ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*haulage*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: haulage, -haulage-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haulage(n) การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transfer Haulage Costค่าขนถ่าย, Example: ค่าขนย้ายในการขนกากของเสียจากสถานีขนย้ายไป ยังที่ทิ้ง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่สถานีขนย้าย [สิ่งแวดล้อม]

WordNet (3.0)
draw(n) the act of drawing or hauling something, Syn. haul, haulage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Haulagen. Act of hauling; as, the haulage of cars by an engine; charge for hauling. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
S.C.I Haulage.SCI Haulage. Welcome to the Punch (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price  FR: côut du transport [ m ]
ค่าธรรมเนียมบรรทุก[khā thamnīem banthuk] (n, exp) EN: haulage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
haulage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haulage

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ,   /  ] transport; haulage; transit #2,069 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuhrunternehmen { n }haulage contracting firm [Add to Longdo]
Güterfernverkehr { m }long-distance haulage [Add to Longdo]
Massengütertransport { m }bulk haulage [Add to Longdo]
Schleppen { n }haulage [Add to Longdo]
Transportunternehmen { n }haulage firm; haulage contractor [Add to Longdo]
Beförderungszyklus { m }haulage cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長距離輸送[ちょうきょりゆそう, choukyoriyusou] (n) long-distance transportation (transport, haulage) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top