ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hem in*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hem in, -hem in-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hem in(phrv) ล้อมรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, rail in, wall in
hem in(vt) กักขัง, See also: กักตัว, Syn. confine, restrict
knock them in the aisles(idm) ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมาก, Syn. roll in

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put them in the tub.ใส่ไว้ใน อ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Keep them in there, Figaro!เก็บไว้ในที่นั่น ฟิกาโร! Pinocchio (1940)
Keep them in there, Figaro!เก็บไว้ในที่นั่น ฟิกาโร! Pinocchio (1940)
She kept rubbing them in court.She kept rubbing them in court. 12 Angry Men (1957)
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed. 12 Angry Men (1957)
What can be done with them in this world after the war is over?สิ่งที่สามารถทำได้กับพวกเขา ในโลกนี้ หลังจากสงครามมากกว่า? How I Won the War (1967)
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก How I Won the War (1967)
-Bring them inside.พามันไปข้างใน Beneath the Planet of the Apes (1970)
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน The Godfather (1972)
I couldn't call them in, there's no phones out there.ผมเรียกให้กลับมาไม่ได้ เพราะที่นั่นไม่มีโทรศัพท์ Jaws (1975)
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He tore off my clothes, shredded them and threw them into the fireเขาฉีกปิดใส่เสื้ออาภรณ์ของฉัน, \ Nshredded ที่มัน... ...และขว้างพวกเขาเข้าไปในไฟ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want to break them in. See you later.ผมอยากชินกับมัน แล้วเจอกันฮะ Oh, God! (1977)
Get us the hall, and I guarantee we'll pack them in for miles around.คุณได้ฮอล พวกเราจะเติมให้มัน The Blues Brothers (1980)
Thirty of them in there.พวกนั้นมีอยู่ราว 30 คน The Road Warrior (1981)
So much for helping them in the Great War.เสียแรงที่เราช่วยยามสงคราม Gandhi (1982)
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า Gandhi (1982)
- Two more? What's Logan doing to them in there?-อีก 2 เหรอ โลแกนทำอะไรพวกที่แล้ว Day of the Dead (1985)
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน Day of the Dead (1985)
They're just false alarms. You get a lot of them in the labyrinth.เป็นสัญญาณเหลอก เขาวงกตมียังงี้เยอะแยะ Labyrinth (1986)
You mean they got them in Ohio?นายหมายความว่า พวกเค้าได้ตัวนายมาจากโอไฮโอเลยรึ? Mannequin (1987)
I think everyone will be wearing them in the future.ข้าคิดว่า ต่อไปทุกคนคงจะสวมมัน The Princess Bride (1987)
I never studied them in school, you see.ฉันไม่เคยสอนพวกเขาในโรงเรียน, เข้าใจมั๊ย Akira (1988)
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง Akira (1988)
He takes 10, 000 Gl Joes, ... ..slaps some gills on 'em, webs their feet, packages them in seaweed.คุณจะได้ไม่หลงทาง ราตรีสวัสดิ์ Big (1988)
We decided to plant them in the garden to make a lovely forestเราตัดสินใจปลูกมันในสวนทำเป็นป่าน่ารัก แต่ว่า... My Neighbor Totoro (1988)
They found us! They're walking them in on us!มันยิงไล่เรามาแล้ว Casualties of War (1989)
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11, 000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์ Casualties of War (1989)
- He said to shoot them in the open.- ก็จ่าสั่งไว้นี่ Casualties of War (1989)
Assholes trying to round them up and put them in the back of trucks.มีพวกโง่ พยายามล้อมจับมัน แล้วจับยัดใส่ท้ายรถบรรทุก Night of the Living Dead (1990)
They had ten... twenty of them in the back of this panel truck.มีประมาณสิบ ยี่สิบตัว อยู่ท้ายรถบรรทุก Night of the Living Dead (1990)
The only way to stop them, you have to get them in the head.วิธีเดียวที่จะหยุดมันได้ ก็คือ ต้องยิงมันที่หัว Night of the Living Dead (1990)
- They'll beg us to let them in.- พวกมันต้องอ้อนวอนขอเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
I want to meet them in the morning and agree a contract. All right?ผมต้องการที่จะพบกับพวกเขาในตอนเช้าและตกลงสัญญา ทั้งหมดใช่มั้ย? The Russia House (1990)
- Let's get them in the car.- ให้พวกเขาได้รับในรถ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
No, I want them. We'll hang them in the freezer with the meat. How's that?ไม่ ฉันเอา เราจะเอาไปตาก ในช่องแช่แข็งกับเนื้อ เป็นไง? Goodfellas (1990)
Since I would see them in the afternoon to pick up a delivery...เดี๋ยวตอนบ่ายไปหาพวกเขา ตอนรับของ Goodfellas (1990)
Please, take these and wear them in good health.กรุณา รับมันไว้ และติดมันเพื่อสุขภาพ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Put them in there. It doesn't matter.ใส่ไว้ในนั้น The Bodyguard (1992)
Just toss them in the back, please.ช่วยผ่อนปรณกรณีนี้หน่อยเถอะนะครับ Hero (1992)
Why don't you ring them in the morning?ทำไมคุณไม่โทรหาเขาเช้านี้เลยล่ะคะ? The Cement Garden (1993)
You're going to tuck them in too? Hey.นายจะป้อนนมให้ด้วยมั้ย? Cool Runnings (1993)
Thank goodness. For a minute, I didn't think they'd ever get all four of them in.ขอบคุณพระเจ้า นี่มัน 1 นาทีแล้ว ผมว่าพวกเขายังเข้าไม่ครบเลย Cool Runnings (1993)
One, two, three, four, all of them in, and look at them fly.1 2 3 4 ครบหมดแล้ว ดูพวกเขาบินสิครับ Cool Runnings (1993)
Aye, you could just hear them in the distance like, but...คะแนนเห็นด้วยคุณก็จะได้ยินพวกเขา ในระยะทางที่ต้องก? In the Name of the Father (1993)
We'll get them in court.เราจะรับพวกเขาในศาล In the Name of the Father (1993)
"We'll get them in court"?""เราจะรับพวกเขาในศาล"? In the Name of the Father (1993)
We could relocate them in something like safety, in Moravia. I don't know.คุณสูบไปกี่มวนแล้ว Schindler's List (1993)
Striking young men in their prime, turning them into big...จู่โจมร่างกายชายหนุ่มให้ตัวใหญ่ขึ้น Junior (1994)
- l could take them in.- เดี๋ยวผมแก้ตรงนั้นให้ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hem inAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
hem inAs for dogs, customers may not bring them into this store.
hem inCould you put all of them in a large bag?
hem inHe felt for his matches and found them in his back pocket.
hem inHe found them in the pigeon's heads, behind the eyes.
hem inHe tried to borrow a large sum of money from them in vain.
hem inHe turned away from them in embarrassment.
hem inHold them there! Don't let them into the city!
hem inI bought many books today so I put them in order.
hem inI concurred with them in giving him the prize.
hem inI could not make myself understood to them in English.
hem inIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.
hem inIf you leave them lying on the desk they may roll off so stand them in the test-tube rack.
hem inI haven't heard a word from them in over four years.
hem inI'm afraid I can't finish them in time.
hem inIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
hem inIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
hem inIt is easier to make plans than to put them into practice.
hem inI took sides with them in the argument.
hem inJames Gould found them in bees too.
hem inJoin me with them in their movement.
hem inMr Smith drilled them in English pronunciation.
hem inPack them in the box.
hem inPeople have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.
hem inPoverty seemed to have nothing to do with them in those days.
hem inSchools have tried to limit their use by not allowing them to be used in math classes although they allow them in science lessons to save time.
hem inShe fumbled with the glasses as she brought them in.
hem inTake my apples, boy, and sell them in the city.
hem inThe boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.
hem inThen she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
hem inThen they picked dandelions and put them in their ears.
hem inThere are gaps between the boards in the box. If you fit them in snugly, you'll get more use out of the box.
hem inThey carried a map with them in case they should lose their way.
hem inTo this day we call them Indians.
hem inWe came upon them in New York.
hem inWe defeated them in baseball.
hem inWe differ from them in some respects.
hem inWe lumped all the books together and put them in the spare room.
hem inWe roast just enough beans for the amount we're going to drink, and grind them in the coffee mill.
hem inWhen people are being put into a hypnotic state for the first time I often, after placing them in a very light hypnotic state, wake them and ask them to compare their wakening state to that when hypnotised.
hem inWhen you dislike others, you are disliked by them in turn.
hem inYou must give up the idea that you are superior to them in every respect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายล้อม(v) surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai Definition: เรียงวนรอบ
ล้อมรอบ(v) surround, See also: encircle, enclose, hem in, encompass, envelop, ring, Syn. ล้อม, โอบล้อม, Example: ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อยๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง, Thai Definition: โอบเป็นวงโดยรอบ, ตีวงเข้าไปโดยรอบ
แวดล้อม(v) surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai Definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
ห้อมล้อม(v) surround, See also: encircle, enclose, encompass, envelop, hem in, Syn. โอบล้อม, แวดล้อม, Example: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา
มารุมมาตุ้ม(v) besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai Definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
มารุมมาตุ้ม(v) besiege, See also: throng, mob, beset, surround, hem in, Syn. มะรุมมะตุ้ม, กลุ้มรุม, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: ผู้คนพากันมารุมมาตุ้มดาราที่ตนชื่นชอบ, Thai Definition: แย่งกันเข้ามารุมล้อม, Notes: (ปาก)
รายรอบ(v) go around, See also: surround, encircle, hem in, Syn. ล้อมรอบ, Example: หากสนามกอล์ฟนั้นๆ มีแต่หลุมทรายรายรอบ ท่านอาจจะเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีแรงโด่งมากเพื่อให้ลูกตกหยุด
รายรอบ(v) go around, See also: surround, encircle, hem in, Syn. ล้อมรอบ, Example: หากสนามกอล์ฟนั้นๆ มีแต่หลุมทรายรายรอบ ท่านอาจจะเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีแรงโด่งมากเพื่อให้ลูกตกหยุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อมรอบ[lømrøp] (v) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around  FR: encercler ; entourer ; ceindre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救星[jiù xīng, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄥ,  ] lit. saving star (cf star of Bethlehem in biblical nativity story); fig. savior (individual or organization); liberator; emancipator; knight in shining armor; cf Mao Zedong in north Shaanxi folk song The East is red 東方紅|东方红 #31,475 [Add to Longdo]
武侯祠[wǔ hóu cí, ㄨˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ,   ] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都 #58,674 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hem in
   v 1: surround in a restrictive manner; "The building was hemmed
      in by flowers"
   2: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top