ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*get better*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get better, -get better-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He must get better first. I'll decide...- เขาจะต้องได้รับดีขึ้นเป็นครั้งแรก ผมจะตัดสินใจ ... The Godfather (1972)
If she eats my vegetables she'll get better right awayถ้าเธอกินผักคุณยาย เธอจะแข็งแรงนะ My Neighbor Totoro (1988)
Al, they get better every time down the track.พวกเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ Cool Runnings (1993)
Wine is supposed to get better with age.ไวน์ยิ่งเก่า ยิ่งรสชาติดีนะ... Il Mare (2000)
She did get better, right around her 3rd birthday.แต่ในที่สุดเธอก็อาการดีขึ้น เมื่อเธออายุครบประมาณ 3 ขวบ X-Ray (2001)
You're just having a hard time adjusting You'll get better if you restเธออยู่ในช่วงปรับตัวเท่านั้นเอง นอนพักแล้วเธอจะดีขึ้น A Tale of Two Sisters (2003)
They said I'd never get better, just worse.พวกเขาบอกว่ามันไม่มีทางดีขึ้น มีแต่จะแย่ลง Resident Evil: Apocalypse (2004)
We don't even know when we'll be able to come back. Noodle business was just about to get better...ฉันบอกเธอแล้วว่าฉันจะเอาไป! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
After you get betterอย่าพูดแบบนั้นสิ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Get betterหายดีเถอะนะ Full House (2004)
That's how things get better. That's how you measure a man's life.นี่ต่างหากล่ะตัววัดคุณค่าชีวิตคน Goal! The Dream Begins (2005)
- That's how you get better.-ฉันไม่ได้เรื่องหรอก -เดี๋ยวคุณจะได้เป็นมืออาชีพ Match Point (2005)
I hope that the world turns and that things get better.ฉันหวังว่าโลกจะเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆจะดีขึ้น V for Vendetta (2005)
You know what it means? You have to get better.รู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไร หมายความว่า เธอจะต้องหาย Voice (2005)
You'll get better soon.แม่จะหายดีนะ Sad Movie (2005)
Sweetheart, please, you need to use all of your energy just to get better, not to worry about Clark.ที่รัก, ได้โปรด, คุณต้องห่วงตัวคุณเองก่อน แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องคลาร์ก Arrival (2005)
you were just going through my things to get better acquainted.คุณทำอย่างนี้จนฉันคุ้นแล้ว. Hidden (2005)
When is it gonna get better?แล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ Eight Below (2006)
Yeah, tell her she needs to get better so she can come see us, Coach.ช่วยบอกว่าเธอต้องหายดี จะได้มาดูพวกเราแข่ง Gridiron Gang (2006)
You gotta get better, man, 'cause...นายต้องไปได้ดีแน่ ๆ เพื่อน เพราะ... Peaceful Warrior (2006)
You don't get better suffering than that.เธอจะหาช่วงเวลาที่ทนทุกข์ ขนาดนั้นไม่ได้แล้ว Little Miss Sunshine (2006)
Your mother will get better soon, you'll see.ไม่นาน แม่เธอก็จะอาการดีขึ้น เธอดูสิ Pan's Labyrinth (2006)
He told me you would get better. And you did.เขาบอกว่าแม่จะดีขึ้น แล้วมันก็จริง Pan's Labyrinth (2006)
I got to get better. I got to get back in there.ผมจะต้องดีขึ้น ผมจะต้องกลับเข้าร่าง In My Time of Dying (2006)
Our bodies can get better. You can snap right back in there and wake up.ร่างกายเราจะดีขึ้น แล้วเธอก็รีบกลับเข้าแล้ว และก็ลืมตาขึ้นมา In My Time of Dying (2006)
BUT IT'LL GET BETTER.แต่เดี้ยวมันจะดีขึ้นเอง Family/Affair (2007)
Okay, then, you should have faith in yourself. You're gonna get better, too.ผมหมายถึง บางที เรื่องของคุณอาจไม่ได้เลิศเลอ Grin and Bear It (2007)
How else do you expect to get better?ไม่อย่างนั้นจะดีขึ้นได้ยังไง The Dark Defender (2007)
I never expected to get better.ผมไม่เคยคาดหวังว่าจะดีขึ้น The Dark Defender (2007)
everything get better in the end, you know, happys endings!ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในตอนจบ, คุณก็รู้, จบลงอย่างมีความสุข! Om Shanti Om (2007)
And if things not get better, than that's not the end!และถ้ามีบางสิ่งไม่ดีขึ้น, ถ้ามันไม่จบลงเช่นนั้น! Om Shanti Om (2007)
And when he does, I'll get better.และเมื่อเขาหาได้ แม่ก็จะดีขึ้น Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I am going to get better, Micah.แม่จะดีขึ้น ไมก้าห์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Listen, the people I work for, they're gonna make sure you get better.ฟังนะ พวกคนที่ฉันทำงานให้ เขาจะทำให้เธอดีขึ้นแน่ Chapter Three 'Kindred' (2007)
I wanna say things'll get better.ฉันอยากจะพูดว่า แล้วก็จะดีขึ้น Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
It's all gonna get better.มันจะดีขึ้นแน่นอน Fever (2007)
I'm just trying to get better acquainted.ฉันแค่พยายาม จะได้รับการทำความคุ้นเคยดีกว่า Balls of Fury (2007)
If you are just waiting around for me to get better...ถ้าคุณกำลังรอให้ผมอาการดีขึ้นล่ะก็... Numb (2007)
Because it will lower your anxiety and help you get better.เพราะมันจะช่วยลดความวิตกจริตของคุณ และทำให้คุณอาการดีขึ้นไง Numb (2007)
You're very sweet, Hudson, but my only concern is that you get better.คุณเป็นคนน่ารักมาก ฮัดสัน แต่ฉันสนใจแค่เรื่องที่จะทำให้คุณหายเท่านั้น Numb (2007)
Tell your hubby to get better, we're grilling every night.บอกแฟนคุณให้หายไวๆ, พวกเราจะปิ้งอาหารกินกันทุกคืน Funny Games (2007)
I'll get better.พอผมดีขึ้น Shooter (2007)
Still, Alma hoped things would get better...แต่อัลม่า ก็ยังหวังว่า อะไรๆ จะดีขึ้น No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Yeah, Chuck let Emmett go so he could get better lunch shifts.ใช่ ชัคให้เอ็มเหม็ดไป เพราะเขาจะได้กินอาหารกลางวันดีๆ Chuck Versus Santa Claus (2008)
It means it will get better right away.ผมหมายถึงเดี๋ยวก็ดีขี้นเองน่ะ Absolute Boyfriend (2008)
Just give it time, sam. It'll get better.ให้แวลามันหน่อยแซม และจะดีขึ้นเอง I Know What You Did Last Summer (2008)
I'll get better at this.ผมดีขึ้นแล้ว About Last Night (2008)
Helped me to believe she might get better.ที่ทำให้ผมเชื่อว่า เธออาจจะดีขึ้น Resurrection (2008)
It'll get better.แล้วมันจะดีขึ้นเอง. Last Man Standing (2008)
You will continue to get better.คุณอาการทรงอยู่... . แล้วกำลังจะดีขึื้น Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get betterDay by day he seemed to get better.
get betterHe commented that the economy was likely to get better.
get betterHe will get better in two weeks.
get betterHe will get better little by little.
get betterHope you'll get better soon.
get betterIf she's given antibiotics and sleeps she'll get better.
get betterI hoped things would get better, but as it is, they are getting worse.
get betterI hope he'll get better soon.
get betterI thought things would get better, but as it is, they are getting worse.
get betterIt is wrong to put down his efforts to get better.
get betterThe doctor spoke to the effect that my father would soon get better.
get betterThe weather is bound to get better tomorrow.
get betterWe expected that things would get better, but, as it is, they are getting worse.
get betterWhat should we do with people who are very sick or hurt and can't get better?
get betterYou should exert yourself to get better results.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตื้น(v) improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai Definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
กระเตื้อง(v) improve, See also: get better, amend, ameliorate, be better, Syn. ดีขึ้น, Ant. ทรุด, Example: ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ซบเซามาเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการปฏิวัติ
ลืมตาอ้าปาก(v) get better in financial status, See also: be getting along financially, be doing all right financially, Syn. ลืมหน้าอ้าปาก, Example: แม้ครอบครัวของเขาจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ แต่เขาก็มิเคยจะลืมเลือนความทุกข์เมื่อครั้งก่อน, Thai Definition: มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
ทุเลา[thulao] (v) EN: improve ; recover ; get better ; pick up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍然而愈[huò rán ér yù, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ,     /    ] to recover speedily (成语 saw); to get better quickly #256,204 [Add to Longdo]
不治而愈[bù zhì ér yù, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄦˊ ㄩˋ,     /    ] to recover spontaneously (from an illness); to get better without medical treatment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
快方に向かう[かいほうにむかう, kaihounimukau] (exp, v5u) to improve; to get better; to convalesce [Add to Longdo]
快方に赴く[かいほうにおもむく, kaihouniomomuku] (exp, v5k) to improve; to get better; to convalesce [Add to Longdo]
腕が上がる[うでがあがる, udegaagaru] (exp, v5r) to gain in skill; to improve; to get better [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top