ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*glee*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glee, -glee-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glee(n) ความปิติยินดี, See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, Syn. joyfulness, Ant. gloom, sadness
gleeful(adj) ร่าเริง, See also: ยินดี, เป็นสุข, Syn. happy, joyful, Ant. depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glee(กลี) n. ความยินดี, ความร่าเริง
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง
gleed(กลีด) n. ถ่านที่ลุกไหม้
gleeful(กลี'ฟูล) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง.
gleeman(กลี'มัน) n. นักร้องอาชีพที่เที่ยวเดินไปมา
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง, ปลื้มปีติ.
gleet(กลีท) n. หนองในเรื้อรัง

English-Thai: Nontri Dictionary
glee(n) ความร่าเริง, ความยินดี, ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, ยินดี, รื่นเริง, ดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gleemanนักขับลำกลีแมน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall gleefully do whatever it takes.ข้าจะยินดีทำทุกอย่าง The Kingdom of the Winds (2008)
Hale's got Eglee to give him an escort out of town.เฮลเขาจะส่งตัวเขาไปยังเมืองงอื่น Na Triobloidi (2009)
- Who's gonna take over Glee Club? - I don't know.- แล้วใครจะคุมชมรมร้องเพลง? Pilot (2009)
I'd like to take over Glee Club.- ผมอยากดูแลชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้ Pilot (2009)
You think Glee Club is gonna change that?- ทุกๆคนเกลียดหนู เธอคิดว่าชมรมร้องเพลง จะทำให้มันเปลี่ยนไปเหรอ? Pilot (2009)
I can't keep wasting my time with Glee.หนูจะมัวเสียเวลากับชมรมไม่ได้ Pilot (2009)
If we show at Regionals, Glee stays. If not, the bar is open in the auditorium.ถ้าเราได้ไประดับภาค ชมรมได้อยู่ต่อ แต่ถ้าไม่ ก็เปิดบาร์ได้เลย Pilot (2009)
I had to make a deal with Figgins so he wouldn't kill Glee Club.- อะไรนะ? ผมตกลงกับฟิกกินส์ เพื่อให้ชมรมร้องเพลงได้อยู่ต่อ Pilot (2009)
I hear you have taken over Glee Club. Yeah.ฉันได้ยินว่านายคุมชมรมร้องเพลงต่อ Pilot (2009)
So you want to talk to my Cheerios about joining Glee Club? Well, I need more kids...นายอยากให้เด็กทีมเชียร์ของฉัน เข้าชมรมร้องเพลง? Pilot (2009)
I can't see any of my guys wanting to join the Glee Club.ฉันนึกไม่ออกเลยว่า เด็กฉันคนไหน จะอยากเข้าชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
It's really nice how much you care about Glee.ดีจังที่คุณเป็นห่วงชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
So let your little Glee kids have their little club.ปล่อยให้เด็กๆ อยู่กับชมรมเล็กๆของเขา Pilot (2009)
Glee Club needs guys.ชมรมร้องเพลง ต้องการพวกนาย Pilot (2009)
- Didn't see you at Glee Club today.- วันนี้ไม่เห็นเธอที่ชมรมร้องเพลง Pilot (2009)
I can't do Glee anymore. It conflicts with...ฉันร้องเพลงอีกไม่ได้ มันขัดแย้งกับ... Pilot (2009)
I mean, teaching here and coaching Glee Club-- it's where I belong.การสอนที่นี่ และชมรมร้องเพลง เป็นสิ่งที่ผมรัก Showmance (2009)
You know, you don't have to worry about Glee Club. We're going to be fine.ไม่ต้องห่วง เราผ่านได้แน่ Showmance (2009)
Glee Club is here to stay. I believe in my kids.ชมรมร้องเพลง ต้องอยู่ได้ ผมเชื่อในตัวเด็กๆ Showmance (2009)
I can't. I want to do Glee. I--ฉันอยากร้องเพลง ฉันมีความสุข เวลาแสดง Showmance (2009)
Every day Glee's status is going up and yours is going down... deal with it.ชมรมร้องเพลง ดีขึ้นทุกวัน ส่วนเธอมีแต่แย่ลง ทำใจซะ Showmance (2009)
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving.เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา Showmance (2009)
You know what, guys? I don't want to hear it. Doing that song is going to kill any chance the Glee Club has.ถ้าใช้เพลงนั้น มันจะปิดโอกาสเรานะคะ Showmance (2009)
Oh. I've just been pounding the pavement all week after Glee rehearsal.ผมรับจ้างทุบทางเท้า มาทั้งอาทิตย์ Showmance (2009)
I officially call this meeting of Glee Club in session.ขอเปิดการประชุม ชมรมร้องเพลง อย่างเป็นทางการ Showmance (2009)
Yay, Glee!เย้ ชมรมร้องเพลง Showmance (2009)
Glee kids, hooray!ลุยเลย เด็กๆ Showmance (2009)
Glee Club ruled this place. And we're on our way back.ชมรมร้องเพลง ดังมากๆ และมันกำลังกลับมา Showmance (2009)
Now, I could tell you all about how great Glee is, but, uh, ฉันอยากบอกว่า ชมรมร้องเพลงดียังไง แต่... Showmance (2009)
I demand your resignation from this school, as well as the disbanding of Glee Club.ฉันต้องการให้ นายลาออกจาก ร.ร.นี้ - และยุบชมรมร้องเพลงซะ Showmance (2009)
So, Sue, I'm cutting your dry-cleaning budget to pay for new costumes for the Glee Club.ซู.. ผมตัดงบซักแห้ง ไปจ่ายค่าชุดให้ชมรมร้องเพลง Showmance (2009)
No parent in their right mind is going to let their kid join Glee now.ไม่มีพ่อแม่คนไหน ยอมให้ลูกเข้าชมรมเรา Showmance (2009)
Look, I know how much you care about Glee Club. And I understand why you did what you did.ฉันรู้ว่าเธอรัก ชมรมร้องเพลง และเข้าใจเหตุผล ที่เธอทำ Showmance (2009)
SUE: Let me get this straight. You're joining Glee Club?อะไรนะ เธอเข้าชมรมร้องเพลง? Showmance (2009)
And that... that is what Glee is supposed to be about.และนั่น... คือสิ่งที่ชมรมร้องเพลง ควรจะเป็น Showmance (2009)
And your cliché of a blond girlfriend Glee is my one shot.ชมรมร้องเพลง เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมี Acafellas (2009)
I will not be satisfied until glee club is disbanded.ฉันยังไม่พอใจ จนกว่าจะยุบชมรมร้องเพลง Acafellas (2009)
You need to go after these glee clubbers One by one.เธอต้องจัดการสมาชิกชมรม ทีละคนๆ Acafellas (2009)
We are in glee club.เราอยู่ชมรมประสานเสียง Acafellas (2009)
We'd like to talk to dakota stanley About choreography for our glee club.เราอยากคุยกับ ดาโกต้า สแตนลี่ย์ เรื่องสอนเต้นให้ชมรมเรา Acafellas (2009)
mr. stanley! We're the mckinley high glee club.เราอยู่ชมรมร้องเพลง ของ รร.แมคคินลี่ย์ Acafellas (2009)
I just want to tell you that i'm quitting glee, too.ผมอยากบอกคุณว่า ผมจะออกจากวงเหมือนกัน Acafellas (2009)
I didn't quit glee.ฉันไม่ได้ออกจากวง Acafellas (2009)
Glee's bringing down my rep, man.ชมรมร้องเพลง ทำผมเสียชื่อเสียง Acafellas (2009)
We're in glee club.เราอยู่ชมรมร้องเพลงนะ Acafellas (2009)
Getting the cheerios to help out with the glee club Choreographer fund-raiserคุณพาเด็กๆมาช่วยชมรมร้องเพลง หาทุนจ้างครูสอนเต้น Acafellas (2009)
Well, erma, i'm willing to do whatever it takes To make this glee club successful.เอมม่า ฉันทำได้ทุกอย่าง เพื่อให้ชมรมร้องเพลง ประสบความสำเร็จ Acafellas (2009)
Of glee club because you don't like the way they look. Uh, why don't you shut your face-gashเธอหยุดพูดซะนะ พ่อคนใจร้อน Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleeI'm a member of the Glee Club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
ตาโต(v) look with excitement, See also: (eyes) widen, look with joy/glee, Example: ดวงดอมตาโตเมื่อได้ยินเรื่องเที่ยว, Thai Definition: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความตื่นเต้นดีใจ, Notes: อุปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติ[khwām piti] (n) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่[yim nøi yim yai] (v, exp) EN: be gleeful ; smile gleefully

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glee
gleeful
gleeson
gleefully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glee
glees
gleeful
gleefully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ,   /  ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay #3,536 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude { f }glee [Add to Longdo]
(hämische) Freude { f }gleefulness [Add to Longdo]
Gesangverein { m }glee club [Add to Longdo]
Glee { m } [ mus. ]glee [Add to Longdo]
Schadenfreude { f }; Häme { f }malicious-joy; malicious glee; gloating; gloating joy; gloat; schadenfreude [Add to Longdo]
fröhlichgleeful [Add to Longdo]
fröhlich { adv }gleefully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリー[guri-] (n) glee #18,524 [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na, int, n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
グリークラブ[guri-kurabu] (n) glee club; (P) [Add to Longdo]
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t, adv-to) gleeful; joyful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glee \Glee\ (gl[=e]), n. [OE. gle, gleo, AS. gle['o]w, gle['o],
   akin to Icel. gl[=y]: cf. Gr. ? joke, jest.]
   [1913 Webster]
   1. Music; minstrelsy; entertainment. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Joy; merriment; mirth; gayety; paricularly, the mirth
    enjoyed at a feast. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) An unaccompanied part song for three or more solo
    voices. It is not necessarily gleesome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glee
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]
   2: malicious satisfaction [syn: {gloat}, {gloating}, {glee}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top