ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*frail*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frail, -frail-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frail(adj) แบบบาง, See also: ขี้โรค, อ่อนแอ, Syn. feeble, infirm, weak, Ant. healthy, robust, vigorous
frail(adj) เปราะ, See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย
taffrail(n) ราวที่อยู่ด้านท้ายเรือ, Syn. handrail, railing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, เปราะ, ชำรุดง่าย, จิตใจอ่อนแอ, ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ, ความบอบบาง, ความแตกง่าย, ความเปราะ, ความชำรุดง่าย, ความมีจิตใจอ่อนแอ, ความใจง่าย, ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility, infirmity, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
frail(adj) แตกง่าย, อ่อนแอ, อ่อน, แบบบาง, เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย, ความอ่อนแอ, ความเปราะ, ความแบบบาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was the roughest, toughest frailเธอเป็นคนเกเรที่สุดดื้อดึงที่สุดหัวอ่อน The Blues Brothers (1980)
Too frail to play with her friends, และเพราะบอบบาง เกินกว่าจะเล่นกับเพื่อน ๆ Woman on Top (2000)
Yes, there is weakness. There is frailty.ใช่ มันมีทั้งความอ่อนแอ และความเปราะบาง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Don't act so frailโลกของเธอก็ยังต้องดำเนินต่อไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
They are so frail, They need... our warmth.พวกเขาอ่อนแอ และต้องการ ความอบอุ่นจากเรา March of the Penguins (2005)
Truly, will you continue protecting us frail old agents?พูดจริงจังกันเลยนะ แกจะคุ้มครองพวกเราปู่หลานงั้นเหรอ? House of Fury (2005)
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย Under the Mountain (2009)
I mean, right now it's all well and good, but in 50 years when they're still what they are, but we're in our '70s and '80s and we're hunched over and frail and using walkers?หมายถึง ตอนนี้อะไรๆ ก็ดีอยู่หรอก แต่อีก 50 ปี พอพวกนั้นยังเหมือนเดิม แต่เราอายุปาเข้าไป 70, 80 Hard-Hearted Hannah (2009)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก 137 Sekunden (2009)
# You would seem so frail #คุณดูเหมือนว่าบอบบางมาก The Blind Side (2009)
But beneath your mask of logic I sense a frailty...และใต้หน้ากากตรรกของคุณ ผมสัมผัสถึงจุดอ่อน... Sherlock Holmes (2009)
That's the frailty of genius, John, นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ... A Study in Pink (2010)
That's the frailty of genius, it needs an audience.นั่นแหละคือจุดอ่อนของอัจฉริยะ มักต้องการผู้ชมเสมอ Unaired Pilot (2010)
Your face looks so frail.หน้าของเธอดูเหนื่อยๆ Episode #1.12 (2010)
He's old and frail and wants my help, I guess.เค้าแก่แล้ว และในฐานะหลาน ผมควรไป Episode #1.4 (2010)
You get frail old man.มามาร่า มามาร่า Clash of the Titans (2010)
Jesus, he looks frail.พระเจ้า. . Limitless (2011)
I know, how can you deliver Easter with this tremendous burden on your old, frail shoulders?(เบา ๆ ) ออกจากมัน ฉันจะฆ่าคุณเลวร้าย! ได้รับการออก! Okay, เฟรด ลองและให้ย้าย ... Hop (2011)
You look frail, father.ท่านดูอ่อนแอมาก ท่านพ่อ Altar of Mortis (2011)
The first victim was frail and an easy target, and yet the unsub shot him from behind and at a distance.เหยื่อรายแรกอ่อนแอ และเป็นเป้าหมายที่ง่าย แต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังยิงเขา จากด้านหลังในระยะไกล Corazon (2011)
I was helpless, blind, frail.ข้าช่วยอะไรไม่ได้เลย ตาบอด เปราะบาง Baelor (2011)
He's such a frail little thing.เขาช่างดูตัวเล็กบอบบาง Afterbirth (2011)
So frail.ช่างอ่อนแอเหลือเกิน Ice Age: Continental Drift (2012)
Little Sarah Elizabeth is frail and ailing and so is Roseanna.ซาราห์ อลิซาเบธทั้งป่วยและอ่อนแอ โรแซนนาก็เช่นกัน Episode #1.2 (2012)
"His greatest vulnerability of all is his emotional frailty.จุดอ่อนที่สำคัญของเขา คือความเปราะบางทางอารมณ์ Pillows and Blankets (2012)
A brutal killer betrayed by the frailty of his own flesh.ฆาตกรเลือดเย็นถูกหักหลัง โดยรอยเลือดของเขา Pandora (2012)
There is no way that frail woman could have committed this crime.เป็นไปไม่ได้ ที่หญิงชราขี้โรคคนนี้จะฆ่าคนได้ Give Me the Blame (2012)
How we make sense of that is the great mystery of our frail existence.เราจะเข้าใจมันได้อย่างไร มันเป็นความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ ในการดำรงอยู่อันเปาะบางของเรา 1+1=3 (2012)
I'm to share you with my brothers, but look at you, so frail, emaciated.แต่ดูเจ้าสิ ช่างอ่อนแอ ผอมแห้ง It's a Shame About Ray (2013)
Their special snowflake of human frailty...ความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ American Gothic (2013)
So frail, so fragile.บอบบาง ราวกับจะแตกหัก How to Train Your Dragon 2 (2014)
Saw their frailty and their love.เห็นความอ่อนแอและความรักของพวกเขา Noah (2014)
- ( thunder rumbling ) - ( Rain pattering ) We ask the Father to judge us with mercy accepting our human frailty.เราขอให้เทพบิดรตัดสินบาปเราด้วยความเมตตา Breaker of Chains (2014)
Claimed. ♪ be not so nervous ♪ ♪ be not so frailจองแล้ว ลดอาวุธปืนลง แล้วเราจะออกมาเจอ พวกคุณมาถึงเทอร์ไมนัสแล้ว ไฮ ฉันแมรี่จ้ะ Us (2014)
What's with bringing a frail in here?มีอะไรกับการนำอ่อนแอในที่นี่? Sin City: A Dame to Kill For (2014)
As in the small, midwestern frail bird?นกตัวเล็กๆ ตายง่ายในตะวันตกกลาง? The Lego Batman Movie (2017)
Dr. Frail?Dr. Frail? The Hanging Tree (1959)
Doctor Joe Frail.Doktor Joe Frail. The Hanging Tree (1959)
- Frail.- Frail. The Hanging Tree (1959)
- Joe Frail?- Joe Frail? The Hanging Tree (1959)
- Dr. Frail.- Dr. Frail. The Hanging Tree (1959)
Do not judge sen b ö your eyes on me, Joe Frail.Richte nicht deinen bösen Blick auf mich, Joe Frail. The Hanging Tree (1959)
Anyone who digs the grave of another, will be self directed.Joe Frail, hüte dich. Wer andern das Grab schaufelt, wird selbst gerichtet werden. The Hanging Tree (1959)
They are not provoke me, doctor Frail.Sie werden mich nicht provozieren, Doktor Frail. The Hanging Tree (1959)
- Are you long for Dr. Frail?- Bist du schon lange bei Doktor Frail? The Hanging Tree (1959)
Frail.Frail. The Hanging Tree (1959)
I ride with Dr. Frail and ore ä chairs, I found it.Ich reite zu Dr. Frail und erzähle, dass ich sie gefunden habe. The Hanging Tree (1959)
And you, Doctor Frail?Und Sie, Doktor Frail? The Hanging Tree (1959)
By Dr. Frail I can no idea what to make.Von Dr. Frail kann ich mir gar keine Vorstellung machen. The Hanging Tree (1959)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frailMy grandmother was gradually becoming forgetful and frail.
frailHe was too frail to play games outdoors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
ผู้อ่อนแอ(n) weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
ขี้โรค(adj) sickly, See also: frail, weak, ailing, Example: ฉันมีเพื่อนขี้โรคหลายคน มักเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ, Thai Definition: ที่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ อยู่บ่อยๆ
อ้องแอ้ง(adj) frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
อ้องแอ้ง(v) be frail, See also: be delicate, be fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
เสาะ(adj) weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่
ตัวสั่น(v) tremble, See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, shudder, weak, be frail, Syn. สั่นเทิ้ม, หวาดกลัว, Example: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล, Thai Definition: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
ถนิมสร้อย(adj) squeamish, See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy, Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, Example: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้, Thai Definition: ไม่สามารถทำงานหนัก
แบบบาง(adj) delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
ทุรพล(adj) weak, See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail, Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุพพล, Notes: (สันสกฤต)
ละเอียดอ่อน(adj) delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก
บอบบาง(v) be weak, See also: be feeble, be fragile, be frail, be infirm, be sickly, be puny, Syn. บาง, อ้อนแอ้น, Example: แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก, Thai Definition: ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ
บอบบาง(v) be fragile, See also: be delicate, be breakable, be brittle, be flimsy, be frail, Syn. เปราะ, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะบอบบางไม่คงทนถาวร, Thai Definition: มีลักษณะไม่ทนทาน
ละเอียดอ่อน(adj) delicate, See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light, Syn. ละเอียด, Example: เด็กทารกจะมีผิวละเอียดอ่อนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อน[øn] (adj) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: faible
เปราะ[prǿ] (adj) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRAIL
FRAILEY
FRAILTY
FRAILTIES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frail
frailer
frailty
frailest
taffrail
frailties
taffrails

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo #2,971 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail #5,007 [Add to Longdo]
脆弱[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ,  ] weak; frail #5,443 [Add to Longdo]
薄弱[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ,  ] weak; frail #8,336 [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ,  ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆 #19,252 [Add to Longdo]
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ,   /  ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆 [Add to Longdo]
马尾穿豆腐[mǎ wěi chuān dòu fu, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙,   穿   /   穿  ] lit. beancurd strung on horsetail; fig. frail and unreliable; a strategy that is sure to fail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebrechlichkeit { f }frailness [Add to Longdo]
Gebrechlichkeit { f }; Zartheit { f }; Fragilität { f }; Anfälligkeit { f }frailty [Add to Longdo]
Schwäche { f }; Labilität { f } | Schwächen { pl }frailty | frailties [Add to Longdo]
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig { adj } | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest [Add to Longdo]
gebrechlich { adv }frailly [Add to Longdo]
vergänglich { adj }frail [Add to Longdo]
zerbrechlich; zart { adj }frail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na, n) frail; brittle; fragility #14,487 [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ひょろひょろ[hyorohyoro] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na, n) delicate; frail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frail \frail\, a. [Compar. {frailer} (fr[=a]l"[~e]r); superl.
   {frailest}.] [OE. frele, freile, OF. fraile, frele, F.
   fr[^e]le, fr. L. fragilis. See {Fragile}.]
   1. Easily broken; fragile; not firm or durable; liable to
    fail and perish; easily destroyed; not tenacious of life;
    weak; infirm.
    [1913 Webster]
 
       That I may know how frail I am.    --Ps. xxxix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       An old bent man, worn and frail.   --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. Tender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Deep indignation and compassion frail. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to fall from virtue or be led into sin; not strong
    against temptation; weak in resolution; also, unchaste; --
    often applied to fallen women.
    [1913 Webster]
 
       Man is frail, and prone to evil.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frail \frail\ (fr[=a]l), n. [OE. fraiel, fraile, OF. fraiel,
   freel, frael, fr. LL. fraellum.]
   A basket made of rushes, used chiefly for containing figs and
   raisins.
   [1913 Webster]
 
   2. The quantity of raisins -- about thirty-two, fifty-six, or
    seventy-five pounds, -- contained in a frail.
    [1913 Webster]
 
   3. A rush for weaving baskets. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frail
   adj 1: physically weak; "an invalid's frail body" [ant:
       {robust}]
   2: wanting in moral strength, courage, or will; having the
     attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only
     a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible},
     {frail}, {imperfect}, {weak}]
   3: easily broken or damaged or destroyed; "a kite too delicate
     to fly safely"; "fragile porcelain plates"; "fragile old
     bones"; "a frail craft" [syn: {delicate}, {fragile}, {frail}]
   n 1: the weight of a frail (basket) full of raisins or figs;
      between 50 and 75 pounds
   2: a basket for holding dried fruit (especially raisins or figs)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top