ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*implausibility*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: implausibility, -implausibility-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implausibility

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwahrscheinlichkeit {f}implausibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implausibility \Im*plau`si*bil"i*ty\, n.
   Lack of plausibility; the quality of being implausible.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implausibility
   n 1: the quality of provoking disbelief [syn: {implausibility},
      {implausibleness}] [ant: {plausibility}, {plausibleness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ




*implausibility *

  

implausibility
 • (n) /'ɪmplˌɔːzɪb'ɪlɪtiː/ [OALD]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top