ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*grouchy*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grouchy, -grouchy-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grouchy(adj) บูดบึ้ง, See also: อารมณ์เสีย, Syn. ill-tempered, Ant. even-tempered, easygoing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง, ไม่พอใจ, คับอกคับใจ, อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered, sulky

English-Thai: Nontri Dictionary
grouchy(adj) หงุดหงิด, พร่ำบ่น, ไม่สบายใจ, ไม่พอใจ, อารมณ์ไม่ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป The Godfather (1972)
-Mr. Grouchy.- พ่อคนขี้บ่น Mona Lisa Smile (2003)
I am grouchy due to lack of recent physical intimacy.ชั้นหงุดหงิดไปหน่อยเพราะช่วงนี้ ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดทางร่างกาย 50 First Dates (2004)
I was holding it for a friend of mine. A very grouchy, dangerous friend.เพื่อนฉันฝากเอาไว้ เพื่อนขี้หงุดหงิดและอันตรายมาก Chuck Versus the Wookiee (2007)
Someone's grouchy when they don't get their sleep.บางคนบ่นถ้าได้นอนไม่อิ่ม Chapter Three 'Kindred' (2007)
Don't you work with three other doctors and a grouchy gimp?คุณไม่ได้ทำงานกับหมออีก 3 คนหรือ แล้วก็ คนพิการที่เจ้าอารมณ์ Emancipation (2008)
You know how famously grouchy the French can be, dear brother.นายรู้มั้ยว่าพวกฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องขี้บ่นขนาดไหน Julie & Julia (2009)
Why are you being so grouchy today? I'm not.ฉันเปล่าหงุดหงิด ฉันแค่เซ็ง The Innkeepers (2011)
She's a grouchy old lady.เธอแก่แล้วนะ.. Get Out of My Life (2012)
Hey, Grouchy, I was just...ไง เกร๊าชี่ กำลังจะ... Smurfs: The Lost Village (2017)
Hi, Grouchy. Hi, Smurfette. Nice day, huh?ไง เกร๊าชี่ สเมิร์ฟเฟ็ทท์ อากาศดีเนอะ Smurfs: The Lost Village (2017)
You're a grouchy old bear, aren't you, Clegane?แกคือหมีแก่ขี้หงุดหงิดไช่ไหม คลีแกน Dragonstone (2017)
I was hoping for Grouchy, but it was Blucher.Ich hoffte Grouchy, es war Blucher. The Lions Are Loose (1961)
Grouchy.Grouchy. Waterloo (1970)
Grouchy.Grouchy. Waterloo (1970)
If only Blucher could outrun Grouchy, and give me even one corps.Könnte Blücher doch Grouchy entkommen, und mir nur ein Korps schicken. Waterloo (1970)
Why does Grouchy only do six miles a day? I do ten.Warum schafft Grouchy nur sechs Meilen am Tag, und ich schaffe zehn? Waterloo (1970)
Tell him the roads are the same for everyone.Sagen Sie Grouchy, die Straßen wären für alle gleich. Ist es nicht so? Waterloo (1970)
- Where is Grouchy and his men?- Wo ist Grouchy und seine 30, 000 Mann? Waterloo (1970)
If Grouchy comes between us...Wenn Grouchy sich zwischen uns schiebt... Waterloo (1970)
I think it's Grouchy's blue, sir.Anscheinend ist es Grouchys Blau, Sir. Waterloo (1970)
Grouchy has come across.Grouchy rückt dort an. Waterloo (1970)
Where's Grouchy?Wo ist Grouchy? Waterloo (1970)
Where is Grouchy?Wo ist Grouchy? Waterloo (1970)
Where is Grouchy?Wo ist Grouchy? Waterloo (1970)
- It's Grouchy!- Grouchy kommt! Waterloo (1970)
- Where is Grouchy?- Wo ist Grouchy? Waterloo (1970)
Where is Grouchy?Wo ist Grouchy? Waterloo (1970)
You have my answer to Marshal Grouchy.Ihr kennt meine Antwort an Marschall Grouchy. The Duellists (1977)
Rouchy, I heard you're quite the Nimrod.Grouchy. Es heißt, Sie sind ein wahrer Nimrod. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
There's Dopey, Sneezy, Grouchy Happy, Sleepy, Rudolph and Blitzen.Da sind Dopey, Sneezy, Grouchy... Happy, Sleepy, Rudolph und Blitzen. Desk Set (1957)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROUCHY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grouchy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
griesgrämig; miesepetrich { adj } | griesgrämiger | am griesgrämigstengrouchy | grouchier | grouchiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 grouchy \grouch"y\ (grouch"[y^]), adj.
   given to complaining or grumbling; prone to show annoyance at
   slight provocation; irritable.
 
   Syn: crabbed, crabby, cross, fussy, fussbudgety, grumpy,
     bad-tempered, ill-tempered.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grouchy
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top