ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*habitual*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: habitual, -habitual-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitual(adj) ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
habitually(adv) อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย, เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
habitual(adj) เคยชิน, ติดนิสัย, ทำจนเป็นนิสัย, ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย, เป็นนิสัย, เสมอ, เป็นเนืองนิจ, เป็นประจำ, เนืองๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, habitualการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual intoxication; habitual drunkennessการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual occupationอาชีพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual offenderผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual offender; habitual criminalผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual residenceที่อยู่ตามปรกติ, หลักแหล่งที่ทำการตามปรกติ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual criminal; habitual offenderผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual drunkenness; habitual intoxicationการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Habitualการแท้งเป็นอาจิณ, การแท้งเป็นนิสัย, แท้งเป็นอาจิณ, แท้งเป็นนิจสิน, การแท้งอาจิณ [การแพทย์]
Dislocations, Habitualข้อหลุดเป็นนิสัย [การแพทย์]
Food, Custom Habitualอาหารพื้นบ้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง Legally Blonde (2001)
Can I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?ผมควรจะเชื่อความคิดของผม หรือว่าควรมองให้ลึกลงไป - ดูเหมือนแขกเราเป็นนักปรัชญา I Heart Huckabees (2004)
It's habitual dislocation. It can come back out any time.มันหลุดบ่อยๆ แล้วบางทีมันอาจจะหลุดอีก Unstoppable Marriage (2007)
Your witness is a habitual criminal who's just trying to beat his latest drug rap.พยานที่ช่วยให้คนร้ายพ้นผิด คนที่อยากมีชื่อดังกว่าพ่อค้ายาล่าสุดของเขา All in the Family (2008)
I contracted it through years of habitual smoking.ผมเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้ว จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Power sockets, habitually used the ones on the left.ปลั๊กไฟทางด้านซ้ายก็ถูกใช้มากกว่า The Blind Banker (2010)
Since I'm always straight, looking down is habitual to me now...คุณก็มองลงมาที่ผมสิ ถ้ามือคุณมีเหงื่อ Episode #1.11 (2010)
If you do it enough it will become habitual.ถ้าเธอทำจนชิน ก็จะกลายเป็นนิสัย Yougashiten koandoru (2011)
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ Valhalla (2011)
The habitual lying.นิสัยโกหก Tina in the Sky with Diamonds (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habitualGrandfather sat in his habitual place near the fire.
habitualThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป(v) be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai Definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
กลายเป็นนิสัย(v) be habitual, See also: be accustomed, be customary, Syn. เคยชิน, Example: อย่ามาสายบ่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิสัย, Thai Definition: ติดเป็นนิสัย
ตามเรื่องตามราว(adv) naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นักเลงสุรา(n) habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิจศีล(adv) regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิจสิน(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย(v) habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai Definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
ย่อม(aux) naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai Definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
เคยตัว(v) be habituated, See also: behave by habit, get used to, be habitual, be in the habit, Example: ดาราสาวใช้เงินซื้อความสุขจนเคยตัว, Thai Definition: ติดเป็นนิสัยประจำตัว
เคยปาก(v) speak habitually of, See also: be accustomed to say, Example: เขาพูดคำว่า ไม่เป็นไร จนเคยปาก, Thai Definition: พูดอย่างนั้นเสมอๆ, พูดจนเป็นนิสัย
งอมแงม(adv) inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai Definition: เลิกได้ยาก
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิสัย(adv) habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เป็นนิตย์(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เป็นอาจิณ(adv) always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai Definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อาจิณ(adv) regularly, See also: always, often, frequently, habitually, Syn. เสมอ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว, Thai Definition: เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ
ติดบุหรี่(v) be addicted to smoke, See also: be a habitual smoker, Example: เขาติดบุหรี่มานานหลายปี จึงยากที่จะเลิก, Thai Definition: ชอบสูบบุหรี่มากอย่างขาดไม่ได้
ติดปาก(v) accustom to, See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of, Syn. ชินปาก, เคยปาก, Example: เขาติดปากกับการสบถคำหยาบ แม้แต่กับลูกเขาก็พูด, Thai Definition: ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
เจ้าประจำ(adj) regular, See also: habitual, Example: แม่สั่งลูกสาวให้แวะซื้อขนมชั้นจากร้านเจ้าประจำแถวบางลำภู
นิจ(adv) habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
ประจำ 3(adj) regular, See also: habitual, constant, Thai Definition: ลูกค้าประจำ ขาประจำ
ประจำ 2(adv) regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ
กร่ำ(adv) always, See also: all along, all the time, habitually drunk, Syn. เมากร่ำ, Example: เขากินเหล้าเมากร่ำทั้งวัน, Thai Definition: เรื่อยไป
กิจวัตร(n) routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai Definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
เคยตัว[khoēitūa] (v) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit
กิจวัตร[kitjawat] (n) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks  FR: routine [ f ] ; tâches quotidiennes [ fpl ] ; train-train [ m ] (fam.) ; habitude [ f ] ; ronron [ m ] (fam.)
กลายเป็นนิสัย[klāi pen nisai] (v, exp) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary
นักเลงสุรา[naklēng surā] (n, exp) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker
นิสัย = นิสสัย[nisai] (n) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic  FR: habitude [ f ] ; coutume [ f ] ; comportement [ m ] ; pratique [ f ]
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นอาจิณ[pen ājin] (adj) EN: habitual
เป็นประเพณี[pen praphēnī] (adj) EN: habitual  FR: traditional
เป็นธรรมเนียม[pen thamnīem] (adj) EN: habitual
ประจำ[prajam] (x) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant  FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประเพณี[praphēnī] (n) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice  FR: tradition [ f ] ; coutume [ f ] ; habitude [ f ] ; pratique [ f ]
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
อย่างเป็นประเพณี[yāng pen praphēnī] (adv) EN: habitually
อย่างเป็นธรรมเนียม[yāng pen thamnīem] (adv) EN: habitually
ย่อม[yǿm] (adv) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; as  FR: naturellement ; normalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
habitual
habitually
habitually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitual
habitually

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ,  ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be #13,380 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ,    ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative #37,756 [Add to Longdo]
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ,  ] repeated offender; habitual criminal; recidivist #67,505 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewohnheit { f }habitualness [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher { m }habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
gewöhnlich { adv }habitually [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig; notorisch { adj }habitual [Add to Longdo]
gewohnt { adv }habitually [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) #4,643 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]
常用[じょうよう, jouyou] (n, vs, adj-no) habitual use; daily use; (P) #13,809 [Add to Longdo]
愛用[あいよう, aiyou] (n, adj-no, vs) favorite; favourite; habitual use; (P) #14,245 [Add to Longdo]
愛飲[あいいん, aiin] (n, vs) usual drink; habitual drinking [Add to Longdo]
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) habitual drinker [Add to Longdo]
愛飲者[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker [Add to Longdo]
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker [Add to Longdo]
何時もの[いつもの, itsumono] (n) (uk) usual; habitual [Add to Longdo]
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
常飲[じょういん, jouin] (n, vs) regular drinking; habitual drinking [Add to Longdo]
常習者[じょうしゅうしゃ, joushuusha] (n) habitual offender [Add to Longdo]
常習的[じょうしゅうてき, joushuuteki] (adj-na) habitual [Add to Longdo]
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] (n) (1) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]
常套手段;常とう手段[じょうとうしゅだん, joutoushudan] (n) one's habitual practice (practise); usual measure [Add to Longdo]
清涼殿[せいりょうでん;せいろうでん, seiryouden ; seirouden] (n) (See 十七殿) pavilion used as the emperor's habitual residence (in Heian Palace) [Add to Longdo]
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems [Add to Longdo]
定席[じょうせき, jouseki] (n) one's habitual seat; regular hall; entertainment hall [Add to Longdo]
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv, n-t) normally; habitually; (P) [Add to Longdo]
日頃の行い;日ごろの行い[ひごろのおこない, higoronookonai] (exp) one's habitual behaviour (behavior) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitual \Ha*bit"ual\ (h[.a]*b[i^]t"[-u]*al; 135), a. [Cf. F.
   habituel, LL. habitualis. See {Habit}, n.]
   1. Formed or acquired by habit or use.
    [1913 Webster]
 
       An habitual knowledge of certain rules and maxims.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. According to habit; established by habit; customary;
    constant; as, the habitual practice of sin.
    [1913 Webster]
 
       It is the distinguishing mark of habitual piety to
       be grateful for the most common and ordinary
       blessings.              --Buckminster.
 
   Syn: Customary; accustomed; usual; common; wonted; ordinary;
     regular; familiar. -- {Ha*bit"u*al*ly}, adv. --
     {Ha*bit"u*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitual
   adj 1: commonly used or practiced; usual; "his accustomed
       thoroughness"; "took his customary morning walk"; "his
       habitual comment"; "with her wonted candor" [syn:
       {accustomed}, {customary}, {habitual}, {wonted(a)}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 habitual
  normal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top