ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*felon*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/F EH1 L AH0 N//fˈɛlən/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felon, -felon-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felon(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
felonry(n) กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, Syn. lifetime, livelong
felonious(adj) เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง, คนชั่วช้า., ฝีตะมอย, ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ, โหดร้าย, ทรยศ, Syn. criminal, culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง, ร้ายกาจ, โหดร้าย, ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious, wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลว, โหดร้าย, ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย, ผู้ทำผิดทางอาญา, คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ร้ายกาจ, เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felon; whitlowตะมอย [ มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whitlow; felonตะมอย [ มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Felonปลายนิ้ว, ตะมอย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are convicted felons.คุณจะตัดสินอาชญากร The Shawshank Redemption (1994)
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย American History X (1998)
The guy's a multiple felon by his own admission.ไอบ้านั่นก็เลยก่ออาชญากรรม/โดยใช้สิทธิของตัวเอง American History X (1998)
Don't you look like a walking felony?คุณจะดูเหมือนสาวยั่วสวาทไปหน่อยมั้ยเนี่ย Legally Blonde (2001)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Peter is nothing if not responsible. It's not Iike he's gonna hire a convicted felon.ฟังนะ ปีเตอร์ก็มีความรับผิดชอบ ไม่จ้างขี้คุกที่ไหนหรอกน่า Bringing Down the House (2003)
- She's a felon.- เธอเป็นคนร้ายนะ Bringing Down the House (2003)
- Convicted felon's honour?- ด้วยเกียรติคนผ่านคุกตะรางนะ Bringing Down the House (2003)
- Innocent convicted felon's honour.- ด้วยเกียรติคนผ่านคุกตะรางผู้บริสุทธิ์ Bringing Down the House (2003)
Someone has seen family members of the felon entering this houseSomeone has seen family members of the felon entering this house The Great Jang-Geum (2003)
Family members of the felon, come out right now!Family members of the felon, come out right now! The Great Jang-Geum (2003)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
Twenty-something years old and already three felonies.อายุ 20 กว่า แต่ทำการผิกกฏหมายมาแล้ว 3 ครั้ง Crash (2004)
If I touch that floor, it's a felony.ถ้าหากผมสัมผัสกับพื้นบ้าน ข้อหาจะร้ายแรงมาก Mr. Monk and the Game Show (2004)
Oh, God, David, the felonies just keep piling' up!- โธ่ เดวิด - เพิ่มข้อหาไปเรื่อยเลยนะแก Just Like Heaven (2005)
The man's a five-time felon, all right?หมอนี่โดนจับมา5ครั้งแล้วนะ Allen (2005)
I sent Hae Mo-Su away, who was my lifelong friendข้าทำให้แฮโมซู ผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนตายของข้าต้องตาย Episode #1.43 (2006)
Oh, hardly, no. He was a lifelong pagan..ไม่ใช่เลย ตลอดชีวิตพระองค์เป็นเพเกิน The Da Vinci Code (2006)
So Constantine may have been a lifelong pagan..จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต The Da Vinci Code (2006)
[ Laughs ] Well, besides the fact that I tore my dress... nearly choked to death and the felony charges, no.คือนอกจากเรื่องที่ชุดฉันขาด เกือบสำลักตาย และติดคุก ไม่มีมั้ง Just My Luck (2006)
We share a fence with and end up lifelong friends.ที่เราใช้รั้วร่วมกัน แล้วกลายเป็นเพื่อนกันนาน Art Isn't Easy (2007)
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room?เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้ Love/Addiction (2007)
I'm a, uh, lifelong birdwatcher.ผมเป็น, อืม, ตลอดชีวิต ผมศึกษาดูนก Kung Fu Fighting (2007)
YOU A WANTED FELON. CINDERELLA CAN'T GO TO NO BALL.คุณก็ต้องใช้นางฟ้า \ ไม่งั้นซินเดอร์เลล่าก็ไปงานเต้นรำไม่ได้ Betty's Wait Problem (2007)
We've attached these names to our temporary felony want, เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
With felons in the criminal database, all reported missing.ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีร้ายแรงแล้ว ทุกคนถูกแจ้งว่าหายตัวไปทั้งสิ้น There's Something About Harry (2007)
This man is a felon with a body count. He brought it on himself.หมอนี่ฆ่าคนตายหลายศพ เขารนหาที่เอง There's Something About Harry (2007)
13 of those have felony records.13 ศพในนั้นมีประวัติคดีร้ายแรง See-Through (2007)
This is such a felony, what you're doing.ทำแบบนี้จะผิดข้อหาร้ายแรงนะ Transformers (2007)
No felony convictions.ไม่ได้มีโทษทางอาชญากรรม In the Valley of Elah (2007)
Look, Kale, I'm sorry you're a felon, but this is not a vacation.ฟังนะเคล แม่รู้ว่าลูกโดนโทษอยู่ แต่นี่ไม่ใช่การพักร้อน Disturbia (2007)
I told you, this is not a lifelong commitment. Okay?ฉันบอกเธอแล้ว มันไม่ใช่งานระยะยาวหรอก The Nanny Diaries (2007)
Honey, two minutes is being late, but an hour is approaching a felony.ตัวเอง สองนาทีนี่ช้านะ แต่ถ้าชั่วโมงนึงนี่ร้ายแรงเลยหละ High School Musical 2 (2007)
YES, AND I'M A CONVICTED FELON STILL ON PROBATION.ใช่ ชั้นเคยติดคุกมาก่อนและก็ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา Mother Said (2008)
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
It also means you made a lifelong covenant.มันหมายความว่านายทำพันธสัญญานิรันดร์ Fireproof (2008)
It is a lifelong journey that draws his heart ever closer to hers."มันเป็นการเดินทางตลอดชีวิตที่จะทำให้ใจเขาเข้าใกล้ใจเธอ Fireproof (2008)
In choosing how to react to this situation your lifelong instincts will tell you to do one thing but I implore you to do the opposite.ในการเลือกจะทำตัวเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ สัญชาติญาณที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวต่อไป จะบอกให้คุณทำสิ่งหนึ่ง แต่ผมอ้อนวอนให้คุณทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม Saw V (2008)
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder.สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม Page Turner (2008)
Does it involve charging me with a felony?มันเกี่ยวกับการจับผมคดีอาญารึเปล่า? Finding Freebo (2008)
It would knock down my felony possessionมันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว The Damage a Man Can Do (2008)
A few drug-related felonies before that.ข้อหายาเสพติดนิดหน่อยก่อนหน้านั้น The Arrival (2008)
That fun turned into a felony.ความสนุกเปลี่ยนเป็นอาชญากรรมแล้ว Bombshell (2008)
That means we've got you for felony murder.นั่นหมายความว่าเราจับคุณ ในข้อหากระทำอาชญากรรม Resurrection (2008)
I-i'm a felon who can't hold on to a job.ตอนนี้ผมเป็นไอ้ขี้คุกไม่มีงานทำ Back in Business (2008)
Because no one will hire a felon?เพราะไม่มีใครนะสิ ที่อยากจ้างคนขี้คุก Mirror, Mirror (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
felonLifelong education means perpetual retraining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)
ตลอดชีพ[taløt chīp] (adv) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam  FR: toute la vie
ตะมอย[tamøi] (n) EN: whitlow ; felon  FR: panaris [ m ]
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[tøsū pai taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELON
FELONS
FELONY
FELONIES
LIFELONG
FELONIOUS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felon
felons
felony
felonies
lifelong
felonious

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ,   /  ] lifelong #6,741 [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ,  ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) #11,071 [Add to Longdo]
重犯[zhòng fàn, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄢˋ,  ] serious criminal; felon #39,804 [Add to Longdo]
重罪[zhòng zuì, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ,  ] serious crime; felony #45,791 [Add to Longdo]
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ,     /    ] major turning point of lifelong import (esp. marriage) #49,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverbrechen { n }; Verbrechen { n } | Kapitalverbrechen { pl }; Verbrechen { pl }felony | felonies [Add to Longdo]
Schwerverbrecher { m } | Schwerverbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]
Verbrecher { m } | Verbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]
lebenslang { adj }lifelong; for life [Add to Longdo]
lebenslanges Lernenlifelong learning [Add to Longdo]
lebenslänglich { adj }lifelong; for life [Add to Longdo]
verbrecherisch { adj }felonious [Add to Longdo]
verbrecherisch { adv }feloniously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv, n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
重罪[じゅうざい, juuzai] (n, adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n, vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n, vs) lifelong separation [Add to Longdo]
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, n. [OE., adj., cruel, n., villain, ruffian,
   traitor, whitlow, F. f['e]lon traitor, in OF. also, villain,
   fr. LL. felo. See Fell, a.]
   1. (Law) A person who has committed a felony.
    [1913 Webster]
 
   2. A person guilty or capable of heinous crime.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A kind of whitlow; a painful imflammation of the
    periosteum of a finger, usually of the last joint.
 
   Syn: Criminal; convict; malefactor; culprit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felon \Fel"on\, a.
   Characteristic of a felon; malignant; fierce; malicious;
   cruel; traitorous; disloyal.
   [1913 Webster]
 
      Vain shows of love to vail his felon hate. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felon
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   2: a purulent infection at the end of a finger or toe in the
     area surrounding the nail [syn: {felon}, {whitlow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top