ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, mr. morgan?*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: do you freque [...] , mr. morgan?, -do you freque [...] , mr. morgan?-
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*do ( D UW1) you ( Y UW1) frequently ( F R IY1 K W AH0 N T L IY0) become ( B IH0 K AH1 M) confused ( K AH0 N F Y UW1 Z D) and ( AH0 N D) disoriented ( D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D) when ( W EH1 N) conducting ( K AH0 N D AH1 K T IH0 NG) your ( Y AO1 R) spatter ( S P AE1 T ER0) analysis ( AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S), mr ( M IH1 S T ER0). morgan ( M AO1 R G AH0 N)?*

 


 
do
  • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
  • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
  • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
  • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
  • ลงโทษ[Lex2]
  • เลียนแบบ[Lex2]
  • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
  • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
  • เสพยา[Lex2]
  • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
  • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
  • /D UW1/ [CMU]
  • (n (count)) /d'ɒu/ [OALD]
  • (v,v,n (count)) /duː/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (pron) /juː/ [OALD]
frequently
  • บ่อยๆ: เนืองๆ [Lex2]
  • (ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล. ###S. regularly,often [Hope]
  • (adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง [Nontri]
  • /F R IY1 K W AH0 N T L IY0/ [CMU]
  • /F R IY1 K W EH0 N T L IY0/ [CMU]
  • (adv) /fr'iːkwəntliː/ [OALD]
become
  • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
  • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
  • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
  • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
  • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
  • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
  • (v,v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
confused
  • ที่สับสน[Lex2]
  • /K AH0 N F Y UW1 Z D/ [CMU]
  • (vt,vt) /k'ənfj'uːzd/ [OALD]
    [confuse]
  • ผสมปนเปกัน[Lex2]
  • สับสน[Lex2]
  • (คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน. ###SW. confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ [Hope]
  • (vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง [Nontri]
  • /K AH0 N F Y UW1 Z/ [CMU]
  • (vt) /k'ənfj'uːz/ [OALD]
and
  • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
  • ดังนั้น[Lex2]
  • รวมกับ: รวม [Lex2]
  • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
  • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
  • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
  • /AH0 N D/ [CMU]
  • /AE1 N D/ [CMU]
  • (conj) /ænd/ [OALD]
disoriented
  • /D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D/ [CMU]
  • (vt,vt) /d'ɪs'ɔːrɪəʳntɪd/ [OALD]
    [disorient]
  • ทำให้สับสน: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง [Lex2]
  • /D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T/ [CMU]
  • (vt) /d'ɪs'ɔːrɪəʳnt/ [OALD]
when
  • เมื่อ[Lex2]
  • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
  • เมื่อไรที่[Lex2]
  • ถ้า[Lex2]
  • แม้ว่า[Lex2]
  • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
  • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
  • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
  • /W EH1 N/ [CMU]
  • /HH W EH1 N/ [CMU]
  • /W IH1 N/ [CMU]
  • (adv,adv,conj) /wɛn/ [OALD]
conducting
  • /K AH0 N D AH1 K T IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /k'ənd'ʌktɪŋ/ [OALD]
    [conduct]
  • การจัดการ[Lex2]
  • ความประพฤติ[Lex2]
  • จัดการ: ควบคุม [Lex2]
  • นำ[Lex2]
  • นำ: นำให้ดู, นำให้ทำตาม [Lex2]
  • ประพฤติ[Lex2]
  • (คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ ###SW. conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct ###S. deportment,b [Hope]
  • (n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ [Nontri]
  • (vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ [Nontri]
  • /K AA1 N D AH0 K T/ [CMU]
  • /K AA0 N D AH1 K T/ [CMU]
  • (n (uncount)) /k'ɒndʌkt/ [OALD]
  • (v) /k'ənd'ʌkt/ [OALD]
your
  • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
  • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
  • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
  • /Y AO1 R/ [CMU]
  • /Y UH1 R/ [CMU]
  • (adj) /j'ɔːr/ [OALD]
spatter
  • กระเด็น: กระเซ็น, สาด [Lex2]
  • (สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย. ###SW. spatteringly adv. [Hope]
  • (vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ [Nontri]
  • (vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน [Nontri]
  • /S P AE1 T ER0/ [CMU]
  • (v,n (count)) /sp'ætər/ [OALD]
analysis
  • การวิเคราะห์: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ [Lex2]
  • จิตวิเคราะห์: การวิเคราะห์ทางจิตใจ [Lex2]
  • ผลการวิเคราะห์[Lex2]
  • (อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค ###S. anatomization, dissection) [Hope]
  • (n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์ [Nontri]
  • /AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S/ [CMU]
  • /AH0 N AE1 L IH0 S IH0 S/ [CMU]
  • (n) /'ən'æləsɪs/ [OALD]
mr
  • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
  • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
  • (n) นาย [Nontri]
  • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
  • () /m'ɪstər/ [OALD]
morgan
  • พันธุ์ม้าชนิดหนึ่งของอเมริกันใช้สำหรับล่าสัตว์[Lex2]
  • ม้าพันธุ์หนึ่ง[Lex2]
  • /M AO1 R G AH0 N/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top