ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*geneve*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geneve, -geneve-
Possible hiragana form: げねう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You prefer beer or gin, I expect?Trinkst du lieber Bier oder Genever? Mira (1971)
Sooner go getch us a good bottle of Hollands... you can see the Captain's got a thirst on him.Steh nicht rum, hol eine Flasche Genever! Der Captain hat Durst. Pirates (1986)
Very generously proportioned was Cora.Rubensmäßiger Umfang, unsere Coba. Sonntags trank sie Genever. Antonia's Line (1995)
I got to catch a plane in two hours for Geneva, and if I'm late, Ich muss meinen Flug in 2 Stunden bekommen nach Geneve, und wenn ich zu spät bin. Arrival (2005)
Wine? Gin?Genever? Ex Drummer (2007)
- Τhérèse! Is there any gin left? - I'm coming.Thérèse, ist noch Genever im Haus? Bullhead (2011)
Cafe Geneve.Café Geneve. Something Against You (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENEVE

French-Thai: Longdo Dictionary
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
Genève[เฌแนฟ] (n) ชื่อเมืองจเนีวา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Geneve
   n 1: a city in southwestern Switzerland at the western end of
      Lake Geneva; it is the headquarters of various
      international organizations [syn: {Geneva}, {Geneve},
      {Genf}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top