ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*freely*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: freely, -freely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freely(adv) อย่างอิสระ, See also: อย่างเสรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freelyadv. อย่างอิสระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint, Freely Movableข้อต่อชนิดเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
freely(adv) in a free manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Freelyadv. [ AS. freólice. ] In a free manner; without restraint or compulsion; abundantly; gratuitously. [ 1913 Webster ]

Of every tree of the garden thou mayst freely eat. Gen. ii. 16. [ 1913 Webster ]

Freely ye have received, freely give. Matt. x. 8. [ 1913 Webster ]

Freely they stood who stood, and fell who fell. Milton. [ 1913 Webster ]

Freely we serve
Because we freely love. Milton.

Syn. -- Independently; voluntarily; spontaneously; unconditionally; unobstructedly; willingly; readily; liberally; generously; bounteously; munificently; bountifully; abundantly; largely; copiously; plentifully; plenteously. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was a sportswoman in the East German Olympic track-and-field team... they dispensed anabolic steroids as freely... as here in America they dole out Gatorade.สมัยที่ฉันเป็นนักกีฬากรีฑาในเยอรมันตะวันออก พวกเขาให้สเตอรอยด์กันแบบเต็มที่ เหมือนกับที่นักกีฬาดื่มเกเตอเรด Junior (1994)
We'll never know until I can walk freely among them.ทางเดียวที่จะรู้ ต้องเดินเข้าไปดู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No! You couldn't roam around freely if you were.-ยังไม่ได้แต่ง ไม่งั้นคงเที่ยวอย่างสบายอย่างนี้ไม่ได้หรอก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You offer it to me freely.ข้าให้ข้าโดยที่ไม่ขัดขืนเลยเหรอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Rice can freely looking for a place to eatRice can freely looking for a place to eat Sex Is Zero (2002)
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา Wicker Park (2004)
Now they're to be sent back to their natural habitat, where they will live their lives in the freedom they used to freely desire.และพวกมันกำลังจะถูกส่งกลับ คืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ซึ่งพวกมันจะใช้ชิวิตอย่างอิสระ อย่างที่พวกมันเคยต้องการ Madagascar (2005)
No more order, no more steps we all freely roam the crowd ...looking for our soulmate.ไม่มีสิ่งใดที่ต้องทำ ไม่ต้องออกเดินทางอีก พวกเราทั้งหมดต่างสนุกสนานกันได้อย่างอิสระเสรี เฝ้ามองหาคู่แท้ March of the Penguins (2005)
We can talk freely here.เราพูดกันตามสบายได้ที่นี่ Voice (2005)
- Please speak freely.พูดตามสบาย Shadowless Sword (2005)
This is such glad tidings for us, and yet, our poor mother cannot celebrate freely.นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเรา แต่เสด็จแม่ผู้น่าสงสารไม่สามารถจะยินดีกับเราได้อย่างสบายพระทัย Episode #1.8 (2006)
Within this frozen world, I'm able to walk freely and unnoticed.กับโลกหยุดสนิท ผมสามารถ เดินอย่างอิสระไม่มีใครเห็น Cashback (2006)
Look, Mr. Thorn, this session was Katherine's idea, so I encourage you to speak freely.ฟังนะคุณธอร์น พวกนี้เป็นความคิดของแคเธอรีน ผมอยากให้คุณพูดทุกอย่างออกมา The Omen (2006)
I have in the past given myself away too freely.เมื่อก่อนฉันปล่อยตัวมากเกินไป Listen to the Rain on the Roof (2006)
Use your weapons freely!ใช้อาวุธเต็มที่เลย Appleseed Ex Machina (2007)
You speak as if such things are freely available.เจ้าพูดยังจะหามันได้ง่าย ๆ นั่นแหละ Stardust (2007)
I could go on and on about what a great guy here Earl is, how he gives so freely of his time and his money.ยังมีตัวอย่างอีกมากที่จะยืนยัน... ความเป็นคนดีของคนอย่างเอิร์ล ผู้เสียสละทั้งเวลาและเงินทอง Mr. Brooks (2007)
this is no occasion to be carefreely sitting around smoking cigarettes!พวกนาย นี่ไม่ใช่เวลาจะมานั่งสูบบุหรี่อย่างสบายอารมณ์นะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
since against his thy will... chose freely what it now so justly rues."สมควรอยู่เองที่จะเป็นเช่นนั้น" The Haunting of Molly Hartley (2008)
The blood flows more freely down there so one doesn't have to suck as hard.ตรงนั้นเลือดไหลดีมาก ไม่ต้องดูดให้เหนื่อยเลย Escape from Dragon House (2008)
And I have allowed you to speak freely with me on this job.ถึงยอมให้นายพูดในเรื่องนี้ Fireproof (2008)
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
Permission to speak freely?ขอพูดจริงจริงได้ไหม? Chuck Versus the DeLorean (2008)
Pretty freely in front of peopleอย่างเปิดเผยต่อหน้าคน Brothers of Nablus (2008)
It's a gift that must be freely given.เป็นของขวัญที่ต้องถูกให้อย่างอิสระ There's No 'I' in Team (2008)
Your conscience bleeds more freely than my head.เลือดของควา่มสำนึกผิดของนาย มากกว่าของฉันหรือ Dying Changes Everything (2008)
I find people speak more freely without a superior officer around.ขอคุยแบบส่วนตัว จะได้มั๊ยครับ Day of the Dead (2008)
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า The Reader (2008)
It's not exactly like I can talk freely, you know.คือผมไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่อง Safe and Sound (2008)
And if I may speak freely, I think it's a mistake to move Scylla to the Raven Rock bunker when the Los Angeles facility is one of the mo secure ones we have.ถ้าพูดตรงๆ ดิฉันคิดว่าคงไม่ดี ที่จะย้ายซิลล่าไปที่ ป้อมเรเว่นร็อค ในเมื่อที่ลอส แองเจลิส Greatness Achieved (2008)
We can move freely among the living to do our job.เราสามารถอยู่ไปมาได้ขณะที่เราทำงานของเราอยู่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You may speak freely in front of Olivia.คุณมีอะไร ก็พูดได้เต็มที่เลย ต่อหน้าโอลิเวีย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That will allow them to travel freely within our borders.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายที่จัดการพวกแนวร่วมที่ห้า V (2009)
When do we have the rights to love freely?เมื่อไหร่เราจะมีสิทธิ์ที่จะรักใครอย่างอิสระนะ? Episode #1.3 (2009)
As a first step, a limited number of visitors will be able to apply for visas that will allow them to travel freely within our borders.เป็นก้าวแรก ที่จะกำหนดสัดส่วนผู้มาเยือน ที่สามารถสมัครขอวีซ่า ในการอนุญาตให้พวกเขา ท่องไปได้อย่างอิสระภายใน พรมแดนประเทศของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
This room is secure, so we can speak freely.ทำไมต้องเป็นความลับด้วย ? G-Force (2009)
Permission to speak freely, sir.ผมขออนุญาตแสดงความเห็นครับ Star Trek (2009)
We will live freelysora wo tobu tori no you ni Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
To say that one was freely adapted is a bit of an understatement, guvnor.ที่จะพูดว่าคนหนึ่งถูกดัดแปลงไปได้อย่างอิสระ จาเปงคำก่าวที่น้อยก่าคามจิง, กอปเน๊อะ Easy A (2010)
You can speak freely.คุณพูดได้สบายเลย Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Can you speak freely?คุณพูดได้นะ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Freely given.ให้ฟรี Shadow Games (2010)
Your tongue rattles too freely in your mouth!ลิ้นมึงส่งเสียงรัว บลาๆๆๆ อยู่ในปากมึง! The Thing in the Pit (2010)
I will freely admit that I despise them.และผมยอมรับว่า ผมรังเกียจพวกมัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Allowing these beggar kids to come freely wander around.ปล่อยให้เด็กเหลือขอทำอะไรแบบนี้ได้ The Man from Nowhere (2010)
To enter the senate freely.เพื่อที่ท่านจะได้เข้าไปยังสภาสูงอย่างสะดวก Duchess of Mandalore (2010)
General, if I could speak freely?ท่านนายพลครับ ขอผมพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับ ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
Vampires and werewolves used to roam freely until a shaman put a curse on them to limit their power.ในอดีตแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าอยู่กันอย่างอิสระ จนกระทั่งพวกหมอผีสาปพวกเขาเพื่อจำกัดพลัง The Sacrifice (2010)
Vampires and werewolves used to roam freelyในอดีตแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าอยู่กันอย่างอิสระ By the Light of the Moon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freelyBut confessed freely, I am not the Christ.
freelyCan I use this room freely?
freelyConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
freelyFlowing more freely than wine.
freelyHe always spends his money freely.
freelyHe freely praised her.
freelyHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
freelyIn Japan we may criticize the government freely.
freelyNowadays, however, calculators can be used freely in school examinations, and already in many schools the only sound to be heard during a math exam is the sound of children tapping on their calculators.
freelyNow that Father is gone, we can talk freely.
freelyPlease take freely.
freelySpeak to me freely.
freelyThe second language may be freely chosen.
freelyThis is an early work, I did it freely without storyboarding so it's unreasonably long.
freelyThus you cannot indulge in the pleasure of spending money freely.
freelyWe created a freely available English-Japanese bilingual corpus.
freelyWe discussed the problem freely.
freelyYou can enter the library freely.
freelyYou can speak out freely here.
freelyYou may link to this webpage freely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่อั้น(adv) freely, See also: without stint, without limits, Syn. ไม่ยั้ง, Example: พ่อแม่ให้เขาใช้เงินได้อย่างไม่อั้นในการซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย, Thai Definition: เต็มที่, เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อจำกัด
เสรี(adv) freely, See also: independently, Syn. อิสระ, Example: ในสังคมสมัยนี้หญิงสาวชายหนุ่มคบกันเป็นเพื่อนฝูงกันได้โดยเสรี, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
อิสระ(adv) freely, See also: independently, liberally, Example: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, Thai Definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
โดยสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai Definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
พล่อยๆ(adv) indiscreetly, See also: freely, thoughtlessly, flippantly, Example: ถ้าเธอทำอะไรพล่อยๆ อย่างนี้อีก พวกเราทุกคนจะเดือดร้อน, Thai Definition: โดยไม่ตริตรองหรือไม่คิดให้ดีก่อน
ฟ่อง(v) float, See also: float freely, rise highly, Syn. ลอยฟ่อง, Example: น้ำในคลองแสนแสบมีฟองขาวลอยฟ่องเต็มไปหมด, Thai Definition: ลอยสูง, ลอยเด่น, ลอยอยู่ตามลำพัง
โดยอิสระ(adv) independently, See also: freely, Syn. เป็นอิสระ, อิสระเสรี, Example: วัยรุ่นอเมริกันชอบแยกตัวไปอยู่โดยอิสระ
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
ตามเรื่อง(adv) freely, See also: let thing run their own course, let thing take their own course, according to the inevitab, Syn. ตามเรื่องตามราว, Example: พ่อแม่ปล่อยให้เด็กๆ เล่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละ, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฟ่อง[føng] (adv) EN: highly ; freely  FR: à la dérive
พล่อย[phlǿi] (adv) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly  FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[phlǿi-phlǿi] (adv) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly
ตามอำเภอใจ[tām amphoējai] (adv) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wish ; without restraint ; freely ; as one likes  FR: arbitrairement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
freely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ,  ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely #12,415 [Add to Longdo]
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ,   /  ] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content #17,704 [Add to Longdo]
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ,     /    ] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content #24,170 [Add to Longdo]
无拘无束[wú jū wú shù, ㄨˊ ㄐㄩ ㄨˊ ㄕㄨˋ,     /    ] unconstrained; unbuttoned; freely #33,887 [Add to Longdo]
畅想[chàng xiǎng, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄤˇ,   /  ] to think freely; unfettered imagination #34,411 [Add to Longdo]
纵论[zòng lùn, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] to talk freely #64,748 [Add to Longdo]
展翅高飞[zhǎn chì gāo fēi, ㄓㄢˇ ㄔˋ ㄍㄠ ㄈㄟ,     /    ] spread your wings and soar (成语 saw); to develop one's abilities freely #68,229 [Add to Longdo]
运用自如[yùn yòng zì rú, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ,     /    ] to operate easily (成语 saw); to use freely; to have fluent command of; to have sth at one's fingertips #70,032 [Add to Longdo]
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ,   /  ] to write freely; to express oneself as one pleases #129,145 [Add to Longdo]
纵谈[zòng tán, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄢˊ,   /  ] to talk freely #138,070 [Add to Longdo]
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ,     / 滿   ] brow beaded with sweat; perspiring freely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frei { adv }freely [Add to Longdo]
frei programmierbarfreely programmable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆使[くし, kushi] (n) (1) free use; (vs) (2) to use freely; to make free use of; to have good command (e.g. of a language); (3) to drive someone on; (P) #10,246 [Add to Longdo]
自在[じざい, jizai] (adj-na, n, adj-no) freely; at will; (P) #11,903 [Add to Longdo]
意臨[いりん, irin] (n) (See 臨書) copying calligraphy without sticking to the model (calligraphy); copying freely [Add to Longdo]
汗っ掻き[あせっかき, asekkaki] (n) great sweater; one who perspires freely [Add to Longdo]
汗掻き[あせかき, asekaki] (n) one who perspires freely; great sweater [Add to Longdo]
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k, vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P) [Add to Longdo]
自由に[じゆうに, jiyuuni] (adv) (See 自由) freely [Add to Longdo]
自由放題[じゆうほうだい, jiyuuhoudai] (n) as freely as one pleases; at will; to one' heart's content [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n, adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
縦横無尽[じゅうおうむじん, juuoumujin] (adj-na, n) freely; right and left; as one pleases [Add to Longdo]
書き捲る;書き捲くる[かきまくる, kakimakuru] (v5r, vt) to dash off; to write freely [Add to Longdo]
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve [Add to Longdo]
惜しみ無く;惜しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely [Add to Longdo]
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp, adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly [Add to Longdo]
存分に[ぞんぶんに, zonbunni] (adv) freely; to one's heart's content [Add to Longdo]
如意自在[にょいじざい, nyoijizai] (n, adj-na, adj-no) freely; in complete control of; with complete freedom; at will; as one pleases [Add to Longdo]
買い漁る[かいあさる, kaiasaru] (v5r, vt) to spend money freely [Add to Longdo]
抜け抜け[ぬけぬけ, nukenuke] (adv, adv-to) (uk) freely; impudently; brazenly; shamelessly; however one wishes [Add to Longdo]
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n, adj-na, adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top