ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edp*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edp, -edp-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan(n) หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bedpost(n) เสาเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
edp(อีดีพี) ย่อมาจาก electronic data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I guess you changed his bedpan last night. - Nobody else here's gonna do it...และฉันรู้ว่า อะไร Deep Throat (1993)
... ifyouaddsomeroastedpeanuts to the sesame--... ถ้าคุณเพิ่มถั่วทอด ลงไปในงา-- The Story of Us (1999)
... healsokilledPeterPettigrew! -Peter Pettigrew?But he also killed one of their friends, Peter Pattigrom Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Fellas I think we should leave these young folks and get back to our bedpans.- เราควรปล่อยหนุ่มสาวเขาคุยกัน - พวกตาแก่ไปจำวัดได้แล้ว The Holiday (2006)
Shoes make me look like I should be changing bedpans like I should be squeaking around bringing soup to some disgusting old person then take the bus home to my 16 cats.มันทำให้ฉันดูเหมือนว่าNฉันน่าจะเปลียนรองเท้าโหลๆ อย่างเช่นฉันเดินเสียงให้ดังเอี๊ยดๆไปทั่ว ทำตัวเป็นคนแก่เดินกินซุป ...And the Bag's in the River (2008)
Bedpost.เสาเตียง The Sunshine State (2008)
Get me a bedpan.เอากระโถนมา ฉันอยากจะถ่าย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
How many bedpans you got to empty for that kind of cash?กระโถนขี้คนป่วยกี่กระโถนล่ะ เธอถึงจะใส่เงินสดได้เต็ม Oiled (2010)
Can I trouble you for the bedpan?ฉันรบกวนเธอหยิบโถฉี่มาให้หน่อยได้ไหม Caregiver (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
- Bedpans? Throat lozenges?ถาดรองฉี่ หรือว่า ยาอมแก้เจ็บคอ? Transformers: Dark of the Moon (2011)
She's been socializing with I.V. bags and bedpans.โอ ขอร้องละ แฮนนาอยู่แต่กับถุงน้ำเกลือกับกระโถน Salt Meets Wound (2011)
Don't wanna keep the bedpans waiting!อย่าให้รอเก้อล่ะ! There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Look at the notches on their bedpost.ดูรายชื่อคนที่พวกเธอนอนด้วยสิ Unknown Subject (2012)
I used to change bedpans for a living, junior.ฉันเคยต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียง เพื่อเลี้ยงชีพมาก่อนนะ พ่อหนุ่ม Meet the New Boss (2012)
Listen, that poor girl was making herself bleed trying to rip the handcuffs from the bedpost.ฟังนะ, สาวน้อยนั่นทำให้ตัวเองเลือดออก ด้วยการพยายามดึงที่มัดมือออกจากหัวเตียง The Method in the Madness (2012)
Theysettledin an abandonedplace yet to be explored by our souls.พวกเขาย้ายไปที่สถานที่ที่ถูกทิ้งร้าง ที่ยังไม่ถูกสำรวจโดยจิตวิญญาณของเรา The Host (2013)
That last bedpan change could've been a very different experience.การเปลี่ยนกระโถนครั้งสุดท้ายนั่น มันจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมาก Fallout (2013)
I still have the bedpans to do.- ฉันยังต้องล้างกระโถน Stonehearst Asylum (2014)
You're going to run away with him and you're going to leave me here to wipe bums and empty bedpans, and it's not fair.เธอจะหนีไปกับเขา แล้วก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่ ให้เช็ดก้น เทกระโถน มันไม่ยุติธรรมเลย Stonehearst Asylum (2014)
With nowhere to go I landed in a charity ward surrounded by other big bellies and trotted bedpans until my time came.ด้วยความที่ไม่มีที่ไปฉันจึง ไปที่องค์กรการกุศล ฉันถูกห้อมล้อมด้วยพวกแม่ๆทั้งหลาย และพวกคนแก่ รอให้ถึงเวลาของฉัน Predestination (2014)
You better get a bedpan! I'll be here all night, bitch!คงเอากระโถนฉี่มากันนะ เพราะผมจะอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลย Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
What a Casanova!Mopedprotzer! Olsen Gang Junior (2001)
You get tense because you pop speed like candy.Ja, aber nur, weil Sie sich Speedpillen einwerfen wie Bonbons. Igby Goes Down (2002)
ETDP, residue should confirm.HEDP-Sprengstoff. Rückstände werden das bestätigen. Split Decision (2004)
HEDP, high explosive dual purpose, and HEAA, high explosive anti-armor.HEDP, "hochexplosiv und vielseitig", und HEAA, "hochexplosiv und panzerbrechend". Split Decision (2004)
- Not gone, Mr Redpath.- Nicht weg, Herr Redpath. The Unquiet Dead (2005)
What about Mr Redpath?Was Herr Redpath? The Unquiet Dead (2005)
What's the point of saving a crystal pussy from the sewer?Warum sollte man eine Speedpussy aus der Gosse retten? Bloody Tie (2006)
It's about time, Taylor! We're dying here. I assure you, no one is dying.Aber 3, 5 t Mixedpickles und Essiglauge wurden auf den Gleisen verschüttet. The Great Stink (2006)
We need a bus, possible edp.Wir brauchen einen Bus, möglicherweise EDP. Keep the Change (2008)
Medpack on its way.Medpack ist unterwegs. The Waters of Mars (2009)
I need a full medpack.Ich brauche einen komplettes Medpack. The Waters of Mars (2009)
If you turn around a weapon against and they see that I am not ... they are so angry that she do not know what to do.Weil sie nicht kommen hinter kannnst du nicht leugnen Sie Bzyk Weiil Du - Ich muss sagen, dass die Dinnge auf Bjeedp in diesem Prozess MacGruber (2010)
First I was in Dinajpur, but we were driven out.Ich war zuerst in Dinazpur. Von dort hat man uns nach Syedpur vertrieben. Whores' Glory (2011)
After Saidpur I came here to Faridpur.Nach Syedpur kam ich hierher nach Faridpur. Whores' Glory (2011)
Renzulli says if she keeps calling, we might have to EDP her, send her down to Bellevue.Renzulli sagt, wenn sie weiterhin anruft, müssen wir sie vielleicht EDP'len uns die ins Bellevue schicken. Hall of Mirrors (2011)
- Faelledparken in an hour and a half?Im Faelledparken in anderthalb Stunden. Episode #1.9 (2011)
Grandpa's gonna need all the help he can get to take care of the EDP calls coming in from these guys.Opa wird jede mögliche Hilfe benötigen, um sich um die EDP-Anrufe zu kümmern, Lonely Hearts Club (2011)
Emotionally Disturbed Person.- EDP? Emotionally Disturbed Person. (Psychisch gestörte Person.) Lonely Hearts Club (2011)
I'll take that over an EDP with a weapon.Ich übernehme das durch ein EDP mit einer Waffe. Thanksgiving (2011)
There's another 9-1-1 call regarding your EDP.Da gab es einen weiteren Notruf, betreffend eurer EDP. Different, Not Better (2013)
It may have been our EDP.Könnte unsere EDP gewesen sein. Different, Not Better (2013)
'Redpath, Guinevere. 1895 - 1925. Sadly missed."Redpath, Guinevere, 1895 bis 1925. Dead Air (2013)
I'll have Hugh hunt up the file on Guinevere Redpath.Hugh und ich suchen die Akte über Guinevere Redpath. Dead Air (2013)
Hazel, have you ever heard of a Guinevere Redpath from Perth?Hazel, kennen Sie eine Guinevere Redpath aus Perth? Dead Air (2013)
A Mrs Guinevere Redpath, soprano on Radio 6KB's Twilight Melodies.Mrs. Guinevere Redpath, Sopranistin bei Radio 6-KBs "Twilight Melodies". Dead Air (2013)
They were never able to interview her husband of five years, a Mr Harry Redpath, a wireless technician.Leider sehr dürftig, Sir. Man konnte den Ehemann, mit dem sie 5 Jahre verheiratet war, nicht auffinden. Harry Redpath, Rundfunktechniker. Dead Air (2013)
Harry Redpath could have killed his wife, caught a train to Melbourne, changed his name. You think he's Louisa Singleton's killer, sir?Harry Redpath tötete seine Frau, fuhr dann nach Melbourne und änderte seinen Namen. Dead Air (2013)
Welcome to Twilight Melodies with Harry and Gwinny Redpath.Willkommen bei "Twilight Melodies" mit Harry und Gwinny Redpath. Dead Air (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดีพี[Ī.Dī.Phī.] (abv) EN: EDP (Electronic Data Processing)
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik] (n, exp) EN: Electronic Data Processing (EDP)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EDPER
BEDPAN
BEDPANS
REDPATH
REDPOLL
SEEDPOD
REDPOLLS
JAMSHEDPUR

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
EDP
bedpan
bedpans
bedpost
bedposts
deedpoll
deedpolls

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettpfanne { f }bedpan [Add to Longdo]
Grundplatte { f }bedplate [Add to Longdo]
Alpenbirkenzeisig { m } [ ornith. ]Lesser Redpoll (Carduelis cabaret) [Add to Longdo]
Birkenzeisig { m } [ ornith. ]Common Redpoll (Carduelis flammea) [Add to Longdo]
Polarbirkenzeisig { m } [ ornith. ]Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni) [Add to Longdo]
Taigabirkenzeisig { m } [ ornith. ]Mealy Redpoll [Add to Longdo]
Jamshedpur (Stadt in Indien)Jamshedpur (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another #17,486 [Add to Longdo]
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger [Add to Longdo]
御虎子;御丸;お虎子;お丸[おまる, omaru] (n) (uk) (See 虎子・1) bedpan; chamber pot; potty [Add to Longdo]
紅鶸[べにひわ;ベニヒワ, benihiwa ; benihiwa] (n) (uk) common redpoll (Carduelis flammea) [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] (n) { comp } electronic data processing; EDP [Add to Longdo]
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
南極[なんきょく, nankyoku] Suedpol [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top