ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*heroes*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heroes, -heroes-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Women heroesวีรสตรี [TU Subject Heading]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Heroess

n. A heroine. [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The sea has always bred heroes.ในการต่อสู้ของทแรฟแอลกาที่ How I Won the War (1967)
People don't believe in heroes anymore.คนไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
You want to give them back their heroes.คุณต้องการที่จะให้พวกเขา กลับมาพวกเขาเป็นวีรบุรุษ Mad Max (1979)
They say people don't believe in heroes anymore.พวกเขากล่าว ว่าคน ไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
You and me, Max, we're gonna give them back their heroes.คุณและฉัน, แม็กซ์ เราจะให้พวกเขากลับมาพวก เขาเป็นวีรบุรุษ Mad Max (1979)
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ First Blood (1982)
Everyone in Quan Zhen Sect are valiant heroes.คนในสำนักช้วนจินล้วนเป็นผู้กล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _ อ้างอิงชื่อตัวละครจากหนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุด Return of the Condor Heroes (1983)
We are heroes after all.ในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายพระเอก Day of the Dead (1985)
-We'll be heroes.- เราจะเป็นฮีโร่ Stand by Me (1986)
We were supposed to be heroes.เราอยากจะเป็นฮีโร่ Stand by Me (1986)
Making up these superheroes of my own....สมมุติว่า... ...ตัวเองเป็นยอดมนุษย์ Punchline (1988)
Even though some superheroes have pretty jive powers. Aqua Man?แม้บางคนจะมีพลังแปลกๆ Punchline (1988)
They'll find they have reserved seats ... somewhere along one of the baselines, where they sat when they were children ... and cheered their heroes, and they'll watch the game, and it will be as if they dipped themselves in magic waters.พวกเขาจะพบว่า พวกเขาได้นั่งในที่ที่จัดไว้ ใกล้กับขอบสนาม ที่พวกเขาเคยนั่งตอนยังเด็ก Field of Dreams (1989)
We're only looking for size 1 0B heroes!คุณจะหาท่านประธานของผมทำไม Hero (1992)
They need heroes so bad. It stinks.พวกมันต้องการวีรบุรุษ ฟังแล้วจะอ๊วก Wild Reeds (1994)
The first soap was made from heroes' ashes, like the first monkey shot into space.เอ้า, ไปล้างออกก็ได้นะ ถ้าอยากให้มันแย่ลง หรือไม่- -, มองกูนี่-- Fight Club (1999)
Now when I was growin' up, every town had its heroes, and ours was Rannulph Junuh, an athlete who was a born winner.ทุกๆ เมืองต่างมีพระเอกของตนเอง เมืองเราคือแรนนัลฟ์ จูเนอ นักกีฬาผู้เกิดมาเพื่อชนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
When it comes to emotions, even great heroes can be idiots.เรื่องความรู้สึก แม้วีรบุรุษยังกลายเป็นคนโง่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I wish I were like the heroes in the books I read.ฉันอยากเป็นเหมือนวีรบุรุษในนิยาย ที่ฉันอ่าน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're a family of heroes!คุณคือวีรบุรุษของครอบครัว Malèna (2000)
Those who fought the war for you bastards aren't heroes.คนสู้สงครามเพื่อพวกคุณไม่ใช่วีรบุรุษ... Malèna (2000)
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่ Unbreakable (2000)
Heroes don't get killed like that.ฮีโร่ไม่ตายง่ายๆ อย่างนั้น Unbreakable (2000)
So we're like superheroes?เราจะได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือฮะ Frailty (2001)
We're a family of superheroes that are gonna help save the world.เราเป็นครอบครัวของซูเปอร์ฮีโร่ ที่จะปกป้องโลก Frailty (2001)
Our heroesเขาคือฮีโร่ Sex Is Zero (2002)
Like I've always said, we're able to sit at this table thanks to our heroes.เช่นที่เคยกล่าวเสมอ เราไม่สามารถมานั่ง ณ ที่นี้ได้ My Tutor Friend (2003)
Well, that's a fine way to treat China's greatest heroes.ดีล่ะ นั่นอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้ง ...โธ่เอ๊ย... นี่เหรอผู้กล้า Mulan 2: The Final War (2004)
Well, not all of us can be heroes, lady.เยี่ยม ไม่มีเราทั้งคู่ที่จะเป็นฮีโร่ คุณนาย The Forgotten (2004)
We'd all be heroes if we quit using petroleum though.- อะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
We're superheroes.เราฮีโร่ Cubeº: Cube Zero (2004)
Perhaps there never has time for heroesบางที อาจจะไม่มีเวลาสำหรับวีรบุรุษ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Heroes don't look like me, not in the real world.Heroes don't look like me, not in the real world. King Kong (2005)
I think you've made a mistake. - We're not heroes.ฉันว่าพวกคุณคงเข้าใจผิด \ เราไม่ใช่ฮีโร่ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- But you were still heroes.- แต่คุณก็ยังเป็นฮีโร่ - อ๋อ ใช่สิ Goal! The Dream Begins (2005)
- Oh. Aye. Footballers have always been heroes.นักบอลเป็นฮีโร่เสมอ สมัยพ่อฉันเล่น ได้ตังค์แค่อาทิตย์ละ 8 ปอนด์ Goal! The Dream Begins (2005)
I'm looking at romantic heroes, like in literature.หนูกำลังวิเคราะห์ตัวเอกสุดโรแมนติก ในวรรณคดีค่ะ The Perfect Man (2005)
we didn't ask for a world that needs heroes. but the truth is, we do... now more than ever, clark.พวกเราไม่ได้ขอโลกที่ต้องการฮีโร่ แต่จริงๆแล้วพวกเรานะต้องการ ณ ขณะนี้ เวลานี้ มากกว่าครั้งไหนๆน่ะ คล๊าก Aqua (2005)
When history is written, murderers are heroes.เมื่อประวัติศาสตร์ จารึกว่าฆาตกร กลายเป็นวีรบุรุษ The Da Vinci Code (2006)
Heroes adore girls.พระเอกบูชาเด็กผู้หญิง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
We're gonna be heroes.เราก็จะเล่นบทพระเอกนะสิ Fido (2006)
Human casualties were low, but the nation mourns one of its greatest and most respected war heroes.ความเอาใจใส่ของคนน้อยลง แต่ความเสียใจระดับชาติ กับฮีโร่สงครามอันเป็นที่เคารพ Fido (2006)
every world needs its heroes, clark.ทุกๆ โลกจำเป็นต้องมีฮีโร่ คลาร์ก Zod (2006)
All heroes have a system.ฮีโร่ทุกคนก็มีหลักการ Chapter Four 'Collision' (2006)
And now, Heroes continues.และเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Heroes don't run away.ฮีโร่ต้องไม่หนีสิครับ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Heroes help people, Dad.ฮีโร่ต้องช่วยผู้คนสิ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Previously on Heroesความเดิมตอนที่แล้ว Chapter Six 'Better Halves' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroesBoy often imitate their sports heroes.
heroesDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
heroesModern heroes are represented by rock stars.
heroesMost boys admire baseball heroes.
heroesSome people claim that there are no more heroes in the Western world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heroes
heroes
superheroes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroes
anti-heroes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ,     /    ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao #21,589 [Add to Longdo]
林冲[Lín Chōng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄥ,   /  ] Lin Chong, one of the Heroes of the Marsh in Water Margin #38,357 [Add to Longdo]
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] distinguished gathering; a meeting of heroes #44,282 [Add to Longdo]
英雄所见略同[yīng xióng suǒ jiànlu:è tóng, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋlu:ㄜˋ ㄊㄨㄥˊ,       /      ] lit. heroes usually agree (成语 saw); Great minds think alike. #71,942 [Add to Longdo]
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ,    /   ] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命 #223,899 [Add to Longdo]
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ,        /       ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ,      /     ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
烈士陵[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ,   ] memorial mound; heroes' memorial [Add to Longdo]
神雕侠侣[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ,     /    ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸); variant of 神鵰俠侶|神雕侠侣 [Add to Longdo]
神雕侠侣[Shén diāo xiá lǚ, ㄕㄣˊ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄚˊ ㄌㄩˇ,     /    ] The Return of the Condor Heroes (classic wuxia martial arts TV films of 1998 and 2006 based on novel by Jinyong 金庸) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Held { m } | Helden { pl } | Held der Arbeithero | heroes | hero of labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top