ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deployment*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deployment, -deployment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deployment(n) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. stretching, spread
redeployment(n) การพัฒนาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quality function deploymentการกระจายหน้าที่คุณภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
deployment(n) การแปรแถว

WordNet (3.0)
deployment(n) the distribution of forces in preparation for battle or work
redeployment(n) the withdrawal and redistribution of forces in an attempt to use them more effectively, Syn. redisposition

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Deployment

{ } n. (Mil.) The act of deploying; a spreading out of a body of men in order to extend their front. Wilhelm. [ 1913 Webster ]

Deployments . . . which cause the soldier to turn his back to the enemy are not suited to war. H. L. Scott. [ 1913 Webster ]

Variants: Deploy
deployment

n. the arrangement or distribution (of resources such as people or equipment), in preparation for battle or work. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Agent Yellow, which has been chosen for use here in Korea, is a state-of-the-art chemical and deployment system, recently developed by the U.S. to fight virus outbreaks or biological terror.'เอเจ้นเยลโล่' ถูกเลือกให้นำมาใช้ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้รับการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใช้ต่อสู้ กับการระบาดของไวรัสหรือภัยทางชีวภาพที่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะใช้เอเจ้นเยลโล่ The Host (2006)
I want an update on deployment of HRT. Hi. Mr. Buchanan, I assume they told you I was coming.ผมอยากได้ความคืบหน้าการเคลื่อนผลของทีมช่วยตัวประกัน คุณบิวแคแนน คงมีคนบอกคุณแล้วว่าผมจะมา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Do me a favor and stay off the 5, okay? The cops are in phased deployment.อย่าไปใกล้สาย 5 ล่ะ ตำรวจวางกำลังไว้ Pilot (2007)
RoadAssistwe havedetected an airbag deployment.ศูนย์ช่วยเหลือเราพบว่าถุงลมนิรภัยพุ่งอกมา Live Free or Die Hard (2007)
Give me a team deployment plan.ขอแผนกองกำลังติดอาวุธฉันหน่อย The Bourne Ultimatum (2007)
Now, if you gentlemen would excuse me, I need to see how much kin deployment cost me.ทีนี้ เอ่อ... ถ้าท่านสุภาพบุรุษจะอนุญาติ ผมจะไปดูหน่อยว่าทั้งหมดนี่จะใช้เงินเท่าไร... Mr. Brooks (2007)
We saw this movie, "rear deployment."We saw this movie, "rear deployment." A Vision's Just a Vision (2008)
Prepare for deployment immediately? !ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Prepare for deployment immediately!เตรียมกองทหารเเดี๋ยวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Y2K rapid deployment.Y2K ทำให้พ่อต้องย้ายที่ทำงาน WarGames: The Dead Code (2008)
Full weapons deployment. Wheels up in 20 minutes!เตรียมอาวุธให้พร้อม เครื่องขึ้นในอีก 20นาที! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I fought that deployment.ฉันต่อต้านการบุกครั้งนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Utilize his secret service deployment grid.ใช้ข้อมูลจากตำรวจลับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I need you to cross-reference our deployments with Homeland.ผมต้องการให้คุณประสานงานกับกองกำลังความมั่นคง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Emergency deployment!ภาวะฉุกเฉินเตรียมพร้อม! Episode #1.6 (2009)
Emergency deployment. Cover the whole city. Yes, sir!เราเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้ อย่างเป็นทางการแล้ว ! Episode #1.7 (2009)
[ Ben ] This is a little prototype I've been working on called the Rapid Deployment Vehicle.บลาสเตอร์ , ฉันต้องการให้ บอกทุกอย่างที่นายรู้เกี่ยวกับฮัวเรซ นายไม่ต้องกังวล. เธอไม่สนใจในตัวฉัน. G-Force (2009)
I'm syncing up with the Secret Service deployment grid.ฉันกำลังแกะรอยสัญญาณ ของตำรวจลับ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'm gonna need your help coordinating protocols and deployment for the signing ceremony.ฉันต้องการให้คุณให้ความร่วมมือ ไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเคลื่อนพลไปอารักขา พิธีการลงนาม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
- those strength deployment inventory results from you.รายการสั่งซื้อของจากคุณ โอ้ ! คุณยังไม่ได้ส่งมันไป ฉันกำลังจัดการอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
I want to task a strike team to Uzbekistan, early as possible deployment.ฉันขอสั่งการให้ส่งทีมจู่โจม ไปที่อุสเบกิสถาน เคลื่อนพลให้เร็วที่สุด One Way (2010)
- Sir we have chute deployment on the Beauford.มีรถถังตกลงจากเครื่องบิน The A-Team (2010)
Private First Class Thomas Hill just returned from deployment in Afghanistan the prior week.สิบตรีโทมัส ฮิล เพิ่งกลับจากอัฟกานิสถาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ Restless (2011)
It was a few days after he came home from deployment.มันคือ 2 - 3 วันหลังจากที่เขา กลับจากประจำการ Restless (2011)
Good luck in your deployment. Remember your training.ขอให้ทุกคนโชคดีในการรับใช้ชาติ จดจำช่วงที่คุณฝึกเอาไว้ Semper I (2011)
Deployments took a toll on his marriage.การเคลื่อนพลส่งผลต่อการแต่งงาน Kame'e (2011)
He was always away on some deployment, and I never knew when he was going to come back or... or if, and I couldn't just sit around here and wait.เขาต้องออกไป ปฏิบัติการเสมอ และฉันไม่เคยรู้ว่าเมื่อ เขาจะกลับมาหรือ ... Kame'e (2011)
Personally handled deployment wherever we thought the shipment was coming in.เขาไปจัดการด้วยตัวเอง ทุกครั้งที่เราคิดว่า มีการขนยาเข้ามา An Embarrassment of Bitches (2012)
Yeah. That's why child abduction rapid deployment will meet you on the ground.ใช่ เพราะอย่างนี้ หน่วยสืบสวนการลักพาตัวเด็ก Foundation (2012)
Sword deployment.เปลี่ยนไปใช้ดาบ Pacific Rim (2013)
Oh... you were vibing me all these signals, and you were saying how you never go to parties, and you were talking about tension and deployment and stuff.ก็เธอส่งสัญญาณพวกนั้นมาให้ และเธอก็พูดว่าทำไมเธอถึงไม่เคยไปงานปาร์ตี้ แล้วเธอก็พูดเรื่องความตึงเครียด The Safe (2012)
Sir, the Mark 7 is not ready for deployment.ท่านครับ มาร์ค 7 ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับ The Avengers (2012)
60 seconds to target. I want a clean deployment.เราต้องเคลียร์ดาดฟ้า Olympus Has Fallen (2013)
Deployments in Iraq and Afghanistan.อยู่ที่อิรัก \ และอัฟกานิษฐาน Prisoner's Dilemma (2013)
Final deployment is five by five.การปล่อยครั้งสุดท้ายจัดเจนดี Dead to Rights (2013)
- I presume you have no objection to my deployment of the seers?ฉันเข้าใจว่าคุณไม่คัดค้าน เรื่องที่ฉันเตรียมการผู้พยากรณ์ A Whiff of Sulfur (2013)
One of my deployments in Iraq, um... my unit helped rescue a captured soldier from insurgents after her company had been killed by small arms fire.ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานที่อิรัก เอ่อ... หน่วยกู้ภัย Blue on Blue (2013)
And deployments and names of every agent.และแผนงาน และชื่อของเจ้าหน้าที่ทุกคน 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
The CIA has asked us to monitor north Korea's deployment of their Sang-O class submarines.ซีไอเอ ขอให้เราเฝ้าดู การกระจายตัว ของเรือดำน้ำระดับแซง-โอ ของเกาหลีเหนือ Athens (2014)
...deployment....การกระจายสินค้า Cain and Gabriel (2014)
That's airborne deployment.ซึ่งจะกระจายออกไป ในอากาศ Cain and Gabriel (2014)
Double our security deployment. Destroy any ship that comes near the planet.คู่การใช้งานการรักษาความปลอดภัยของเรา ทำลายเรือที่เข้ามาใกล้โลกใด ๆ Jupiter Ascending (2015)
Johannesburg, South Africa, became the focus of the world in 2016... with the deployment of the planet's first all-robotic police units.นเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้, กลายเป็น จุดสำคัญของโลกในปี 2016 ... กับการใช้งานของดาวเคราะห์ ครั้งแรกที่ตำรวจหน่วยทั้งหมดหุ่นยนต์. Chappie (2015)
Countermeasures in place and ready for deployment. Over.ตอบโต้ในสถานที่และพร้อม สำหรับการใช้งาน เกิน. Arrival (2016)
This was introduced during my first deployment at the CIA in Geneva.นี่คือ สิ่งที่เห็นในนัดหมายครั้งแรกของผม ที่ CIA ในเจนีวา เอ็กซ์คีย์สกอร์ Snowden (2016)
Okay, but you all have HALO jumped over Eastern Europe using a standard-issue armor deployment parachute system.แต่คุณทุกคน เคยดิ่งพสุธาเหนือยุโรปต.อ. โดยใช้แค่ร่มจัดส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ใช่ใช่มั้ย xXx: Return of Xander Cage (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deploymentThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deployment
deployments
redeployment
redeployments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deployment
deployments
redeployment
redeployments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部署[bù shǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄨˇ,  ] to dispose; to deploy; deployment #3,320 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmarschieren { n } in Linie; Aufstellen { n }; Errichten { n }deployment [Add to Longdo]
Aufmarschgebiet { n }deployment zone [Add to Longdo]
Entwicklung { f }deployment [Add to Longdo]
Stationierung { f }; Aufstellung { f }; Einsatz { m } [ mil. ]deployment [Add to Longdo]
Umgruppierung { f }redeployment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]
派遣[はけん, haken] (n, vs) dispatch; despatch; deployment; (P) #2,123 [Add to Longdo]
配備[はいび, haibi] (n, vs) deploy; deployment; (P) #5,645 [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n, vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) #14,465 [Add to Longdo]
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment [Add to Longdo]
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
散開[さんかい, sankai] (n, vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal [Add to Longdo]
配備開始[はいびかいし, haibikaishi] (exp) start of deployment [Add to Longdo]
配備命令[はいびめいれい, haibimeirei] (n) deployment order [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top