ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dishonor*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dishonor, -dishonor-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonor(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonorable(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonorably(adv) อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ, ความอัปยศอดสู, ความดูถูก, การไม่ยอมรับตั๋วเงิน, การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
What I have done is not result of king or intention to dishonor.น้ำ เสียง ของท่านเหมือนจะชื่นชมพระองค์นะค่ะ ท่านนายพล ข้า ชื่นชม ในพระวิสัยทัศน์ต่างหาก เลดี้ บรัดเลย์ ในทุกๆเรื่อง Anna and the King (1999)
But how could we dishonor...แต่เราจะทำความอัปยศ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're dishonored.เอสต์โนมินิคุมเซคอจิต้าเอสเพียม Malèna (2000)
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ Around the World in 80 Days (2004)
I'll have you know that I am an excellent dancer and my intentions are completely dishonorable.ผมอยากให้คุณรู้ว่า / ผมเป็นนักเต้นที่ดีนะ และเป้าหมายของผมก็ถูกทำลายลงเรียบร้อยแล้ว The Notebook (2004)
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ Shadowless Sword (2005)
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร Extreme Aggressor (2005)
I will not dishonor my profession.ผมจะไม่ลบหลู่อาชีพตนเอง Bandidas (2006)
Then you won't have to worry about dishonoring your profession.คุณไม่ต้องกังวลกับการลบหลู่อาชีพหรอก Bandidas (2006)
Your temper brings dishonor to my Happy Mu Shu Palace.อารมณ์ของคุณจะนำความอับอายขายหน้า เพื่อหมู่บ้านของฉันมีความสุขชูพาเลซ Balls of Fury (2007)
Alright, where he wins the Navy cross and then gets a dishonorable dischargeพอรอดกลับมาได้ ก็ได้ปล่อยตัวออกมา Bobby Z (2007)
All this time, my family has lived in shame and dishonor.ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตระกูลของผม ต้องอยู่อย่างละอายใจและเสียเกียรติ War (2007)
You dare dishonor the games by interfering?เจ้ากล้าทำให้เกียรติของการคัดเลือกเสื่อมเสีย ด้วยการขัดจังหวะหรือ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
You will do his name a great dishonor.นายจะทำให้ชื่อเสียงของท่านหม่นหมองนะ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่ The Other Boleyn Girl (2008)
Don't dishonor his death like this.อย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเลย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Dishonorable discharge from the army in '49, with a criminal record that goes back some 52 years.ถูกไล่ออกจากทหารในปี '49 เพราะมีประวัติอาชญากกรรมย้อนหลังไป 52 ปี New York Sucks (2009)
He was given a dishonorable discharge.ผลคือ เขาต้องได้รับโทษปลดประจำการ Ben 10: Alien Swarm (2009)
I have to "retrieve my dishonor."ผมเลยอยาก"ฟื้นฟูชื่อเสียงคืนมา"น่ะครับ Ohitori sama (2009)
My actions have brought dishonor to your family.การกระทำของผมได้นำสิ่งที่ไม่มีเกียรติมาสู้ครอบครัวคุณ The Karate Kid (2010)
You dishonor me.เจ้าไม่ให้เกียรติข้า Shadow Games (2010)
Yet you dishonor me.ซ้ำเจ้ายังทำข้าอับอายขายหน้า The Thing in the Pit (2010)
His treachery dishonored rome.การทรยศของเขาทำให้โรมต้องอับอาย Mark of the Brotherhood (2010)
It is your husband who bears the dishonor.ต้องเป็นสามีเจ้าที่แบกรับความอับอายของโรม Mark of the Brotherhood (2010)
Remove your hand. You dishonor your family.เอามือออกไปซ่ะ นายกำลังลบหลู่ครอบครัวนายอยู่นะ Mark of the Brotherhood (2010)
You dishonor your own wife.นายลบหลู่ภรรยาของนายเอง Mark of the Brotherhood (2010)
You will dishonor us, if your mind is not on the games.You will dishonor us, if your mind is not on the games. Whore (2010)
I dishonor myself.I dishonor myself. Whore (2010)
He has brought great dishonor upon himself and his village, and they will be shamed for all of eternity.เค้าได้นำสิ่งที่ไม่เป็นเกียรติสู่ตัวเค้า และหมู่บ้าน และพวกเค้าก็จะอยู่อย่างอับอายตลอดไป.. Kung Fu Panda Holiday (2010)
He got bounced on dishonorable discharge.เขาโดนไล่ออก เป็นการปลดประจำการแบบไม่ติดยศ Take It! (2010)
Dishonorable discharge For some bullshit.ผมหมายถึงยศนั้น ก่อนที่จะถูกปลดจากกองทัพ The A-Team (2010)
and dishonorably discharged.พวกคุณทุกคนจะถูกริบยศคืน The A-Team (2010)
Me? I'm a slightly dishonorable entrepreneur.ข้าเหรอ ก็แค่พ่อค้ากิ๊กก๊อกคนหนึ่ง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
There is no greater dishonor. Join me in the Forbidden Forrest and confront your fate.แกมันชั่งไร้ศักดิ์ศรีจริงๆ มาพบกับฉันที่ป่าต้องห้าม... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You are like the maid of dishonor. (GROANS) I hope Lillian isn't going to be mad at me for too long.คุณเป็นเหมือน maid of dishonor ชั้นหวังว่า Lilian คงรู้สึกแย่กับชั้นไปอีกนาน Bridesmaids (2011)
Dishonorable discharge.เขาถูกปลดหลังทำเรื่องเสื่อมเสียในกองทัพ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
No, nothing, nothing dishonorable.ไม่ ไม่มีการคิดไม่ซื่อ The Dinner Party (2011)
Dr. Woodward was dishonorably discharged from Nellie Air Force Base in 1963 because of "subversive conduct," whatever that is.ดร. วูดเวิร์ด ถูกออกไปอย่างน่าอับอาย จาก ฐานทัพอากาศ เนลลี่ ในปี 1963 เพราะ "ทำการล้มล้าง" ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร Super 8 (2011)
You will dishonor yourself forever if you do this.เจ้าจะทำลายเกียรติ ตัวเองไปชั่วชีวิตถ้าทำแบบนี้ The Wolf and the Lion (2011)
I will not dishonor Robert's last hours by shedding blood in his halls and dragging frightened children from their beds.ข้าจะไม่หยามเกียรติช่วง เวลาชีวิตที่เหลือของโรเบิร์ต ด้วยการฆ่าฟันใน ห้องโถงของเขา และลากตัวเด็กน้อยที่ หวาดกลัวออกจากเตียง You Win or You Die (2011)
He brought dishonor to our House, but he had the grace to leave the sword before he fled from Westeros.เขาทำให้เกียรติของตระกุล เราเสื่อมเสีย และเขาก็มีความดี มากพอที่จะทิ้งดาบไว้ ก่อนที่เขาจะ หนีไปจากเวสเตอรอส Baelor (2011)
He will receive a dishonorable discharge.เขาจะถูกปลดประจำการ The Front Line (2011)
He was dishonorably discharged in May of '41.เขาโดนปลดเมื่อเดือน พ.ค 1941 Mea Makamae (2011)
Granted, there's the pension issue, but it may be even more important to repair that dishonorable history.ไม่ใช่แค่เงินเกษียณอายุเท่านั้น การกู้คืนชื่อเสียง น่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่า Poseidon (2011)
He died in Cincinnati after being dishonorably discharged.เขาตายที่ซินซินนาติ (รัฐโอไฮโอ) หลังจากโดนไล่ออกแบบไม่มีอะไรเหลือ Yes/No (2012)
I'm gonna petition the Army to change my dad's dishonorable discharge status to an honorable one.ฉันอยากเรียกร้องให้กองทัพเปลี่ยน สถานะไม่เป็นเกียรติของพ่อฉันให้กลายเป็นสถานะที่เป็นเกียรติ On My Way (2012)
I vow that you shall always have a place in my home and at my table and that I shall ask no service of you that might bring you dishonor.ข้าให้คำสัตย์ว่าเจ้าจะมี ที่ในบ้านข้าเสมอ และที่โต๊ะของข้า และข้าจะไม่ขอให้เจ้าทำงาน The Ghost of Harrenhal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonorDeath is preferable to dishonor.
dishonorHer act reflected dishonor upon her.
dishonorI would rather die than live in dishonor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น(v) be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai Definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
งามหน้า(v) be disgraceful, See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious, Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย, Ant. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, Example: ลูกสาวผู้ใหญ่วงศ์หอบผ้าหนีตามผู้ชายไป งามหน้าละคราวนี้, Thai Definition: น่าขายหน้า, เป็นคำประชดในทางไม่ดี เช่นไปทำเสียหายมาแล้วพูดว่า งามหน้าละคราวนี้
หมิ่น(v) insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai Definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
น่าอับอาย(adj) disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่น[min] (v) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace  FR: diffamer ; insulter ; humilier
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dishonor
dishonored
dishonorable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侮辱[wǔ rǔ, ㄨˇ ㄖㄨˇ,  ] to insult; to humiliate; dishonor #10,378 [Add to Longdo]
羞辱[xiū rǔ, ㄒㄧㄡ ㄖㄨˇ,  ] to baffle; to humiliate; shame; dishonor; humiliation #20,527 [Add to Longdo]
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ,  ] improper; dishonorable #46,460 [Add to Longdo]
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ㄨˋ,      /     ] dishonor [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] confused; dishonor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrlosigkeit { f }dishonorableness [Add to Longdo]
entehren | entehrend | entehrt | entehrt | entehrteto dishonor [ Am. ]; to dishonour [ Br. ] | dishonoring | dishonored | dishonors | dishonored [Add to Longdo]
entehrenddishonorable [Add to Longdo]
entehrend { adv }dishonorably [Add to Longdo]
unehrenhaft { adj } | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [ Am. ]; dishonourable [ Br. ] | more dishonourable | most dishonourable [Add to Longdo]
unehrenhaft { adv }dishonorably [Add to Longdo]
Lieber tot als ehrlos.Better death than dishonor. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf, n) (1) { food } soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s, vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp, v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]
不名誉[ふめいよ, fumeiyo] (adj-na, n) dishonor; dishonour; disgrace; shame [Add to Longdo]
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top