ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gambler*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gambler, -gambler-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambler(n) นักเสี่ยงโชค, See also: นักเล่นพนัน, Syn. gamester, bettor, crapshooter, risk-taker

English-Thai: Nontri Dictionary
gambler(n) นักการพนัน, นักเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
ex-gambler(n) a former gambler
gambler(n) a person who wagers money on the outcome of games or sporting events
gambler(n) someone who risks loss or injury in the hope of gain or excitement, Syn. risk taker

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
ex-gambler

n. a former gambler. [ WordNet 1.5 ]

Gambler

n. One who gambles. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is The Gambler.Aber er ist der Gambler. The Switch (1995)
He is The Gambler.Aber er ist der Gambler. The Chicken Roaster (1996)
Thank you, Mr. Drunken Gambler.Vielen Dank, Herr Drunken Gambler. The One in Vegas: Part 1 (1999)
And my dad was this super gambler.Mein Dad war voll der Super-Gambler. Don of the Dead (2008)
Your dad was The Gambler?Dein Dad war "Der Gambler"? Don of the Dead (2008)
I'm gonna start calling you the gambler.- Ich werde dich "The Gambler" nennen. Moonlighting (2010)
That's "The Gambler" by Kenny Rogers, aka the Silver Fox.Das ist "The Gambler" von Kenny Rogers, alias der Silver Fox. The Fifth Man (2012)
Everybody loves The Gambler.Allen lieben "The Gambler". The Locket (2013)
Horrible job... hot, indoors, forced to listen to "The Gambler" on 8-track while the rest of the world was at the beach.Furchtbarer Job... heiß, immer drinnen, war gezwungen "The Gambler" auf einer 8-Spur zu hören, während der Rest der Welt am Strand war. Dr. James Covington (No. 89) (2014)
Won by a gambler's lustWon by a gambler's lust River of No Return (1954)
She will watch the gambler.นางจะเฝ้าสังเกตนักพนัน Hardhome (2015)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Gamblers paid them to.นักพนันจ้างพวกเขา Field of Dreams (1989)
You're not born to be a gambler.ว่าพ่อไม่เหมาะที่จะเป็นนักพนัน My Girl (2005)
I'm Mr. Arlington Beech, professional gambler and you're Miss Stephanie Broadchest- l am not.ผมคือ มิสเตอร์ อาร์ลิงตัน บีช นักพนันชั้นเซียน และคุณเล่นเป็น มิส สเตฟานี อกผาย - - Casino Royale (2006)
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ 3:10 to Yuma (2007)
- I mean, you're a gambler. This is you. - Yeah.นายเป็นนักพนันนี่โลกของนาย Cassandra's Dream (2007)
This guy's a gambler. look where it got him.เขาเเป็นนักเสี่ยงโชค ดูสิว่าเขาเจออะไร The Damage a Man Can Do (2008)
Dex, I've tried a lot of these gamblers before, เด็กซ์ ฉันว่าความพวกนักพนันมาก่อน The Damage a Man Can Do (2008)
And at least one gambler.และนักพนันอย่างน้อย 1 คน The Damage a Man Can Do (2008)
and the thing is, i'm not even a gambler.ความจริงผมไม่ใช่นักพนันด้วยซ้ำ Pilot (2008)
Gambler's Anonymous three-three, three months now.เข้าฝึกอบรมหยุดเล่นการพนันได้สาม สามเดือนแล้ว Seeds (2008)
Seniors are all compulsive gamblers.พนันได้เลยทางผู้ใหญ่ทุกคนถูกบังคับ Giving Back (2008)
I heard that you were once a very popular con-gambler.ผมได้ยินมาว่า ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็น นักโกงพนันที่มีชื่อเสียง Episode #1.9 (2008)
A gambler can read people's thoughts clearly.การพนันสามารถอ่านความคิดของคนได้ชัดเจน Episode #1.9 (2008)
You know, when Dostoyevsky was writing The Gambler, he signed a contract with his publisher saying that he would finish it in 26 days.คุณรู้อะไรไหม ตอนที่โดสโตเยฟสกี้ เขียนเรื่อง "เดอะ แกมเบลอร์" เขาเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ โดยบอกว่า เขาจะเขียนให้เสร็จภายใน 26 วัน New York, I Love You (2008)
On Friday, please join us for our first annual Gamblers' Anonymous Monte Carlo Night.โปรดมาร่วมงานในวันศุกร์ เราจะจัด\"คืนนักพนัน\ นิรนามประจำปี\"เป็นปีแรก The Love Guru (2008)
There's a gambler's chance we might find the leverage you're looking for right here.เราเริ่มมีโอกาสแล้ว เราอาจจะเจอของต่อรอง คุณกำลังมองหานี่อยู่ใช่มั้ย Cowboys and Indians (2009)
You're quite a gambler, aren't you?คุณเป็นนักพนันอยู่พอตัวเลยใช่ไหม Episode #1.8 (2009)
Now, I can assume he's a bit of a gambler.ทีนี้พูดได้ว่า เขาชอบพนันนิดหน่อย Sherlock Holmes (2009)
I was at an early morning Gamblers Anonymous meeting.ฉันกำลังอยู่ที่กลุ่มบำบัดการพนันแบบนิรนาม\ ตอนเช้ามืด The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Ah, the gambler in you checking out the players.อา ผีพนันในตัวคุณ กำลังหยั่งเชิงคู่แข่งสินะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You.It's got to be you, because you're the gambler.คุณนั่นแหละ ต้องเป็นคุณ เพราะคุณเป็นนักพนัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm the gambler.ผมเป็นนักพนันนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I am not a gambler.ฉันไม่ใช่นักพนัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
He got in over his head to a gambler.เขาเป็นนักพนันตัวยง Brown Betty (2010)
I'm a gambler.- ผมเป็นนักพนัน The Couple in the Cave (2010)
Like a gambler... Concealing a tell.เหมือนนักเสี่ยงโชคที่ซ่อนมือนำโชคของเขา Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I'm not much of a gambler when it comes to arterial blockage.ผมคงไม่เสี่ยงให้มันไปอุดหลอดเลือดแดงที่หัวใจคุณแน่ Traffic (2011)
You might call it a gambler's hunch.คุณอาจเรียกว่าลางสังหรณ์ของ นักการพนัน Is There an Edge to the Universe? (2011)
Gambler?การพนัน ? Putting It Together (2011)
Sure do. That's how we flag gamblers with priors.แน่นอนครับ เราต้องติดธง เอาไว้สำหรับนักพนันที่มีคดี Heartbreak Hotel (2011)
I used to think I was a terrible gambler.ฉันเคยคิดว่าตัวเองเป็นนักพนันที่แย่ Deadline (2011)
Is your boss a gambler?นายของคุณเล่นการพนันไหม? Cyber Threat (2011)
Was he a gambler?เขาติดการพนันไหม? Cyber Threat (2011)
Supposed to be some sort of high stakes gambler from vegas.เขาเป็นนักพนันตัวกลั่นจากเวกัส Would You Rather (2012)
Because you're a smart gambler. Stannis has proved himself in war.เพราะท่านเป็น นักพนันที่ฉลาด The Night Lands (2012)
Doesn't seem to be a gambler, except maybe the stock market.ยกเว้นแต่ว่าเขาอาจจะเล่นหุ้น Tarantella (2012)
So we're looking for a gambler.งั๊นเราก็กำลังตามหานักพนันอยู่ Snake Eyes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gamblerAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
gamblerMany gamblers win and lose money at the horse-race track.
gamblerThat man is notorious as a gambler.
gamblerThe gambler lost a good deal of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน(n) gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
นักการพนัน(n) gambler, Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน, Example: ผมทอดเต๋าได้ดีเท่ากับนักการพนันที่ช่ำชอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบเล่นการพนัน
ขา(n) gambler, See also: card partner, Syn. คน, สมาชิก, Example: เดี๋ยวรอให้ขามาครบก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นกัน, Count Unit: ขา, คน, Thai Definition: ผู้เล่นการพนัน
นักเสี่ยงโชค(n) gambler, See also: gamester, speculator, stockholder, venturer, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขา[khā] (n) EN: gambler ; card partner
คนเล่นการพนัน[khon lēn kān phanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
คนเลี่ยงโชค[khon sīeng chōk] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักการพนัน[nakkānphanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ] ; joueur [ m ]
นักเลงการพนัน[naklēng kān phanan] (n, exp) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักเล่นการพนัน[nak len kān phanan] (n, exp) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักพนัน[nak phanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gambler
gamblers
gambler's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambler
gamblers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌徒[dǔ tú, ㄉㄨˇ ㄊㄨˊ,   /  ] a gambler #28,482 [Add to Longdo]
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ,   /  ] gamblers' den; illegal casino #104,772 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spieler { m } | Spieler { pl }gambler | gamblers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na, n) (2) uselessness; purposelessness; (P) #17,614 [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
ギャンブラー[gyanbura-] (n) gambler; (P) [Add to Longdo]
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
勝負師[しょうぶし, shoubushi] (n) (1) gambler; (2) risk taker [Add to Longdo]
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job [Add to Longdo]
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester [Add to Longdo]
博徒[ばくと, bakuto] (n) gambler [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top