bin total fertig. The Servant (1963)
This countr is a dead loss.Dieses Land ist ein totaler Reinfall. Carry On Cleo (1964)
Oh, howtired I am!Ich bin total müde. Frosty (1965)
A total triumph.Ein totaler Triumph. My Fair Lady (1964)
Pike, you're a disgrace!Sie sind ein totaler Versager, Pike! Pike's Pique (1964)
-A diadem of blood.- Ein totaler Abenteurerfilm. Pierrot le Fou (1965)
I'm bushed.Ich bin total kaputt. Viva Maria! (1965)
Yeah, objectively, the project's a total loss.- Unbedingt. Ein totaler Fehlschlag. The Flight of the Valkyrie (1965)
Man, am I excited.Ich bin total aufgeregt. Bats of a Feather (1965)
Well, it's not a total loss.Also, es ist kein totaler Verlust. Permanent House Guest (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in totalHow much money did you spend in total?
in totalIf there was just 1, 000 yen more he would have taken 10, 000 yen in total.
in totalThere and back, in total, it looks like being a schedule of about one week.
in totalThe room was in total disorder.
in totalWe sat in total silence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ,   /  ] altogether; in sum; in all; in total #6,676 [Add to Longdo]
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙,  ] ending up as; leading to; resulting in; in total #23,908 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ,   /  ] altogether; in total #97,687 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
insgesamt { adv }altogether; in all; in total [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp, adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp, conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top