ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*happily*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: happily, -happily-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happily(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างร่าเริง, Syn. contentedly, joyously, joyfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily

English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก, อย่างเป็นสุข, อย่างสบายใจ, อย่างยินดี, อย่างเบิกบาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
We can live there quite happily for some time, so whenever you feel like dying, feel free to visit.พวกเราสามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุข และเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากตาย ก็ตามเข้าไปแล้วกัน The Princess Bride (1987)
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น? Akira (1988)
The Professor and Mary Ann, happily ever after.ศาสตราจารย์และแมรี่แอนอย่างมีความสุขหลังจากที่เคย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
Forty million dollars in the bank, happily married, good health.คุณอยู่นี่เอง เงินๆๆๆ ดูวุค ดูวุด Hero (1992)
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป Episode #1.6 (1995)
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์ Titanic (1997)
But that is a condition we can happily remedy.เรื่องนี้เราแก้ได้ไม่ยาก The Man in the Iron Mask (1998)
The whole notion of staying together and living happily ever after...สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการอยู่ร่วมกัน และอย่างมีความสุขตลอดไป คือ... The Story of Us (1999)
"And they lived happily ever after."And they Iived happiIy ever after. The Story of Us (1999)
"And they lived mostly happily ever after?""และเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป?" The Story of Us (1999)
They lived happily ever after.ทั้งสองครองคู่กันอย่างมีความสุข Woman on Top (2000)
And everyone lived happily ever after.และทุกคนอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป Unbreakable (2000)
"And he lived happily ever after to the end of his days."และแล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุข จวบจนวาระสุดท้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So I can live happily by myself...รู้มั๊ย... ผมสามารถใช้ชีวิตอยางมีความสุขด้วยตัวผมเองได้ Crazy First Love (2003)
So I can pass the exam and live happily by myself!รู้เอาไว้นะ ผมสามารถเรียนรู้ ที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเองได้ Crazy First Love (2003)
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน Crazy First Love (2003)
For her to live life happily...ให้ชีวิตเธอมีสุขสดใส... Ah! Shrek 2 (2004)
And we'll all live happily ever after.และเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป Shrek 2 (2004)
lived happily ever after.ตรงนี้ไง. ... มีชีวิต อย่างมีความสุข ตลอดมา Shrek 2 (2004)
Ogres don't live happily ever after.ยักษ์ ไม่เคยมีชีวิต อย่างมีความสุขได้ตลอด. Shrek 2 (2004)
How about "Happily ever after"?อันนี้หล่ะ "ความสุขตลอดกาล"? Shrek 2 (2004)
Happily Ever After potion.ยา ความสุขตลอดไป . Shrek 2 (2004)
If you remember I helped you with your happily ever after.คุณจำได้มั๊ย ฉันช่วคุณให้มีความสุขมาตลอด . Shrek 2 (2004)
I told you ogres don't live happily ever after!ฉันบอกแกแล้วเจ้ายักษ์ จงอย่าอยู่อย่างมีความสุขเลย! Shrek 2 (2004)
I want what every princess wants, to live happily ever after... with the ogre I married.ฉันอยากได้ในสิ่งที่เจ้าหญิงทุกคนต้องการ มีชีวิตที่มีความสุขตลอดไป กับ ยักษ์ ที่ฉันแต่งงานด้วย. Shrek 2 (2004)
And they lived happily ever after.และอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ The Notebook (2004)
And the beautiful princess and the handsome prince rode off to his castle where they lived happily ever after. "และเจ้าหญิงแสนสวย กับเจ้าชายสุดหล่อก็ได้ขี่ม้าเข้าไปในปราสาทของเขา... ที่ที่พวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันคร์ A Cinderella Story (2004)
We wound up going to Princeton together and lived happily ever after.เรากำลังจะไปเรียนที่พรินซ์ตันด้วยกัน และอยู่อย่างมีความสุขที่นั่น A Cinderella Story (2004)
let her think I'm living happily in Australia...ให้เธอคิดว่า ผมอยู่อย่างมีความสุขในออสเตรเลียนะครับ Romance of Their Own (2004)
A baby fit into my happily-ever-after plan just fine.มีลูกๆ เข้ามาอยู่ในแผนชีวิตฉัน ก็ดีนี่ The Perfect Man (2005)
I will happily try it on, with Mameha, when the Baron returns to Myoko.ฉันอยากจะใส่มันกับมาเมฮะ ตอนที่ท่านบารอนกลับไปที่มิโยโกะ Memoirs of a Geisha (2005)
I want her to skip to the end and do the whole happily-ever-after thing.ฉันอยากให้เธอกระโดดไปตอนสุดท้าย แล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่ทำให้มันจบแบบมีความสุข Purple Giraffe (2005)
I give you happily n'ever after!ขอมอบความขมขื่นจากนี้และตลอดไป! Happily N'Ever After (2006)
I give you... happily n'ever after!ชั้นให้เธอ... ความสุข ชั่วนิจนิรันดร Happily N'Ever After (2006)
Then the prince took Cinderella to his castle... and they lived happily ever after.แล้วเจ้าชาย ก็พา ซิลเดอริลล่า ไปที่ ปราสาท และเขา ก็ได้อยู่กัน อย่างมีความสุข ตลอดไป Happily N'Ever After (2006)
Everyone will live happily ever after.ทุก ๆ คน จะอยู่อย่าง มีความสุขตลอดไป Happily N'Ever After (2006)
You're gonna live happily never after!เธอจะอยู่อย่างไร้ซึ่งความสุขไปตลอดกาล! Happily N'Ever After (2006)
So what does "happily ever after" really mean?ดังนั้น สุดท้ายก็มีความสุข ตลอดไป หมายถึงอะไร? Happily N'Ever After (2006)
Her hotel has laundry service, and she'll happily take care of it.โรงแรมเธอมีบริการซักผ้า, และเธอยินดีที่จะรับผิดชอบ Mission: Impossible III (2006)
And they lived happily ever after.และอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป Ice Age: The Meltdown (2006)
They lived happily ever after. You can't get more satisfying than that.พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณไม่สามารถจะพอใจได้มากกว่านี้ Ice Age: The Meltdown (2006)
That way we can live peacefully and happilyนั่นเป็นวิธีทางดำเนินชีวิตของเรา อย่างสงบสุขและมีความสุข Fearless (2006)
Meet a skinny, pretty master and live happily.ขอให้แกเจอเจ้านายสวยๆ หุ่นดีๆ แล้วก็มีความสุขนะ เข้าใจมั้ย 200 Pounds Beauty (2006)
So you're just gonna go and live happily ever after with victor, huh?นี่คุณจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป กับวิคเตอร์เนี่ยนะ The Game (2007)
Happily, it only took three hoursมันใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชม. Art Isn't Easy (2007)
I--I'm very happily married.ฉัน ฉันมีความสุขกับการแต่งงานมาก Love/Addiction (2007)
I thought those things ended with everybody living happily ever after. No, no, not the originals.เดี๋ยวนะ ฉันนึกว่าเรื่องพวกนั้น จบอย่างมีความสุขตลอดกาลซะอีก Bedtime Stories (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happilyAn alcoholic tends not to die happily.
happilyAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
happilyAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
happilyEverybody in the picture is smiling happily.
happilyHappily he did not die.
happilyHappily she did not die.
happilyHappily, she was not involved in the troubles.
happilyHappily the crops were not harmed by the typhoon.
happilyHappily, the workaholic did not die.
happilyHe did not die happily.
happilyHe didn't die happily.
happilyHe lived happily every after.
happilyHe was happily married.
happilyI escaped injury, happily.
happilyI gave my son a box of candy, which he opened happily.
happilyI looked at my bank account book, and happily discovered that I had an extra $50!
happilyIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.
happilyJill says that she's happily married, but at times you'd never know it.
happilyNancy smiled happily.
happilyNo matter how rich one may be, one cannot live happily without health.
happilyShe happily granted my request.
happilyShe sang happily.
happilyShe smiled happily.
happilyThe story ends happily.
happilyThe two young girls smiled happily.
happilyThe untimely death of my wife has rung down the curtain on over 50 years of happily married life.
happilyThey lived happily ever after.
happilyThey lived happily ever afterward.
happilyTomoko bounced (her way) happily out the door.
happilyWe all knew that Bob was on a wild-goose chase after Marge, because she was already happily engaged.
happilyWe must keep the law to live happily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
เป็นสุข(adv) happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai Definition: อย่างสบายใจ
ตีแปลง(v) wallow (in mud), See also: move, roll, or lie happily, Example: หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้, Thai Definition: ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
รี้ริก(adv) mirthfully (laugh), See also: happily, Thai Definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ชื่น(adv) joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ครื้นเครง(adv) joyfully, See also: happily, merry, delightfully, cheerfully, Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน
ด้วยใจ(adv) with love, See also: with pleasure, happily, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: เขาทำงานนี้ด้วยใจ
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
รื่นเริง(adv) merrily, See also: joyfully, cheerfully, jovially, hilariously, happily, enjoyably, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: หญิงสาวนั่งหัวเราะอย่างรื่นเริงกับบรรดาชายหนุ่มที่มารุมล้อมเธออยู่, Thai Definition: อย่างสนุกสนานเบิกบานใจ, อย่างเพลิดเพลิน
สนุกสนาน(adv) cheerfully, See also: joyfully, hilariously, happily, merrily, Syn. ร่าเริง, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เบิกบาน(adj) happily, See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน
กินดีอยู่ดี(v) live happily, See also: live comfortably, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai Definition: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ลำบาก
เบิกบานใจ(adv) be in high spirits, See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สงบสุข[sa-ngop sūk] (adv) EN: peaceably ; happily ; tranquilly  FR: paisiblement
ยิ้มแต้[yim tāe] (v, exp) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile  FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAPPILY
UNHAPPILY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happily
unhappily

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ,  ] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5 #10,671 [Add to Longdo]
欢笑[huān xiào, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄠˋ,   /  ] to laugh happily; a belly-laugh #13,360 [Add to Longdo]
欢聚一堂[huān jù yī táng, ㄏㄨㄢ ㄐㄩˋ ㄧ ㄊㄤˊ,     /    ] (set phrase) to happily gather under the same roof #29,617 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fröhlich { adv }happily [Add to Longdo]
glücklicherweise { adv }happily [Add to Longdo]
unglücklich { adv }unhappily [Add to Longdo]
unglücklicherweise { adv }unhappily [Add to Longdo]
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) #14,029 [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
欣懐[きんかい, kinkai] (n, vs) thinking happily of [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n, vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple [Add to Longdo]
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happily \Hap"pi*ly\ (h[a^]p"p[i^]*l[y^]), adv. [From {Happy}.]
   1. By chance; peradventure; haply. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. By good fortune; fortunately; luckily.
    [1913 Webster]
 
       Preferred by conquest, happily o'erthrown. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. In a happy manner or state; in happy circumstances; as, he
    lived happily with his wife.
    [1913 Webster]
 
   4. With address or dexterity; gracefully; felicitously; in a
    manner to insure success; with success.
    [1913 Webster]
 
       Formed by thy converse, happily to steer
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
 
   Syn: Fortunately; luckily; successfully; prosperously;
     contentedly; dexterously; felicitously.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happily
   adv 1: in a joyous manner; "they shouted happily" [syn:
       {happily}, {merrily}, {mirthfully}, {gayly}, {blithely},
       {jubilantly}] [ant: {unhappily}]
   2: in an unexpectedly lucky way; "happily he was not injured"
     [ant: {sadly}, {unhappily}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 happily
  adv.
 
   Of software, used to emphasize that a program is unaware of some important
   fact about its environment, either because it has been fooled into
   believing a lie, or because it doesn't care. The sense of ?happy? here is
   not that of elation, but rather that of blissful ignorance. ?The program
   continues to run, happily unaware that its output is going to /dev/null.?
   Also used to suggest that a program or device would really rather be doing
   something destructive, and is being given an opportunity to do so. ?If you
   enter an O here instead of a zero, the program will happily erase all your
   data.? Nevertheless, use of this term implies a basically benign attitude
   towards the program: It didn't mean any harm, it was just eager to do its
   job. We'd like to be angry at it but we shouldn't, we should try to
   understand it instead. The adjective ?cheerfully? is often used in exactly
   the same way.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top