ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deployed*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deployed, -deployed-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น Casualties of War (1989)
I've deployed a tracker team.รวมทีมแกะรอยอยู่ครับ ต้องใช้มือหนึ่ง The Chronicles of Riddick (2004)
An elite RAF search-and-rescue team has been deployed by helicopter to airlift the royal family to safety.หน่วยกู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์... ...ส่งเสด็จราชวงศ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย The Day After Tomorrow (2004)
And after two years of chasing Rommel through the North African desert, they were deployed to Patton's Third Army in Europe.และหลังจากสองปี ของการขับไล่รอมเมล ให้พ้นจากทะเลทรายแอฟริกันเหนือ พวกเขาถูกเคลื่อนพลไปยังแพลทตั้น กองทัพที่สามของยุโรป The Notebook (2004)
I want troops armed with cure weapons deployed immediately.แทรซ คุณต้องตามหาตัวแมกนีโต แล้วหยุดเค้า ด้วยทุกวิธีที่จำเป็น X-Men: The Last Stand (2006)
Beresch's redeployed six men. Are you ready for final positions?เบเรชเปลี่ยนตำแหน่ง6คน พร้อมฟังพิกัดสุดท้ายรึยัง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Four men were deployed to the east side of the terminal in front of the ticket counter, the other two to the west side of the terminal in front of the emergency exits.4คนอยู่ทางตอ.ของอาคาร ตรงหน้าช่องขายตั๋ว อีก2อยู่ทางตต.ของอาคาร ตรงหน้าทางออกฉุกเฉิน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I want you to look ahead and tell meNwhere it is going to be deployedฉันอยากให้คุณมองมันแล้วบอกหน่อย ว่ามันจะไปที่ไหน Next (2007)
SWAT has been deployed in the area to back us up listen.หน่วย SWAT ถูกส่งมาในพื้นที่ คุ้มกันพวกเรา Next (2007)
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
-They can be deployed within the hour.เราสามารถเคลื่อนพลได้ภายใน 1 ชม. 24: Redemption (2008)
They're being deployed for the evacuation.พวกเขามีงานล้นมือ สำหรับการอพยพออกไป 24: Redemption (2008)
Predator deployed.ปล่อย พรีเดเตอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
- The teams have been deployed, sir. - Get me a satellite uplink.ทีมเข้าสู่จุดเตรียมพร้อมรบแล้วคะ เชื่อมต่อภาพจากดาวเทียม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He deployed two units with deep-band parabolics, but all they were able to get w static.แต่หยุดรอฟังคำสั่งอยู่ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Once the weapons are deployed, then it doesn't matter what Mr. Bauer or anyone else knows.เมื่อติดตั้งอาวุธแล้ว จะไม่สำคัญอีกว่าบาวเออร์หรือใครจะรู้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We're talking thousands of men deployed here and abroad.เราำำกำลังพูดถึงหลายพันคนทั้งในประเทศและ่ต่างประเทศ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Once the weapons are deployed, then it doesn't matter what Mr. Bauer or anyone else knows.ทันทีที่ได้อาวุธมา ก็ไม่ต้องสนว่านายบาวเออร์ หรือว่าใครก็ตามจะรู้เรื่อง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Starkwood was deployed to Pakistan.สตาร์ควู๊ดได้รับคำสั่งให้บุกไปที่ปากีสถาน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You remember starkwood was deployed to pakistan, ท่านจำได้ไหมครับ ว่าสตาร์ควู้ดติดตั้งอาวุธไปที่ปากีสถาน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We're seeing heavily armed private security forces being deployed into District 9.ที่เรากำลังเห็นอยู่นี่คือกองกำลังรักษาความปลอดภัยเฉพาะ ที่กำลังจะนำไปประจำที่เขต 9 District 9 (2009)
Now, i deployed teams to every stop on the red line.ผมได้ส่งกำลังพลไปทุกสถานีของเส้นสีแดง Amplification (2009)
The doors are still locked, the seatbelt still buckled, the airbags deployed, but there's no indentation which implies no one was behind the wheel at the moment of impact.ประตูรถยังคงปิดล็อคอยู่, สายเข็มขัดยังรัดแน่นอยู่เลย ถุงลมนิรภัย ทำงาน แล้วมันก็ไม่มีร่องรอย ที่จะอธิบาย A New Day in the Old Town (2009)
I need fbi s. w.a. t. deployed to hotch's old address.ผมต้องการ FBI , S.W.A.T ยกขบวนไปบ้านเก่าของฮอดจ์ Faceless, Nameless (2009)
The airbag is deployed.ถุงลมทำงาน Out of Time (2009)
No. It says that he was in a car when an airbag deployed.ไม่ มันบอกว่าเขาอยู่ในรถ เมื่อถุงลมนิรภัยระเบิด Out of Time (2009)
I hadn't seen this knife since Tracy deployed four years ago, but somehow...ผมเคยเห็นมีดเล่มนี้ ตั้งแต่แทรซี่พกพา มันไว้สัก 4 ปีก่อน แต่ในบางที... The Gift (2009)
The newly formed National Peacekeeping Force, deployed for the first time in the townships, clearly unable to cope with the high level of violence.กองกำลังรักษาสันติภาพชุดใหม่ ได้เข้ามายังตัวเมืองเป็นครั้งแรก ยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นไปอีก The Bang Bang Club (2010)
He's supposed to be... deployed in Afghanistan.ในอัฟกานิสถาน Predators (2010)
Even though they had never been deployed overseas.ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคย ไปสนามรบก็ตาม Lost (2010)
That's right, four hours prior to the signing ceremony, all available field units will be redeployed to the U.N.ใช่แล้ว อีกสี่ชั่วโมงก่อนจะมีพิธีลงนาม ทุกหน่วยภาคสนามจะปฎิบัติการที่ U.N. Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
All of our agents are fully deployed in the field.เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ออกภาคสนามหมด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Military deployed them in iraq mostly for crowd control.กองทัพใช้เครื่องมือนี้ในประเทศอิรัค ส่วนใหญ่เอาไว้ควบคุมฝูงชน The Edge (2010)
Agent Shaw has arrived and the B-2 has been deployed with bunker-busters.เจ้าหน้าที่ชอว์ถึงแล้ว และเครื่อง B-2 ประจำตำแหน่ง ที่หลุมหลบภัย Chuck Versus the American Hero (2010)
Boston p.D. Have been deployedตร.บอสตันได้ตั้งด่าน The Man from the Other Side (2010)
H.I.T.S are deployed to prevent any organisms from getting out.H.I.T.S ป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตใดๆหลุดรอดไปได้ TS-19 (2010)
But, Dan, this is crucial information that has to be deployed expertly.แต่.. แดน นี่เป็นข้อมูลสำคัญ มันจะต้องปรับใช้ให้เชี่ยวชาญ Touch of Eva (2010)
They've deployed a radioactive isotope in your bloodstream.พวกเขาใส่ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไว้ในเลือดคุณ Loyalty (2010)
Shows where all the units were deployed. What the hell are all these red marks?คุณหมายความว่าเราต้องไปแล้ว? Battle Los Angeles (2011)
I've got my whole team deployed looking for them.ฉันมีทีมที่จะไปตามหา พวกมันละ ไอร่อนไฮด์ Transformers: Dark of the Moon (2011)
According to D.O.D., most of the guys in Radford's unit are still deployed.คนที่อยู่ในหน่วยเดียวกับแร็ดฟอร์ดส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในกำลังพลครับ Countdown (2011)
They redeployed.มันลงไปที่ซอย 119 และเส่นทางหมายเลข 2 Mutiny (2011)
The file was last modified while he was deployed, but the computer never left the state.ไฟล์ถูกแก้ไขล่าสุด เมื่อเขาเข้าประจำการแล้ว แต่คอมพิวเตอร์ไม่เคยออกจากรัฐนี้ Restless (2011)
She waited six years for him while he was deployed.หล่อนรอเขามา 6 ปี ตอนที่เขาปลดประจำการ Mission Creep (2011)
U.S. soldiers are being deployed with renewed conflicts in the Middle East, ระงับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Red Dawn (2012)
SWAT's been deployed throughout New York, and HRTt's on standby.SWAT กำลังออกตามหาทั่ว นิวยอร์ค และ HRTt กำลังรอฟังคำสั่ง Checkmate (2012)
Could someone suffer those kinds of injuries if the car's front and side air bags deployed?เป็นไปได้มั้ยที่ใครบางคนจะได้รับบาดเจ็บ จากบาดแผลประเภทนั้น ถ้า ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและ ด้านข้างรถถูกติดตั้งไว้ Many Happy Returns (2012)
Tactical's been deployed, snipers are moving into position.หน่วยจู่โจมแปรขบวนแล้ว หน่วยแม่นปืนกำลังเข้าที่ Hit (2012)
- Sounds right, airbag deployed.- น่าจะใช่ ถุงลมนิรภัยทำงาน Triggerman (2012)
He deployed--เขาเคลื่อนกำลัง... The Safe (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPLOYED
REDEPLOYED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deployed
redeployed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ,  ] troops deployed to mislead the enemy #97,723 [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ,        /       ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbieten; einsetzen; verteidigen | aufbietend; einsetzend; verteidigend | aufgeboten; eingesetzt; verteidigtto deploy | deploying | deployed [Add to Longdo]
umgruppieren | umgruppierend | umgruppiert | gruppiert um | gruppierte umto redeploy | redeploying | redeployed | redeploys | redeployed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top