ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hercules*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hercules, -hercules-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hercules(n) กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
Hercules(n) วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Hercules. I think he's got pneumonia.ฉันว่าเจ้าเฮอร์คิวลิส มันเป็นโรคทางเดินหายใจนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?นั่งรอนี่กับเฮอร์คิวลิสก่อนนะคะ แป๊บเดียวค่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- And Hercules? - You don't have a queen.แล้วเฮอร์คิวลีสละ เธอไม่ใช่ราชินี 21 Grams (2003)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself.ราชันแห่งข้า 300 (2006)
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส Fearless (2006)
"Huo YuanJia defeats Hercules"ฮั่วหยวนเจี่ยปะทะเฮอร์คิวลิส"" Fearless (2006)
Hercules comes in me up, And I address you now.เฮอร์คิวลิสเป็นพวกข้า และตอนนี้ข้ากำลังสื่อสารกันอยู่ Meet the Spartans (2008)
All right. /You know how Herculesหลานรู้ใช่ไหมว่า เฮอร์คิวลิสเป็นผู้เริ่มกีฬาโอลิมปิก Bedtime Stories (2008)
As strong as Hercules.แข็งแรงอย่างเฮอคิวลิส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The hydra... seven heads, bad breath, killed by Hercules.งูไฮดรา--เจ็ดหัว ลมหายใจเหม็น ถูกสังหารโดยเฮอร์คิวลิส Better Angels (2010)
Be like Hercules and slay the beast.- ทำตัวเหมือนฮอร์คิวลิสที่ไป สังหารปีศาจร้าย Better Angels (2010)
Hercules has been intercepted and destroyed.เฮอร์คิวลิส ถูกยับยั้งและทำลายแล้ว The A-Team (2010)
Many have been great heroes. Like Hercules and Achilles.จำนวนมากได้กลายเป็นฮีโร่ เช่น เฮอร์คิวลีสและ อคิลลีส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Now over here, we have a depiction of Hercules defeating the Nemean lion.เอาล่ะ ทีนี้ เรามาดูเรื่องของเฮอร์คิวลีสกัน การเอาชนะสิงโตนิวเมียน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Hercules killed the beast with his bare hands and he took the skin as trophy.เฮอร์คิวลีสฆ่าอสูรกายนั้นด้วยมือเปล่า แล้ว เค้าก็เอาหนังของมันมาเป็นของรางวัล Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Hercules did it, Morpheus did it, my dad does it all the time.เฮอร์คิวลิสทำได้ มอร์ฟีอัสทำได้ พ่อของฉันทำมันตลอดเวลา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I want to be able to bill hirn as The Black Hercules.เราต้องสร้างชื่อในวงการให้เขา อย่าง "เฮอคิวรีสดำ Django Unchained (2012)
The Black Hercules, isn't that clever?เฮอคิวรีสดำ" ไม่เลวเลย Django Unchained (2012)
To Eskimo Joe. Or shall we call him The Black Hercules?แด่ เอสกิโม โจ เราต้องเรียกเขาว่าไรนะ Django Unchained (2012)
To The Black Hercules.เฮอคิวริสดำ แด่ เฮอคิวริสดำ Django Unchained (2012)
The Black Hercules.เฮอคิวริสดำ Django Unchained (2012)
To The Black Hercules.เฮอคิวริสดำ Django Unchained (2012)
Are you familiar with the 12 labors of Hercules?เคยได้ยิน ภารกิจ 12 อย่างของเฮอร์คิวลิสไหม The Hawking Excitation (2012)
Poisoned garments actually have an incredibly long history, going all the way back to the shirt of Nessus, which killed Hercules.การวางยาพิษที่เสื้อผ้า จริงๆก็มีในประวัติศาสตร์มานานมากแล้ว ย้อยกลับไปถึงเสื้อผ้าของเนสซัส ที่ฆ่าเฮอร์คิวลิส Heathridge Manor (2012)
♪ Where's the streetwise Hercules#แล้วเฮอคิวลิสแห่งท้องถนน# Dynamic Duets (2012)
Raleigh, this is Hercules Hansen, an old friend from the Mark 1 glory days.ราลีย์ นี่ เฮอร์คิวลิส แฮนเซ่น เพื่อนเก่า ผู้โด่งดังสมัยมาร์ค 1 Pacific Rim (2013)
This is Marshal Hercules Hansen.นี่ผู้การเฮอร์คิวลิส แฮนเซ่น Pacific Rim (2013)
Hercules Six in position.ไทเกอร์สอง ทราบ Olympus Has Fallen (2013)
More like Hercules.เหมือนเฮอร์คิวลิสมากกว่า Trial and Error (2013)
At the same time, he now has to convince the United States Senate that the Hercules can fly.ในขณะเดียวกัน ตอนนี้เขาก็ต้องโน้มน้าววุฒิสภาของสหรัฐว่า เครื่องบินเฮอร์คิวลิสบินได้จริง Rules Don't Apply (2016)
Yeah. Good luck with that, Hercules gone bad.จะเท่ห์กว่านี้เยอะ ถ้ามีรอยเลือดแกด้วย The Fate of the Furious (2017)
Hercules Meets DavidHercules gegen David Life Upside Down (1964)
- No Hercules, I beg of you.- Nein Hercules, ich bitte dich. Life Upside Down (1964)
But that's Hercules and he's got a sore throat.Aber das ist Hercules und er hat Halsweh. Return of the Killer: Part 2 (1966)
Oh, Hercules, meet the commissioner.Oh, Hercules, darf ich dir den Commissioner vorstellen? Return of the Killer: Part 2 (1966)
[ HERCULES GROWLING ](HERCULES KNURRT) Return of the Killer: Part 2 (1966)
Hercules, I love you.Hercules, ich liebe dich. Return of the Killer: Part 2 (1966)
Lean the other way, Hercules, please.Lehn dich andersrum, Hercules, bitte. Return of the Killer: Part 2 (1966)
And some of HerculesAnd some of Hercules Return of the Killer: Part 2 (1966)
How are you coming with Hercules?Wie geht's bei Ihnen und Hercules? Return of the Killer: Part 2 (1966)
Hercules might be adorable too if he only realized he weighs 600 pounds.Hercules wäre vielleicht auch süß, wäre ihm nur klar, dass er 300 kg wiegt. Return of the Killer: Part 2 (1966)
- And some of Hercules- And some of Hercules Return of the Killer: Part 2 (1966)
- And some of Hercules- And some of Hercules Return of the Killer: Part 2 (1966)
Hercules got a sore throat.Hercules hat Halsweh. Return of the Killer: Part 2 (1966)
Hercules, you get back in your cage.Hercules, zurück in Käfig. The Man-Eater of Wameru (1966)
Come on, Hercules.Komm, Hercules. Judy's Hour of Peril (1966)
Hercules is a bear.Hercules ist ein Bär. Judy's Hour of Peril (1966)
Nice work, Hercules.Gut gemacht, Hercules. Judy's Hour of Peril (1966)
[ HERCULES GRUNTING ](HERCULES KNURRT) Judy's Hour of Peril (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herculesHe is really a Hercules.
herculesThe next instant Hercules caught hold of the monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกว่าง[duang kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
ด้วงแรด[duang raēt] (n, exp) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมงคาม[maēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงคาม[malaēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงกว่าง[malaēng kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hercules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hercules

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大力士[dà lì shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕˋ,   ] strong man; brute force; Hercules #41,965 [Add to Longdo]
武仙座[wǔ xiān zuò, ㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ,   ] Hercules (constellation) #383,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herkules { m }hercules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイキハーキュリーズ[naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ヘルクレス座[ヘルクレスざ, herukuresu za] (n) Hercules (constellation) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top